O krok bližšie ku Kampusu zdravia a športu v Petržalke

1641

Na poslednom Zastupiteľstve BSK schválili župní poslanci prenájom nášho pozemku v Petržalke pre HC SLOVAN. Vyrastie na ňom hokejová akadémia a krytý bazén ako súčasť projektu Kampus zdravia a športu.

Vybudujeme v ňom aj atletický štadión s tribúnou, viacero workoutových ihrísk, verejné priestranstvo, detské ihriská, zázemie pre inline korčuľovanie či plážový volejbal. Máme veľkú radosť, pretože tento športový kampus udrží mladé talenty u nás, doma. Župní poslanci schválili aj zmenu rozpočtu BSK, odpočet Akčného plánu, Regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných školách v kraji, či Koncepciu budovania siete environmentálno – vzdelávacích centier v BSK. Poslanci rokovali aj o novom modeli spolupráce BSK a Nadácie Cvernovka.

Materiály na rokovanie nájdete TU.

Pozrite si záznam: