Úvod Regionálny rozvoj Projekty Pripravované projekty Kampus zdravia a športu v Petržalke

Kampus zdravia a športu v Petržalke

Kampus zdravia a športu v Petržalke

  

Základné informácie: 

Cieľom projektu je vybudovanie modernej strednej športovej školy s komplexným zázemím a infraštruktúrou, ktorá bude slúžiť na účely nielen športovej škole, ale aj športovcom z najrôznejších športových odvetví, iným školám s príbuznými odbormi a širokej verejnosti. V spolupráci s kľúčovými partnermi bude vybudovaná infraštruktúra poskytovať domovské zázemie pre hokejovú akadémiu a rozvojové centrum volejbalu. Projekt bude realizovaný v zmysle konceptu SMART škôl.

Súčasťou kampusu bude Spojená škola, Ostredková a relevantní partneri z oblasti športu (Slovenský zväz ľadového hokeja, VK Polície Bratislava), ktorí sa budú finančne podieľať na vybudovaní športovej infraštruktúry.

Aktivity BSK:

  1. Vybudovanie konkurencieschopnej infraštruktúry rešpektujúcej potreby žiakov, študentov a pedagógov Spojenej školy, Ostredková s kompletným zázemím postavenej na princípoch SMART školy;
  2. Vytvorenie konkurencieschopnej ponuky študijných programov požadovaných partnermi projektu;
  3. Vybudovanie infraštruktúry pre potreby partnerov projektu;
  4. Vybudovanie verejnej infraštruktúry pri dodržaní zásad bezbariérovosti, energetickej efektívnosti a zelených opatrení s napojením na verejnú dopravu.

Cieľové skupiny: žiaci, študenti a pedagógovia Spojenej školy, Ostredková; mládežnícki športovci širokého spektra športov; volejbalisti VKP; športová profesionálna i amatérska verejnosť; obyvatelia a návštevníci BSK; súkromný sektor, akademický sektor.

Výstup projektu:

Vybudovanie moderného kampusu zdravia a športu BSK na základe princípov konceptu SMART školy, poskytujúceho adresné služby svojim užívateľom na základe ich individuálnych potrieb v dlhodobo udržateľnom areáli.

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č.OŠMaŠ_1 pod názvom „Kampus zdravia a športu v Petržalke“

Aktuálny stav: v procese

  • 02/2023 podpísaná zmluva so spracovateľom zámeru
  • 04/2023 vypracovaný stavebný zámer a podklady na posudzovanie EIA
  • 12/2024 plán vypracovania predprojektovej dokumentácie (PD DUR, UR, DSP)
  • 09/2025 plán výberu zhotoviteľa
  • 06/2027 plán realizácie projektu (stavba + MTV)

Prečítajte si viac

O krok bližšie ku Kampusu zdravia a športu v Petržalke

0
Na poslednom Zastupiteľstve BSK schválili župní poslanci prenájom nášho pozemku v Petržalke pre HC SLOVAN. Vyrastie na ňom hokejová akadémia a krytý bazén ako súčasť projektu...

Kampus zdravia a športu v Petržalke sa opäť posunul o krok vpred

0
Šport, športové aktivity, pohyb zohrávajú v našich životoch čoraz dôležitejšiu funkciu. To si uvedomuje aj Bratislavský samosprávny kraj, ktorý plánuje na pozemku v bratislavskej Petržalke vybudovať...

Kampus zdravia a športu v Petržalke dostal zelenú

0
Župní poslanci na piatkovom zasadnutí svojím súhlasom podporili zámer postaviť na okraji bratislavskej Petržalky nový športový areál. Vzniknúť tu má multifunkčná, hokejová, plavecká hala, atletický...

Partneri projektu