Kampus zdravia a športu v Petržalke dostal zelenú

5434

Župní poslanci na piatkovom zasadnutí svojím súhlasom podporili zámer postaviť na okraji bratislavskej Petržalky nový športový areál. Vzniknúť tu má multifunkčná, hokejová, plavecká hala, atletický štadión s tribúnou či viaceré workoutové ihriská, verejné priestranstvo, detské ihriská, zázemie pre inline korčuľovanie, či plážový volejbal. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) ho plánuje vybudovať v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja, Spojenou školou na Ostredkovej v Bratislave a Volejbalovým klubom polície Bratislava.

„Ide o veľmi zaujímavý a významný projekt pre kraj, ktorého súčasťou bude viacero moderných športovísk. Chýbať by tam nemal ani atletický štadión, ktorý v meste stále absentuje. Verím, že po dobudovaní sa toto miesto stane jedným z najvýznamnejších v Bratislave a športovci či verejnosť ho budú s radosťou využívať,“ priblížil predseda BSK Juraj Droba.

Moderný kampus pre zdravie a šport

Cieľom projektu je vybudovanie moderného kampusu zdravia a športu s rešpektovaním princípov SMART školy, ktorý svojim užívateľom poskytne adresné služby na základe ich individuálnych potrieb v dlhodobo udržateľnom areáli. Týka sa to tak výstavby kompletnej infraštruktúry a objektov pre školu a partnerov, ponuky študijných programov, ako aj vybudovania verejných plôch pri dodržaní zásad bezbariérovosti, energetickej efektívnosti a ekologických opatrení s napojením na verejnú dopravu.

Nový areál bude pozostávať z viacerých objektov, ktoré budú mať navzájom synergický efekt. Tvoriť ho bude hokejová hala s dvomi ľadovými plochami a kompletným technickým, hygienickým, občerstvovacím a konferenčným zázemím, ako aj s navrhovanou otvorenou strešnou terasou a s priestorom pre divákov  s maximálnou kapacitou 400 divákov. Súčasťou bude aj plavecká hala v dotyku s hokejovou, kde sa využije energetické prepojenie systému chladenia a vykurovania s vonkajším prostredím slnečnej terasy a zeleného viacúrovňového valu. Ráta sa aj s atletickým štadiónom s tribúnou, plnohodnotnou tartanovou bežeckou oválnou dráhou, dráhou a doskočiskom pre trojskok a skok do diaľky, sektormi pre vrhačské disciplíny, či skok do výšky a skok o tyči. Chýbať nebude ani multifunkčná hala s medzinárodnými parametrami pre loptové športy s kapacitou pre cca 1200-1500 návštevníkov, či plocha pre futbal.

Spojená škola bude mať nové zázemie so všetkými kmeňovými triedami a odbornými učebňami, s novým materiálno – technickým vybavením, multifunkčnou aulou, jedálňou, kuchyňou a knižnicou, spolu so zázemím pre učiteľov, internátom, školská multifunkčná športová, stredisko úpolových športov a gymnastická hala spolu s exteriérovými tenisovými kurtami.

Medzi školou a hokejovou halou je zatiaľ navrhnutý verený priestor s vodným prvkom a stromoradím, terasami a oddychovými zónami. Pri plaveckej hale zase umiestnenie zeleného terasovitého valu slúžiaceho ako verejná oddychová zeleň s drobnou architektúrou, workoutovými prvkami či komponentami detských ihrísk, ktorý zároveň splní úlohu významného vodozádržného a protihlukového systému. Súčasťou bude aj parkovací dom s vegetačnými stenami a využiteľnou strechou na šport a parkovacie plochy z vodopriepustných materiálov. Celý kampus spojí s okolím Bratislavy segregovaná cyklotrasa.

Priestor pre mladé talenty aj verejnosť

Areál bude určený pre žiakov a pedagógov Spojenej školy; mládežníckym športovcom či širokému spektru športov ako hokej, futbal, atletika, volejbal, hádzaná, basketbal, tenis, plávanie, gymnastika, či zápasenie; športovej profesionálnej i amatérskej verejnosti; obyvateľom i návštevníkom Bratislavy a Bratislavského kraja, ako aj blízkeho maďarského a rakúskeho prihraničia.

Zámerom celého projektu je motivácia mladých ľudí k pohybu i práca s mladými talentami, a to už od druhého stupňa primárneho vzdelávania. Totiž, začať s výchovou a vzdelávaním budúcich športovcov na strednej škole je už príliš neskoro. Preto sa pokračuje v snahe rozšírenia študijného programu o druhý stupeň primárneho vzdelávania. V súčasnosti nie je Spojená škola  len všeobecno-vzdelávacou inštitúciou, ale tiež v experimentálnom overovaní skúma možnosť zaradenia študijných odborov digitálne služby v športe a spracovanie dát v športe. Z hľadiska dlhodobého konceptu je ambíciou BSK sa spolu so Spojenou školou uchádzať o odbory, ktoré prirodzene vyžadujú partneri – zamestnávatelia, ako športová výživa, športová masáž, fyzioterapia, regenerácia v športe a pod.