Stratégie

Stratégie

Bratislavský kraj čelí v dôsledku rastúcej urbanizácie množstvu výziev, najmä v oblasti dopravy, životného prostredia, sociálnej inklúzie, dostupnosti bývania či zabezpečenia kvalitných služieb pre obyvateľov. K úspešnému riešeniu týchto výziev prostredníctvom kvalitného zberu dát, prípravy strategických riešení výziev a následne aj ich podpory z eurofondov, prispieva práve Inštitút regionálnej politiky Bratislavského kraja (ďalej len „Inštitút“).

Inštitút patrí pod Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov a vznikol  1. mája 2020 ako jedna z hlavných aktivít projektu Smart región BSK v rámci výzvy „Inteligentný a lepší samosprávny kraj“, financovanej z operačného programu Efektívna verejná správa.

Viac informácií o Inštitúte nájdete tu

E-knižnica