Úvod Regionálny rozvoj Stratégie Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v Bratislavskom kraji do roku 2030

Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v Bratislavskom kraji do roku 2030

Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v Bratislavskom kraji do roku 2030

Bratislavský kraj je vďaka svojmu kultúrnemu a prírodného dedičstvu unikátna a atraktívna destinácia s potenciálom rozvoja. Čelí však výzvam, ako je nízky počet prenocovaní, nerovnomerná návštevnosť jednotlivých mikroregiónov a chýbajúci zdroj financovania turizmu.

Koncepcia cestovného ruchu v Bratislavskom kraji do roku 2030 predstavuje základný strategický dokument pre oblasť cestovného ruchu v rámci ktorého sú pomenované tieto hlavné problémy, výzvy ako aj priority územia. Východiskami dokumentu je analýza územia ako aj iné koncepčné dokumenty BSK, primárne  Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021-2027

Bratislavský kraj predstavoval v roku 2019 najsilnejší región na Slovensku pre krátkodobý a zahraničný turizmus. Táto východisková situácia tak vytvára pre kraj silnú motiváciu rozvíjať cestovný ruch, na druhej strane z nej však vyvstávajú už spomínané výzvy, ktoré je potrebné efektívnym manažmentom destinácie a správne nastavenými opatreniami podchytiť.

Bratislavský kraj je vďaka svojmu kultúrnemu a prírodného dedičstvu unikátna a atraktívna destinácia s potenciálom rozvoja. Čelí však výzvam, ako je nízky počet prenocovaní, nerovnomerná návštevnosť jednotlivých mikroregiónov a chýbajúci zdroj financovania turizmu.

 

Súbory na stiahnutie

 

Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v Bratislavskom kraji do roku 2030 – Analytická časť

Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v Bratislavskom kraji do roku 2030 – Finančná časť

Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v Bratislavskom kraji do roku 2030 – Strategická časť

Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v Bratislavskom kraji do roku 2030 – Akčný plán

Kontakty

Ing. Matúš Krnčok
Vedúci Inštitútu
Tel. č.: 02/4826 4198
Mobil: +421 948 124 031
E-mail: matus.krncok@region-bsk.sk Zobraziť ďalšie kontakty >

Spoznajte kraj