Úvod Spoznajte kraj Tematické cesty

Tematické cesty

Tematické cesty

Čo sú tematické cesty? 

Tematické cesty prepájajú jednotlivé destinácie, susediace a cezhraničné regióny. Ponúkajú návštevníkom spoznať bohaté kultúrne, historické dedičstvo, možnosti pre aktívny relax a tiež spoznávať prírodné bohatstvo v kraj ale tiež v priľahlých regiónoch.

Cesta železnej opony

Cesta železnej opony patrí medzi certifikované kultúrne cesty Rady Európy. Predstavuje historickú politickú hranicu, ktorá rozdeľovala vyše polstoročia Európu na východ a západ. Túto hranicu v súčasnosti reprezentuje cykloturistická magistrála EuroVelo13, ktorá spája 20 krajín Európy v dĺžke takmer 10 tisíc kilometrov. Na území Slovenska má trasa necelých 90 kilometrov, drvivá väčšina je na území Bratislavského kraja. Súčasťou trasy sú tiež historické bunkre a opevnenia, ako aj historické pamiatky hranice. 

Naplánuj si výlet cez mapu s príbehom a spoznaj historickú líniu bývalej železnej opony

Cesta židovskej kultúry

Cesta židovskej kultúry je významným nástrojom rozvoja tak kultúry židovskej obce na Slovensku, ako aj rozvoja turistickej ponuky venovanej tejto etnickej skupine. Počiatky židovskej kultúry na Slovensku spadajú už do 11. storočia. Dodnes nachádzame na území Bratislavského kraja mnohé hmatateľné i nehmatateľné prvky odkazu židovskej komunity.

Cesta šľachtických rodov

Cesta šľachtický rodov vychádza z historického odkazu rodov Pálfi aEsterházi. Odkaz v podobe siete historických budov a objektov spojených s významnou činnosťou týchto dvoch rodov na území kraja je rozvíjaný formou tematickej cesty ako nástroja pre obnovu historických pamiatok, vzdelávania, zážitku ako aj udržateľného turizmu. Tematickú cestu tvoria historické pamiatky, bývalé fabriky banícke štôlne arybníky a na strane druhej sú to stopy zachované vprírodnom prostredí.

Naplánuj si výlet cez mapu s príbehom a spoznajte šľachtické rody

Cesta sv. Cyrila a Metoda

V roku 2021 sa stala cesta sv. Cyrila a Metoda certifikovanou európskou kultúrnou cestou Rady Európy, ktorá opisuje trasu tzv. Apoštolov Slovanov cez 10 európskych krajín. V súčasnosti sa cesta rozvíja najmä na území Slovenska, južnej Moravy a Bulharska, Chorvátska a Grécka. Okrem poznávania kultúrno-historických pamiatok či prírodných jedinečností cesta ponúka regionálnu gastronómiu, tradície, oblastné zvyklosti a lokálne produkty (kulturnecesty.sk, 2021).

Naplánuj si trasu po stopách sv. Cyrila a Metoda cez mapu s príbehom a spoznaj prvých nositeľov slovanského jazyka

Vinárska cesta Malých Karpát

Vinárska cesta Malých Karpát vychádza z bohatého kultúrno-historického pozadia vývoja vinohradníctva a vinárstva na území Malých Karpát. Ponúka priestor pre poznávanie vinohradníckych a vinárskych tradícií, ochutnávku pôvodných ako aj novošľachtených odrôd, a tiež účasť na vinohradníckych a vinárskych podujatiach.

Ochutnaj víno z Malých Karpát, spoznaj vinohrady cez mapu s príbehom a vychutnaj si zážitok

Destinácia Dunajské ostrovy

Destináciu Dunajské ostrovy tvorí vnútrozemská delta Dunaja, ktorá sa rozprestiera medzi Malým Dunajom zo severu a Mošonským Dunajom z južnej strany. Osou týchto oboch ramien je samotná rieka Dunaj. Príroda v tejto oblasti je plná unikátnych rastlín a zvierat .Atraktívna destinácia vytvára priestor pre aktívny turizmus vo forme cyklo a vodného turizmu. Destinácia ponúka tiež zaujímavosti aj vo forme múzeí, technických a sakrálnych pamiatok, bývalých šľachtických sídel a vodných mlynov.

Naplánuj si cyklovýlet cez mapu s príbehom a zaži čaro Dunajských ostrovov

Spoznávaj vodný tok Malého Dunaj vďaka mape s príbehom a naplánuj si svoj splav

Geopark Malé Karpaty

Geopark Malé Karpaty sa v roku 2021 zapísal do Siete geoparkov SR, ako najmladší geopark na Slovensku. Geopark Malé Karpaty predstavuje rozvojovú oblasť, obsahujúcu významné geologicko – geomorfologické črty. Na územie sa nachádzajú bývalé štôlne, banícke diela a tiež informácie o bývalých nemeckých drevorubačoch-huncokároch. Geopark vytvára priestor pre osvetu o ochrane prírody ale tiež o prírodnom bohatstve, ktoré je možné na tomto území poznávať.

Html code here! Replace this with any non empty text and that's it.

Spoznajte kraj

Aktuálne články

viac
Prejsť na obsah