Bratislavský kraj v spolupráci s AINova a Prvou stavebnou sporiteľnou udelil aj tento rok Ocenenia za príkladnú obnovu

281

Už trinásty raz sa konalo oceňovanie za príkladnú obnovu historických objektov v Bratislavskom kraji. Slávnostné vyhodnotenie sa uskutočnilo vo štvrtok 14. júna 2024 v priestoroch Academie Istropolitana Nova (AINova) vo Svätom Jure. Ocenených bolo šesť vlastníkov zo súkromného aj verejného sektora. Súťaž realizuje AINova v úzkej spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a s podporou Prvej stavebnej sporiteľne.

Každoročne nachádzame v kraji príklady výborne obnovených stavieb, pričom množstvo z nich nie je pod pamiatkovou ochranou a napriek tomu ich vlastníci opravujú s dôrazom na zachovanie ich kultúrnych a historických hodnôt. Tento rok je takým objektom, ktorý nie je pamiatkou a pritom bol príkladne obnovený, výnimočný Lovecký zámoček Solírov neďaleko obce Doľany – o tom, že v lesoch Malých Karpát ešte existujevstojaci zámoček v tzv. alpskom štýle bola doteraz len malá vedomosť. Zapísanou pamiatkou tiež nebol ani tzv. Vinohradníkov dom, ktorý je posledným uceleným príkladom pôvodnej svetskej architektúr v alpskom štýle v Ružovej doline pri Suchej nad Parnou – bol odkúpený a obnovený do pôvodného stavu vďaka rodine, ktorá vybudovala dnes už známe vinárstvo Terra Parna. Zaujímavý je prípad zrúcaniny hradu Biely Kameň nad Svätým Jurom, ktorý si od súkromného vlastníka zobralo do prenájmu miestne občianske združenie, začalo so záchrannými prácami a pravdepodobne tak zabránilo jeho úplnému zániku.

Dôležité je tiež vyzdvihnúť kvalitné výkony samospráv dvoch miest v kraji, tentokrát mesta Modra a mesta Stupava, pri obnove kultúrnych pamiatok v ich vlastníctve – obnovený bol Meštiansky dom na námestí v Modre a Historický skleník a Krupičkov domv Malom parku v Stupave. Zaujímavý je tiež prípad tzv. Renesančného domu vo Svätom Jure, ktorý obnovujú dve spriatelené rodiny, pričom objekt je celoročne prístupný verejnosti a je tak možné priebežne sledovať proces obnovy a reštaurovania jednotlivých častí objektu.

„Historické objekty sú súčasťou prvého vizuálneho kontaktu, ktorý vnímajú obyvatelia a turisti prechádzajúci naším krajom. Práve príkladne obnovené vinohradnícke domy, kúrie a iné historické stavby spoluvytvárajú jedinečný obraz našich obcí a miest. Bratislavský samosprávny kraj preto už niekoľko rokov podporuje oceňovanie ich vlastníkov a správcov asi neexistuje lepšie vyjadrenie úcty k vlastnému kultúrnemu dedičstvu ako jeho obnova a opätovné začlenenie do života i súčasného kontextu.povedal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Ako povedal člen predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne Dr. Redouane Sedrati: „Cieľom súťaže je prispieť k zachovaniu architektúry, ktorá je súčasťou nášho regiónu. Prostredníctvom Ocenenia chceme vyjadriť podporu tým, ktorí sa zaslúžili o obnovu a často priam o záchranu hodnotných stavieb v regióne. Väčšinou nejde o pamiatkovo chránené objekty a bez starostlivosti týchto ľudí by mnohé z nich postupne zanikli. Chceme, aby aj naše deti mali možnosť vidieť, v akých stavbách žili ľudia v obciach a mestách Slovenska, a aby táto architektúra vytvárala kolorit našich sídiel aj v nasledujúcich desaťročiach. Veríme, že si z ocenených objektov vezmú príklad aj ich susedia a že každý z nás bude môcť byť primerane hrdý na svoju obec, mesto či ulicu, na ktorej býva.“

Ocenené projekty chcú dať podnet na zamyslenie, poskytnúť inšpiráciu ďalším stavebníkom v kraji, a tiež oceniť snahu o zachovanie, obnovu a využívanie pre región typického, nie vždy pamiatkovo chráneného stavebného fondu. Cieľom súťaže je popularizácia témy obnovy historickej architektúry a tiež poukázanie na skutočnosť, že kvalita prostredia, v ktorom žijeme a starostlivosť oň je záležitosťou celej spoločnosti.

AINova odovzdáva tieto Ocenenia od roku 2010, prvé tri roky v rámci Malokarpatského regiónu a počínajúc rokom 2013 v celom Bratislavskom kraji.

Všetky nominované objekty sú prezentované na novej internetovej stránke projektu www.prikladnaobnova.sk, kde si možno prezrieť fotografie jednotlivých objektov a dozvedieť sa bližšie informácie o ich obnove. Tu sa môže do hodnotenia zapojiť aj verejnosť a prostredníctvom internetového hlasovania podporiť svojho favorita.

V zahraničí je zaužívaná prax podpory obnovy historických objektov formou rôznych úľav a pomocou špeciálnych finančných nástrojov. Obnova historického objektu je často finančne a časovo náročná a vyžaduje tiež zapojenie mnohých odborníkov. Veríme, že samosprávne kraje a aj štát sa budú usilovať podobnú podporu poskytnúť aj na Slovensku. Práve uličky a námestia s peknými rázovitými historickými stavbami sú lákadlom pre návštevníkov a turistov a sú tiež kľúčovým prvkom identity miest a obcí. Veríme, že projekt bude inšpirovať k vytvoreniu podporných nástrojov na financovanie obnovy historických stavieb z verejných zdrojov jednak v Bratislavskom regióne, ale aj na celom Slovensku.