Rekonštrukčné práce na Seneckej synagóge pokračujú

1394

Hrubá stavba bude dokončená začiatkom roka 2021.

Bratislavský župan Juraj Droba, primátor mesta Senec Dušan Badinský, ako aj župní poslanci sa prišli pozrieť ako postupuje finalizácia rekonštrukčných prác na Seneckej synagóge. Počas kontrolného dňa si pozreli vnútorné priestory samotnej synagógy a priestory novovybudovanej prístavby infopavilónu.

Aktuálne je ukončená výmena krovu vrátane strešnej krytiny, výmena klampiarskych prvkov a uzemňovacej sústavy vrátane bleskozvodu. Dokončená je aj fasáda objektu, výmena nosných trámov stropnej konštrukcie, podhľad stropnej konštrukcie zreštaurovaných, ale aj nahradených pôvodných kaziet s ozdobnými ružicami. Hotová je aj kotolňa a dokončujú sa rozvody ústredného kúrenia V najbližších dňoch bude nasledovať montáž okien, umelecko-remeselná obnova  stien a stropov galérií, kladenie kamennej dlažby v hlavnej sále.

Pred dokončením je budova infopavilónu, kde sú ukončené povrchové úpravy stien a stropov. Začína sa s kompletnou revitalizáciou záhrady, ktorá bude obsahovať výsadbu zelene, parkovú úpravu a osadenie relaxačných prvkov. Súčasťou bude menšie drevené pódium slúžiace na rôzne komunitné podujatia. Samotné rekonštrukčné práce by mali byť ukončené do konca roka a potom sa pozornosť sústredí na vybavenie interiéru. Doposiaľ boli vykonané práce v celkovej výške 1 459 928 €, pričom celkové predpokladané náklady na rekonštrukciu sú 2 038 000 €.

Ambíciou župy je po rekonštrukcii v synagóge vytvoriť centrum pre čo najširšie spektrum kultúrno-spoločenských, vzdelávacích aktivít, vrátane kreatívnych projektov, ktoré budú otvorené pre všetkých. Zároveň sa tak rozšíri ponuka pre návštevníkov mesta v oblasti kultúrneho a spoločenského vyžitia, ako aj v oblasti cestovného ruchu. Nová inštitúcia bude niesť názov: Synagóga Senec – priestor pre kultúru. 

V synagóge vznikne stála expozícia židovského kultúrneho dedičstva bratislavského kraja, ktorá bude v exteriéri doplnená o zreštaurovaný rituálny kúpeľ Mikve a murovanú pec, ktorá pravdepodobne slúžila na pečenie macesu. Expozícia bude pozostávať z dvoch miestností.

Synagóga v Senci sa nachádza na hlavnom námestí v centre mesta. Stavba bola postavená približne v roku 1906 a nahradila pôvodnú synagógu, ktorá bola postavená v polovici 19. storočia. Po druhej svetovej vojne prešla do vlastníctva štátu a slúžila na hospodárske účely ako sklad chemikálií, sklad vianočných stromčekov alebo sýpka.  Synagóga chátrala. V rámci reštitúcii po roku 1989 bola synagóga vrátená Ústrednému zväzu židovských náboženských obcí. V roku 2015 BSK odkúpil za symbolické jedno euro. Samotná rekonštrukcia synagógy sa začala v máji 2018.

Viac fotografií nájdete TU.