Úvod Regionálny rozvoj Projekty Pripravované Kampus zdravia a športu v Petržalke

Kampus zdravia a športu v Petržalke

Kampus zdravia a športu v Petržalke

  

Základné informácie: 

Zámerom projektu je vybudovanie moderného kampusu zdravia a športu na základe princípov konceptu SMART škôl. Súčasťou kampusu bude Spojená škola, Ostredková a relevantní partneri z oblasti športu (Slovenský zväz ľadového hokeja, HC Slovan Bratislava, Slovenský atletický zväz), ktorí sa budú finančne podieľať na vybudovaní športovej infraštruktúry. Zároveň bude v rámci kampusu vytvorený segment zdravotníckeho vzdelávania, predovšetkým v odboroch asistent výživy, masér a fyzioterapeut, ktoré sú obsahovo prepojené profesionálnou športovou prípravou a vytvárajú priestor pre vedecko-výskumné aktivity v oblasti rehabilitácie a regenerácie športovcov, ako aj v oblasti zdravého životného štýlu a liečby civilizačných ochorení v spolupráci s relevantnými partnermi z akademickej sféry (FTVŠ UK, Biomedicínske centrum SAV). Projekt bude realizovaný v zmysle .Atletika.sk – Oficiálny web Slovenského atletického zväzuAtletika.sk – Oficiálny web Slovenského atletického zväzu

Aktivity BSK:

  1. Vybudovanie konkurencieschopnej infraštruktúry rešpektujúcej potreby žiakov, študentov a pedagógov Spojenej školy, Ostredková s kompletným zázemím postavenej na princípoch SMART školy;
  2. Vytvorenie segmentu zdravotníckeho vzdelávania v prepojení na profesionálnu športovú prípravu v rámci Spojenej školy;
  3. Vytvorenie konkurencieschopnej ponuky študijných programov požadovaných partnermi projektu;
  4. Vybudovanie infraštruktúry pre potreby partnerov projektu;
  5. Vybudovanie verejnej infraštruktúry pri dodržaní zásad bezbariérovosti, energetickej efektívnosti a zelených opatrení s napojením na verejnú dopravu.

Cieľové skupiny: žiaci, študenti a pedagógovia Spojenej školy, Ostredková; mládežnícki športovci širokého spektra športov; športová profesionálna i amatérska verejnosť; obyvatelia a návštevníci BSK; súkromný sektor, akademický sektor.

Výstup projektu:

Vybudovanie moderného kampusu zdravia a športu BSK na základe princípov konceptu SMART školy, poskytujúceho adresné služby svojim užívateľom na základe ich individuálnych potrieb v dlhodobo udržateľnom areáli.

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Rozpočet BSK:             65 838 000 EUR

Trvanie projektu:        04/2021 – 12/2028

Aktuálny stav: v procese

  • 12/2023 ukončené VO na projektovú dokumentáciu objektov a areálov kampusu. Prebieha proces posudzovania vplyvov na životné prostredie pre celý areál kampusu.
  • Predpokladaný termín začiatku procesu VO na zhotoviteľa prác je 2Q 2025

Prečítajte si viac

Kampus zdravia a športu v Petržalke ide do ďalšej fázy. Župa spustila inžiniersko-geologický prieskum

0
Bratislavský samosprávny kraj (BSK) plánuje v bratislavskej Petržalke vybudovať kampus zdravia a športu. Projekt sa posúva do ďalšej fázy. Župa už začala s inžiniersko-geologickými...

O krok bližšie ku Kampusu zdravia a športu v Petržalke

0
Na poslednom Zastupiteľstve BSK schválili župní poslanci prenájom nášho pozemku v Petržalke pre HC SLOVAN. Vyrastie na ňom hokejová akadémia a krytý bazén ako súčasť projektu...

Kampus zdravia a športu v Petržalke sa opäť posunul o krok vpred

0
Šport, športové aktivity, pohyb zohrávajú v našich životoch čoraz dôležitejšiu funkciu. To si uvedomuje aj Bratislavský samosprávny kraj, ktorý plánuje na pozemku v bratislavskej Petržalke vybudovať...

Kampus zdravia a športu v Petržalke dostal zelenú

0
Župní poslanci na piatkovom zasadnutí svojím súhlasom podporili zámer postaviť na okraji bratislavskej Petržalky nový športový areál. Vzniknúť tu má multifunkčná, hokejová, plavecká hala, atletický...

Partneri projektu

Prejsť na obsah