Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia

Ing. arch. Mária Rajecká

Riaditeľka odboru
Tel. č.: 02/ 4826 4601, 0911 034 170
E-mail: maria.rajecka@region-bsk.sk

Oddelenie životného prostredia

Mgr. Martin Obuch

Vedúci oddelenia životného prostredia
Tel. č.: 02/ 4826 4311, 0902973539
E-mail: martin.obuch@region-bsk.sk

Mgr. Rudolf Brídzik

Referent
Tel. č.: 02/ 4826 4312
E-mail: rudolf.bridzik@region-bsk.sk

Mgr. Jana Sálková

Referentka
Tel. č.: 02/ 4826 4621
E-mail: jana.salkova@region-bsk.sk

RNDr. Michal Dubovský, PhD

Referent
Tel. č.: 02/ 4826 4148
E-mail: michal.dubovsky@region-bsk.sk

Oddelenie územného plánu a GIS

Ing. arch. Zdenka Mrázová

Vedúca oddelenia územného plánu a GIS
Tel. č.: 02/ 4826 4231
E-mail: zdenka.mrazova@region-bsk.sk

Bc. Adam Rusinko

Referent
Tel. č.: 02/ 4826 4623
E-mail: adam.rusinko@region-bsk.sk

Ladislav Findl

Referent (cyklokoordinátor pre BSK)
Tel. č.: 02/4826 4701
E-mail: ladislav.findl@region-bsk.sk

Ing. arch. Katarína Ivanová

Referentka
Tel. č.: 02/ 4826 4616
E-mail: katarina.ivanova@region-bsk.sk

Ing. arch. Nadežda Vrátna

Referentka
Tel. č.: 02/ 4826 4619
E-mail: nadezda.vratna@region-bsk.sk

Ing. arch. Henrieta Hošovská

Referentka
Tel. č.: 02/ 4826 4622
E-mail: henrieta.hosovska@region-bsk.sk

Vyberte si odbor