Tematická cesta Petržalské bunkre – otvorenie 1.etapy

1476

Návštevníkom a turistom bratislavského regiónu bola dnes odovzdaná do užívania nová cyklotrasa a tematická cesta „Petržalské bunkre“.

V prvej etape úseku Berg – most Lafranconi v spolupráci so Slovenským cykloklubom a občianskym združením Múzeum petržalského opevnenia, Bratislavský samosprávny kraj osadil 4 náučné tabule, 3 tabule s prehľadnými mapami cyklotrasy a nové cyklosmerovníky po celej dĺžke cyklotrasy 3,7 km.

Projekt „Petržalské bunkre“ prezentuje štyri témy na štyroch prezentačných paneloch, ako sú Petržalské opevnenia v širšom poňatí; bunkre B-S1, 2 a 3, ktoré sú časťou celkového priestoru medzi bunkrom Lány a Dunajom, avšak sú v súkromnom majetku a tým verejnosti neprístupné; Pečniansky les v rokoch 1948-89 (zriadenie repliky – Signálnej steny); a napokon Múzeum petržalského opevnenia ako centrálny bod projektu. Bývalé československé opevnenia majú významnú kultúrno-historickú hodnotu, pretože tvoria svojim spôsobom jedinečný a do určitej miery zachovaný vojenský komplex. Jadrom projektu je Múzeum petržalského opevnenia v priestore bunkra B-S4 „Lány“, ktoré rovnomerné občianske združenie renovovalo do stavu, vhodného na prístup verejnosti. Uvedené aktivity podporuje aj Bratislavský samosprávny kraj.

“Je to jeden z ďalších kľúčových projektov, ktoré sa podarilo zrealizovať v tomto roku. Táto tematická cesta a jej prvá etapa sa začala práve tu v Pečnianskom lese na hranici dvoch štátov Rakúska a Slovenska, ktorá niekedy rozdeľovala tieto dve krajiny a táto tematická cesta tieto krajiny tu u nás spája. Na samotnej cyklotrase je osadených sedem informačných tabúl. Štyri sú tematické a tri sú informačné tabule s mapami,” vyjadrila sa vedúca oddelenia cestovného ruchu BSK Agáta Mikulová.

Téma Pečniansky les 1948-89 sa zaoberá historickým faktom existencie tzv. Železnej opony, ktorá politicky rozdelila Európu a zároveň bola miestom mnohých tragédií pre neúspešných utečencov do Rakúska. Bývalé bunkre však neboli pre účely Pohraničnej stráže podstatnejšie využívané, práve naopak, boli neželané, lebo tvorili možnosti úkrytu pre tzv. „narušiteľov štátnej hranice“.

Významným projektom, súvisiacim so spomienkou na Železnú oponu, ako aj s týmto projektom Múzea petržalského opevnenia, bolo vytvorenie cyklotrasy Železnej opony od nórsko-ruskej až po bulharsko-tureckú hranicu. Cyklocesta „Petržalské bunkre“ prepája medzinárodnú cyklotrasu Eurovelo 13, ktorá vedie na slovenskom území pozdĺž rieky Moravy a na petržalskej strane sa križuje so západo-východnou trasou Eurovelo 6, pri ktorej sa nachádza aj Múzeum petržalského opevnenia. Okrem toho je toto miesto blízko hraničného priechodu Petržalka-Berg, ktorý vďaka zániku Železnej opony a celkového uvoľnenia a spájania v Európe, zvýrazneného schengenským systémom, je dnes iba symbolickým miestom stretu území dvoch spriatelených štátov, Slovenska a Rakúska.

Tipy a inšpirácie na ďalšie vychádzky po Bratislavskom regióne nájdete na našom webe v sekcii Náučné chodníky alebo Tematické cesty.