Stratégie

Stratégie

Bratislavský kraj čelí v dôsledku rastúcej urbanizácie množstvu výziev, najmä v oblasti dopravy, životného prostredia, sociálnej inklúzie, dostupnosti bývania či zabezpečenia kvalitných služieb pre obyvateľov. K úspešnému riešeniu týchto výziev prostredníctvom kvalitného zberu dát, prípravy strategických riešení výziev a následne aj ich podpory z eurofondov, prispieva práve Inštitút regionálnej politiky Bratislavského kraja (ďalej len „Inštitút“).

Inštitút patrí pod Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov a vznikol  1. mája 2020 ako jedna z hlavných aktivít projektu Smart región BSK v rámci výzvy „Inteligentný a lepší samosprávny kraj“, financovanej z operačného programu Efektívna verejná správa.

Viac informácií o Inštitúte nájdete tu

Viac informácií o diele

Platnosť: do roku 2030

V PROCESE Viac informácií o diele

Platnosť: do roku 2026

Viac informácií o diele

Platnosť: – 

Viac informácií o diele

Platnosť: do roku 2027

Viac informácií o diele

Platnosť: do roku 2025

Viac informácií o diele

Platnosť: – 

Viac informácií o diele

Platnosť: – 

Viac informácií o diele

Platnosť: – 

Platnosť: do roku 2020

Viac informácií o diele

Platnosť: do roku 2030

Viac informácií o diele

Platnosť: do roku 2025

Viac informácií o diele

Platnosť: do roku 2026

Viac informácií o diele

Platnosť: do roku 2027

Viac informácií o diele

Platnosť: – 

Viac informácií o diele

Platnosť: do roku 2020

Viac informácií o diele

Platnosť: do roku 2030

Viac informácií o diele

Platnosť: –

Platnosť: do roku 2020

Kontakty

Mgr. Barbora Lukáčová
Riaditeľka Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
Tel. č.: 02/ 4826 4632
Mobil.: +421 903 255 165
E-mail: barbora.lukacova@region-bsk.sk

Ing. Michal Beniač
zástupca riaditeľky Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
Tel. č.: 02/4826 4149
Mobil: +421 911 016 595
E-mail: michal.beniac@region-bsk.sk

Ing. Matúš Krnčok
Vedúci Inštitútu regionálnej politiky Bratislavského kraja
Tel. č.: 02/4826 4198
Mobil: +421 948 124 031
E-mail: matus.krncok@region-bsk.sk

Ing. Ivan Magát
Vedúci oddelenia riadenia projektov
Tel. č.: 02/4826 4266
Mobil: +421 903 770 438
E-mail: ivan.magat@region-bsk.sk 

Zobraziť ďalšie kontakty >