100 rokov Bratislavskej župy oslávime na konferencii

1654

Bratislavský kraj si pripomenie svoju storočnicu (1919 – 2019) aj prostredníctvom populárnej konferencie.

Je to zároveň jubilejná desiata konferencia, ktorú Bratislavský samosprávny kraj usporiada pri príležitosti celoeurópskeho podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva. Konferencie venované najmä kultúrnemu dedičstvu kraja prebiehajú už od roku 2010 v spolupráci s partnermi – Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky, Mestským ústavom na ochranu pamiatok v Bratislave a Academiou Istropolitanou Novou.

Konferencia sa uskutoční v utorok 24. septembra 2019 a bude sa konať v hoteli Zochova chata v Modre-Harmónii. Toto miesto má v kontexte storočnice župy symbolický význam, keďže je pomenované podľa Samuela Zocha, prvého župana.

Konferenciu otvorí súčasný župan Juraj Droba a privíta v úvodnom diskusnom panely tiež všetkých predchádzajúcich županov. Odborné príspevky zmapujú históriu vzniku a rozvoja župy, predstavia aktuálnu situáciu na poli kultúry a kultúrneho dedičstva a tiež načrtnú víziu pre možnosti územného rozvoja kraja do budúcnosti.

Pri príležitosti desiateho ročníka konferencie bude uvedený aj  súhrnný zborník, ktorý v elektronickej podobe poskytne súbor všetkých desiatich doteraz publikovaných zborníkov. Odbornej i širokej verejnosti sa tak dostane do rúk publikácia, v ktorej si budú môcť nájsť aj staršie príspevky, ktoré odzneli na predchádzajúcich konferenciách.

Príloha: Pozvánka