Župan Juraj Droba v Bruseli zdôraznil kľúčovú úlohu regiónov a miest v boji proti zmene klímy

574
Európsky výbor regiónov

V dňoch 31.01 až 01.02.2024 sa v Bruseli konalo 159. plenárne zasadnutie Európskeho výboru regiónov (EVR). Zúčastnil sa ho aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba a starostka obce Chorvátsky Grob a poslankyňa BSK Vladimíra Vydrová.

V rámci plenárneho zasadnutia členovia EVR  diskutovali s ministerkou pre zahraničné veci, európske záležitosti a zahraničný obchod a pre federálne kultúrne inštitúcie Belgicka Hadjou Lahbib o prioritách prebiehajúceho belgického predsedníctva v Rade EÚ.

Kľúčovou témou rokovania bola diskusia o úlohe miestnych a regionálnych samospráv a ich skúsenostiach z konferencie COP28Martinom Hojsíkom, podpredsedom EP a členom delegácie EP na konferencii COP28. Predseda BSK Juraj Droba vo svojom príhovore predstavil úspešné iniciatívy a projekty BSK v boji proti klimatickým zmenám vrátane projektu cezhraničnej spolupráce „Ekocentrum v Čunove“, ktoré je excelentným príkladom spolupráce a inšpiráciou aj pre ostatné európske regióny. Predseda BSK tiež zdôraznil, že „úspešné napĺňanie globálnych klimatických cieľov vo veľkej miere závisí od nasadenia regiónov a miest. Je preto nevyhnutné zapájať samosprávy do dôležitých rokovaní o boji proti klimatickým zmenám a zároveň zabezpečiť adekvátne financovanie kľúčových zelených projektov prispievajúcich k napĺňaniu týchto cieľov“.

V rámci bilaterálneho programu absolvoval predseda BSK stretnutia s viceprimátorkou Milána Ariannou Censi ohľadne pripravovaného stanoviska EVR o „Európskej cyklistickej deklarácii“. Jej oficiálne prijatie inštitúciami EÚ je naplánované na tento rok. Bratislavský župan Juraj Droba sa ako tieňový spravodajca aktívne podieľa na príprave tohto stanoviska o budúcnosti cyklodopravy. Predseda BSK absolvoval tiež stretnutia s poslancom EP Eugenom Jurzycom a zástupcom regiónu Salzburg Franzom Schausbergerom, s ktorými diskutovali o aktuálnych prioritách bratislavskej župy na európskej úrovni.