Najlepšia slovenská architektúra: Korzo Zálesie získalo cenu CEZAAR 2020 v kategórii exteriér

4594

Slovenská komora architektov vyhlásila už 19. ročník prestížneho ocenenia. O Cenu za architektúru zabojovali diela v šiestich kategóriách.Cieľom bolo zvýšiť povedomie verejnosti o dôležitosti práce architektov a priblížiť význam tejto profesie. Z množstva prihlásených realizácií porota už tradične vybrala tie najkvalitnejšie a najoriginálnejšie diela, ktoré prispeli ku kvalite verejného priestoru. Príbeh znovuobjavenia rieky Malý Dunaj v Zálesí získalo cenu CEZAAR 2020 v kategórii exteriér. Okrem toho získali cenu aj mestská knižnica v Senci či bytový dom na Drotárskej.

Zálesie Korzo je viacročný projekt, ktorý po etapách postupne pretvára zanedbané nábrežie rieky na živú dedinskú promenádu. Priestor umožňuje prechádzky v prírode, oddych vodákov, turistov, cykloturistov aj domácich obyvateľov. Bývalé smetisko na brehu rieky vystriedala oddychová plocha s malou rozhľadňou, dreveným mólom na vyloďovanie a korzovanie a prístreškami na piknik. Pribudol prírodný amfiteáter pre malé kultúrne aktivity s výhľadom na vodu.

V kategórii interiér získalo cenu oddelenie odbornej literatúry mestskej knižnice v Senci.

Keďže v priestore s plochou 150 m2 bolo treba uskladniť 15 000 zväzkov, hlavnou výzvou tohto projektu bolo vymyslieť riešenie, ktoré nezaplní celý priestor regálmi. V rámci knižnice by totiž mala byť tichá študovňa, priestor na prácu s počítačom a otvorený priestor, kde je možné usporiadať menšie podujatia. Základným prvkom interiéru je zaoblený regál, ktorý svojím tvarom rozčleňuje vyššie spomenuté zóny. Tam, kde má regál najväčší polomer, vzniká čitáreň s výhľadom na mesto a výborným svetlom.

V kategórii bytové domy získal cenu bytový komplex na Drotárskej.

Primárnym konceptom bolo vytvoriť mierku budovy, ktorá zapadne do zložitého urbanistického prostredia. Sekundárnym konceptom bolo vytvoriť kompaktnú hmotu objektu, v ktorej sa zjednotí fasáda stien, balkónov a loggií pri zachovaní striedania rôznych veľkostí otvorov na fasáde. K tomuto sa zdalo ako najvhodnejší materiál použiť drevenú latu, ktorá môže zároveň tvoriť kryt prevetrávaného obkladu steny, alebo transparentnú stenu, či zábradlie balkónu.

Cenu verejnosti dostalo dielo Lesná sauna v Spišskom Hrhove. 

Udeľovanie cien CEZAAR sa tento rok konalo v priestoroch Starej tržnice v Bratislave. V rámci obmedzení, ktoré majú zamedziť šíreniu koronavírusu sa na galavečeri zúčastnili iba niektorí porotcovia a zástupcovia nominovaných architektov. Odovzdávanie sa dalo sledovať v priamom prenose na RTVS.

Zdroj: cezaar.tv; FB Senec