Obľúbená cyklotrasa EuroVelo 13 je momentálne z dôvodu vyliatia rieky Morava uzatvorená

1133

Obľúbená cyklotrasa EuroVelo 13, vedúca z Devínskej Novej Vsi cez Devínske jazero, most Vysomarch až do Vysokej pri Morave, je momentálne z dôvodu vyliatia rieky Morava uzatvorená. Na danom úseku bol vyhlásený 1. stupeň povodňovej aktivity.

Vyliatie rieky Morava spôsobilo zaplavenie niekoľkých častí cyklotrasy, čím sa stala neprejazdnou a nebezpečnou pre cyklistov. V záujme ochrany zdravia a bezpečnosti všetkých návštevníkov sme boli nútení pristúpiť k jej uzavretiu. Uzávera bude platiť až do odvolania, pričom bude závisieť od aktuálneho stavu riek Dunaj a Morava, ako aj od poveternostných podmienok.

Prosíme všetkých cyklistov, aby rešpektovali toto nariadenie a využili alternatívne trasy.