AINova v spolupráci s Úradom BSK a PSS, a. s. udeľuje aj tento rok Ocenenia za príkladnú obnovu

1215

Už desiaty raz prebehne oceňovanie za príkladnú obnovu objektov kultúrneho dedičstva v Bratislavskom kraji.  Slávnostné vyhodnotenie sa uskutočnívo štvrtok 28. 11. 2019 o 16:00 hod. v priestoroch AINovy vo Svätom Jure (AINova/Infocentrum, Prostredná 64). Súťaž realizuje AINova v úzkej spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a s podporou Prvej stavebnej sporiteľne.

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Mgr. Juraj Droba, MBA, MA zdôrazňuje, že: „Historické objekty sú súčasťou prvého vizuálneho kontaktu, ktorý vnímajú obyvatelia a turisti prechádzajúci naším krajom. Práve príkladne obnovené vinohradnícke domy, kúrie a iné historické stavby spoluvytvárajú jedinečný obraz našich obcí a miest. Bratislavský samosprávny kraj preto už niekoľko rokov podporuje oceňovanie ich vlastníkov a správcov – asi neexistuje lepšie vyjadrenie úcty k vlastnému kultúrnemu dedičstvu ako jeho obnova a opätovné začlenenie do života i súčasného kontextu.

Ako povedal člen správnej rady AINovy a člen predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne Mag. David Marwan: „Cieľom súťaže je prispieť k zachovaniu tradičnej architektúry, ktorá vytvára jedinečný obraz nášho regiónu. Prostredníctvom Ocenenia chcú organizátori súťaže vyjadriť podporu tým, ktorí sa zaslúžili o obnovu a často dokonca o záchranu hodnotných stavieb v regióne. Väčšinou nejde o pamiatkovo chránené objekty a bez starostlivosti týchto ľudí by mnohé z nich postupne zanikli. Chceme, aby aj naše deti aj vnuci mali možnosť vidieť v akých stavbách žili ľudia v obciach a mestách Slovenska a aby táto tradičná architektúra vytvárala kolorit  našich sídiel aj v nasledujúcich desaťročiach. Veríme, že si z ocenených objektov vezmú príklad aj ich susedia a že každý z nás bude môcť byť patrične hrdý na svoju obec, mesto či ulicu, na ktorej býva.“

Ocenené projekty chcú dať podnet na zamyslenie, poskytnúť kreatívne nápady ďalším stavebníkom, a tiež oceniť snahu o zachovanie, obnovu a využívanie pre región typického, nie vždy pamiatkovo chráneného stavebného fondu. Cieľom súťaže je popularizácia témy obnovy historickej architektúry a tiež poukázanie na skutočnosť, že kvalita prostredia, v ktorom žijeme a starostlivosť oň je záležitosťou celej spoločnosti.

AINova odovzdáva tieto Ocenenia od roku 2010,  prvé tri roky v rámci Malokarpatského regiónu a počínajúc rokom 2013 v celom Bratislavskom kraji.

V desiatom ročníku súťaže prešlo výberom šesť príkladných realizácií obnovy: 1/ Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie v Pezinku, 2/ tradičný roľnícky dom v Malých Levároch , 3/ historický Mlyn v Lozorne, 4/ horáreň Biely Kríž vo Svätom Jure, 5/  vinohradnícky dvor v Bratislave-Rači, 6/ vinohradnícky dom v Modre.  

Všetky nominované objekty sú prezentované na novej internetovej stránke projektu www.prikladnaobnova.sk, kde si možno prezrieť fotografie jednotlivých objektov a dozvedieť sa bližšie informácie o ich obnove. Tu sa môže do hodnotenia zapojiť aj verejnosť a prostredníctvom internetového hlasovania podporiť svojho favorita, ktorý získa Ocenenie verejnosti. 

Pri príležitosti desiateho ročníka budú udelené dve výročné ocenenia. Ocenenie od župana Bratislavského samosprávneho kraja je udelené Združeniu záchrany cirkevných pamiatok v Modre, ktoré sa už viac ako desať rokov, spolu s miestnou komunitou, venuje obnove Kostola Narodenia sv. Jána Krstiteľa. Kostol je považovaný za najstaršiu sakrálnu pamiatku Modry. Výročné ocenenie od Prvej stavebnej sporiteľne bude udelené rodine Vitekovej za obnovu horárne Rybníček na Pezinskej Babe. Horáreň je jednou z mála dodnes zachovaných stavieb, ktoré kedysi v Malých Karpatoch užívali tzv. huncokári – horskí ľudia. Ocenenia vo forme umeleckých diel inšpirovaných týmito výnimočnými stavbami pochádzajú z dielne Mgr. art. Jána Ševčíka.

Profesor Akad. arch. Ing. arch. Ján M. Bahna, dlhoročný prezident Spolku architektov Slovenska, hovorí o súťaži: „Najvzácnejšie na oceňovaní obnov, rekonštrukcií či revitalizácií objektov, ktoré organizuje Academia Istropolitana Nova, je aktivizácia obyvateľov, ktorí sa zaujímajú o svoje mesto či dedinu. Nie je im ľahostajná ich ulica, záhrada alebo park. Spolu s profesionálnymi architektami a urbanistami prispievajú k formovaniu harmonického obrazu svojich dedín a miest. Spoznávajú a rozvíjajú tradičné stavebné technológie. Svojim kultivovaným vkladom a citlivými zásahmi dotvárajú prostredie, v ktorom žijeme.“

V zahraničí je zaužívaná prax podpory obnovy historických objektov formou rôznych úľav a pomocou špeciálnych  finančných nástrojov. Obnova historického objektu je často finančne náročnejšia ako obnova novej stavby. Veríme, že VÚC a aj štát sa budú usilovať podobnú podporu poskytnúť aj na Slovensku. Práve uličky s peknými rázovitými historickými stavbami sú lákadlom pre turistov a sú tiež kľúčovým prvkom identity miest a obcí. Veríme, že projekt podporí vytvorenie podporných nástrojov na financovanie obnovy historických stavieb z verejných zdrojov a to nie len v Bratislavskom regióne, ale na celom Slovensku.