Bratislavský kraj súčasťou „Dňa Európy“ v Bruseli

310
Bratislavský kraj súčasťou "Dňa Európy" v Bruseli
Bratislavský kraj súčasťou "Dňa Európy" v Bruseli

V sobotu 4. mája sa pri príležitosti Dňa Európy, ktorý sa niesol v duchu 20. výročia od najväčšieho rozšírenia EÚ, otvorili verejnosti všetky EÚ inštitúcie. V spolupráci so Stálym zastúpením SR pri EÚ v Bruseli, Trnavským krajom a Košickým krajom sa v Rade EÚ odprezentoval aj Bratislavský kraj. Pre viac ako 8000 návštevníkov sme mali pripravené prezentačné materiály, či vedomostné kvízy o Bratislavskom kraji, za ktorých absolvovanie dostali návštevníci tradičné bratislavské rožky, pripravené študentmi našej Strednej odbornej školy gastronómie a hotelových služieb.

Bratislavský kraj tento rok pripravil svoj prezentačný stánok nielen v Rade EÚ, ale aj v Európskom výbore regiónov. Návštevníci Európskeho výboru regiónov mali okrem rôznych aktivít možnosť prezrieť si výstavu prác študentov našej Školy umeleckého priemyslu Josefa Vydru s tematikou EÚ a európskych volieb. Cieľom výstavy bolo informovať návštevníkov o dôležitosti ich hlasu v blížiacich sa voľbách do Európskeho parlamentu a zdôrazniť základné hodnoty EÚ, ako sú sloboda, demokracia, rovnosť, právny štát a ľudské práva.