Inštitút regionálnej politiky Bratislavského kraja

Mgr. Martin Hakel, BA

Vedúci Inštitútu
Tel. č.: 02/4826 4824
Mobil: +421 911 830 074
E-mail: martin.hakel@region-bsk.sk

Ing. Alžbeta Kollárová

Regionálny rozvoj
Tel. č.: 02/4826 4108
E-mail: alzbeta.kollarova@region-bsk.sk

Bc. Veronika Bruncková

Regionálny rozvoj
Tel. č.: 02/4826 4217
E-mail: veronika.brunckova@region-bsk.sk

Ing. Stanislav Grand, MSc.

Životné prostredie
Tel. č.: 02/4826 4113
E-mail: stanislav.grand@region-bsk.sk

Ing. Marián Kupec

Energetika
Tel. č.: 02/4826 4197
E-mail: marian.kupec@region-bsk.sk

Mgr. Zuzana Hradská Lacková

Sociálna inklúzia
Tel. č.: 02/4826 4727
E-mail: zuzana.hradska@region-bsk.sk

Mgr. Peter Jesenský

Udržateľná mobilita
Tel. č.: 02/4826 4503
E-mail: peter.jesensky@region-bsk.sk

Mgr. Róbert Hamada, PhD.

Školstvo a inovácie
Tel. č.: 02/4826 4433
E-mail: robert.hamada@region-bsk.sk

Ing. Matúš Krnčok

Školstvo a inovácie
Tel. č.: 02/4826 4198
E-mail: matus.krncok@region-bsk.sk

Mgr. Milan Zálešák

Kultúra, turizmus, MSP
Tel. č.: 02/4826 4395
E-mail: milan.zalesak@region-bsk.sk

Mgr. Richard Lettrich

Cestovný ruch
Tel. č.: 02/4826 4244
E-mail: richard.lettrich@region-bsk.sk

Mgr. Marek Dzuriak

Udržateľná mobilita
Tel. č.: 02/4826 4226
E-mail: marek.dzuriak@region-bsk.sk

Programy cezhraničnej spolupráce INTERREG

Mgr. Veronika Ormandíková

Info bod SK-HU, SK-AT
Tel. č.: 02/4826 4259
E-mail: veronika.galova@region-bsk.sk

Zastúpenie BSK pri EÚ v Bruseli

Mgr. Tomáš Teleky

Zastúpenie BSK pri EÚ v Bruseli
Vedúci Zastúpenia
Tel. č.: +32 475 440427
Mobil: +421 911 677 379
E-mail: tomas.teleky@region-bsk.sk

Martin Krížik, MA

Zastúpenie BSK pri EÚ v Bruseli
Tel. č.: 02/4826 4223
E-mail: martin.krizik@region-bsk.sk

Vyberte si odbor