Úvod Regionálny rozvoj Stratégie Katalóg adaptačných opatrení miest a obcí BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy

Katalóg adaptačných opatrení miest a obcí BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy

Katalóg adaptačných opatrení miest a obcí BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy

Základné informácie:

Komplexná publikácia, ktorá prináša čitateľom širší pohľad v téme adaptácie na dopady zmeny klímy na lokálnej úrovni. Okrem rozpracovania adaptačných opatrení, informuje aj o procese vzniku súčasnej zmeny klímy, o súčasných a očakávaných vplyvoch zmeny klímy na územie BSK, o relevantnej legislatíve a strategických dokumentoch týkajúcich sa adaptácie na zmenu klímy, o procese prípravy adaptačnej stratégie pre obce a mestá, ako podkladu pre realizáciu adaptačných opatrení, uvádza príklady dobrej praxe zo Slovenska a zahraničia, ako aj niektoré súčasné známe možnosti financovania adaptačných procesov.

Katalóg je hlavne určený pre výkonných reprezentantov miestnej samosprávy a lokálnej štátnej správy. Využiť ho môže aj verejnosť, podnikateľská sféra a ďalšie subjekty žijúce, či majúce aktivity na území miest a obcí.

Dokument online

Rozpočet : 22 900,00 EUR

Zdroj financovania: rozpočet BSK

Trvanie: 05/2016 – 11/2016

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov, Odbor investičných činností a verejného obstarávania, Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia 

Doplňujúce informácie: Dokument bol schválený Z BSK UZNESENÍM č. 16 / 2017 „Katalóg adaptačných opatrení miest a obcí Bratislavského samosprávneho kraja na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“ zo dňa 17. 02. 2017

Napísali o nás