Nové kultúrno-historické tematické cesty v Európe

2277

Vydajte sa po kultúrnych trasách Rady Európy a objavujte skryté poklady európskych makroregiónov.

V súčasnosti je v európskom sektore cestovného ruchu nový dopyt po špeciálnych a rozmanitých krátkych cestách, výletoch a turistike bližšie k domovu. Spoločný projekt o kultúrnych trasách Rady Európy a DG Regio Európskej únie, Routes4U, navrhuje nové kultúrne trasy, ktoré vám autenticky sprostredkujú nové miesta a regióny.

Tento projekt kombinuje výber 38 kultúrnych trás, čo dáva turistom príležitosť objaviť rozmanité prostredie Európy v oblasti kultúry, histórie a gastronómie na Jadrane a Balkáne, v oblasti Álp, pri Baltskom mori a v Podunajsku. Užite si kultúrne cesty a preskúmajte svoj makroregión!

Cesta olivovníka (The Routes of the Olive Tree) symbolizuje pôvod. Od počiatkov osídľovania Európy olivovníky formovali krajinu, stali sa symbolom mieru a prosperity, ale takisto múdrosti, filozofie a demokracie, ktoré prepájajú civilizácie a kultúry. Olivovník sa stal neodmysliteľnou ikonou Stredozemia a olivový olej základom zdravej gastronómie a kľúčovým prvkom bohatých a rozmanitých kulinárskych tradícií stredomorských krajín. Návštevníkom sprostredkúva chuť života, tradícií a histórie stredomorských obyvateľov prostredníctvom svetoznámych festivalov, výstav, hudby a ochutnávky produktov.

Cesta Doby železnej (Iron Age Route) symbolizuje dedičstvo. Dedičstvo z čias doby železnej pretrvalo až do dnešného dňa. Cesta s tematikou doby železnej kopíruje tok rieky Dunaj, odhaľuje starodávne poklady v nedotknutej prírode, čo umožňuje návštevníkom objaviť skryté archeologické dedičstvo, ktoré preklenuje tento fascinujúci región. Dunajský makroregión zahŕňa viac ako 14 rôznorodých národností, ktorých dedičstvo môže návštevník preskúmať prostredníctvom zvyškov starodávnej architektúry alebo návštevy moderných múzeí prezentujúcich poklady minulosti. Cyklotúra naprieč týmto regiónom sľubuje dobrodružstvo, s ktorým sa budete musieť podeliť so známymi a priateľmi.

Cesta dedičstva Rímskej ríše (Roman Heritage Route) symbolizuje civilizáciu. Rímska civilizácia znamená omnoho viac než si dokážeme predstaviť. Dedičstvo Rímskej ríše je dodnes zjavné v európskej kultúre a inšpiruje generácie umelcov, urbanistov a architektov. Piliere rímskej architektúry poznačili a ovplyvnili miesta naprieč deviatimi krajinami, ktoré kedysi tvorili súčasť Rímskej ríše a ktorými táto cesta prechádza. Jednotlivé krajiny sa vyznačujú veľkou rozmanitosťou svojich kultúr, ktoré prezentujú prostredníctvom svojich tradícií a festivalov.

Cesta Via Claudia Augusta (Via Claudia Augusta) symbolizuje cestu a zároveň aj vznik Európy. Začína v 47. roku nášho letopočtu v čase panovania cisára Claudia, ktorého meno cesta nesie. Pôvodne vojenská cesta naprieč Alpami dnes víta cyklistov, turistov a ďalších návštevníkov. Dychberúce príklady umenia a architektúry reprezentujú rôznorodý štýl a kultúru krajín v alpskom regióne, ktorými cesta prechádza.

Cesta sv. Cyrila a Metoda (Cyril & Methodius Route) reprezentuje poznanie. Európa bola odnepamäti križovatkou rôznych náboženstiev, filozofií a poznania. Putovaním po stopách svätých Cyrila a Metoda objavíme neskutočne bohaté dedičstvo, ktoré nám tu vierozvestcovia zanechali. Prenikneme až k samotným koreňom kresťanskej Európy, k prvému prekladu Biblie do slovanského jazyka a k vytvoreniu prvého slovanského písma – hlaholiky.

Cesta prímorským dedičstvom (Maritime Heritage Route) symbolizuje život. Je mimoriadna a to aj v globálnom meradle. Ponúka možnosť preskúmať opustené vraky lodí z dávnych období intenzívneho obchodu i vojnových konfliktov, pozostatky pozorovateľní z doby kamennej rovnako ako úchvatné pobrežné scenérie, ktoré sformovali kultúrnu identitu obyvateľov, pričom more zostáva aj naďalej jedným z kľúčových ekonomických faktorov pobrežných regiónov.

Cesta Alvara Alta a modernej architektúry (Alvar Aalto and Modern Architecture) symbolizuje dizajn. Fínsky dizajnér Alvar Alto sa stal symbolom pre umenie a architektúru 20. storočia. Zanechal po sebe rozsiahle dedičstvo, v ktorom sa pokúša uniknúť chladu a vnáša do svojej tvorby prvky realizmu a humanizmu, čím otvára dvere ére moderného dizajnu a architektúry a zároveň sa zahráva so štýlom a pravidlami. Na tejto ceste objavíte symbolický dizajn 20. storočia prostredníctvom diel, ktoré položili základy pre humanistický a užívateľsky príjemné dizajn, ktorý je dnes považovaný za samozrejmosť.

Cesta Via Alpina a horské dedičstvo (Via Alpina and Mountain Heritage) symbolizuje prírodu. Alpy vytvárajú jednu z najpôsobivejších prírodných scenérií na svete. Alpská príroda nám pripraví úplne iný druh zážitku v zime a v lete. V lete je to cesta naprieč hustými tmavozelenými lesmi a iskrivo zelenými horskými lúkami, impozantnými skalnými masívmi a kryštálovo modrými jazerami.

Čo je vlastne Routes4U?

Routes4U je spoločný program medzi Radou Európy a Európskou úniou na podporu regionálneho rozvoja v štyroch makroregiónoch: Jadransko-iónskom, Alpskom, Pobaltskom a Podunajskom prostredníctvom kultúrnych trás a spoločných politík a postupov v oblasti historického a prírodného dedičstva. Projekt zároveň podporuje aj dôležitosť zapojenia miestnych obyvateľov a ich silné prepojenie na kultúrnu identitu ich regiónu pri vytváraní spoločného európskeho príbehu.

Videá a ďalšie informácie si môžete stiahnuť TU.

Tipy a inšpirácie na vychádzky po Bratislavskom regióne nájdete na našom webe v sekcii Náučné chodníky alebo Tematické cesty.