Úvod Regionálny rozvoj Projekty Pripravované Budovanie cyklotrás II. etapa Vinohradnícka

Budovanie cyklotrás II. etapa Vinohradnícka

Budovanie cyklotrás II. etapa Vinohradnícka

Základné informácie:

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov. Vinohradnícka dopravná cyklistická cesta dĺžky 32,81 km rieši cyklodopravné prepojenie Hlavného mesta SR Bratislavy, okresného mesta Pezinok, mesta Modra a obci na podkarpatskom páse až po Doľany. Vybudovanie cyklotrasy prispeje k rozvoju ekologickej a trvalo udržateľnej dopravy v okrese Senec a Pezinok. 

Aktivity BSK:

    1. Zvyšovanie počtu km novovybudovaných cyklodopravných trás v kraji 
    2. Znižovanie podielu individuálnej automobilovej dopravy voči VOD  
    3. Posilnenie integrovaného dopravného systému v kraji 

Výstup projektu: 

  • Podpora zdravého životného štýlu 
  • Podpora nemotorovej dopravy – cyklodopravy  
  • Zlepšenie prepojenia cyklodopravy a železničnej dopravy

Odhadovaný rozpočet projektu:     847 000,00 EUR

Trvanie projektu: 10/2022 – 12/2025

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Aktuálny stav:  v procese 

  • Aktuálne je stavba v územnom konaní, pripravuje sa podpis Zmluvy o dielo s víťazom VO na dokumentáciu pre stavebné povolenie v podrobnosti realizácie projektu..

Kontakt

Mgr. Marek Dzuriak

Inštitút regionálnej politiky Bratislavského kraja
analytik - udržateľná mobilita
Tel. č.: 02 / 48 264 226
E-mail: marek.dzuriak@region-bsk.sk

Partneri projektu

Prejsť na obsah