Bratislavský kraj v Európskej únii: Vznik EÚ a Pristúpenie SR

393
Bratislavský kraj v Európskej únii: Vznik EÚ a Pristúpenie SR Bratislavský kraj v Európskej únii
Bratislavský kraj v Európskej únii: Vznik EÚ a Pristúpenie SR Bratislavský kraj v Európskej únii

S približujúcimi sa voľbami do Európskeho parlamentu, ktoré sa na Slovensku uskutočnia 8. júna 2024, sme sa rozhodli pripraviť pre vás sériu príspevkov, ktoré vám priblížia Európsku úniu z rôznych uhlov.

Každý týždeň na vás čakajú zaujímavé informácie o fungovaní inštitúcií EÚ, práci našich zástupcov v Bruseli, cezhraničnej spolupráci a o úspešných projektoch Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré získali podporu z fondov EÚ. Dozviete sa o projektoch z oblasti dopravy, vzdelávania a sociálnej inklúzie, ktoré majú priamy dopad na našu každodennú kvalitu života.

Cieľom tejto informačnej kampane je zvýšiť povedomie o dôležitosti EÚ pre náš región a motivovať občanov k účasti na nadchádzajúcich eurovoľbách.

Nezabudnite, že každý hlas má význam a vy máte možnosť priamo ovplyvniť smerovanie politiky na európskej úrovni.

Urobte informované rozhodnutie a využite svoje právo voliť – vaša účasť je dôležitá!