Po stopách kultúry: Objavte tematické cesty, ktoré prechádzajú naším krajom

2073
Transromanica spája spoločné románske dedičstvo deviatich európskych krajín: Nemecka, Rakúska, Portugalska, Španielska, Francúzska, Talianska, Slovenska, Srbska a Rumunska Foto: Cultural Routes of the Council of Europe programme
Transromanica spája spoločné románske dedičstvo deviatich európskych krajín: Nemecka, Rakúska, Portugalska, Španielska, Francúzska, Talianska, Slovenska, Srbska a Rumunska Foto: Cultural Routes of the Council of Europe programme

Slovenský dom CENTROPE vám postupne predstaví tematické kultúrne cesty, ktoré prechádzajú západným Slovenskom.

Tematická kultúrna cesta spája viacero atrakcií a lokalít kultúrneho dedičstva do unikátneho turistického produktu pomocou spoločnej témy. Kultúrne cesty môžu byť lokálne, cezhraničné alebo medzinárodné a každá ponúka návštevníkom jedinečný príbeh. Pozýva k spoznávaniu našich koreňov, dávnej i nedávnej histórie, významných osobností, rozmanitých lokalít a pamiatok kultúrneho dedičstva. Ponúka objavovanie, dobrodružstvo, relax i aktívne strávený voľný čas.

Podhradie
Podhradie
Kostol sv. Margity
Kostol sv. Margity
Nitriansky hrádok
Nitriansky hrádok

Tematické cesty venované kultúre

Územím západného Slovenska prechádza viacero tematických kultúrnych ciest ako sú Cesta sv. Martina z Tours, Transromanica, Cesta železnej opony, Cyrilo-metodská cesta, Svätojakubská a Mariánska cesta, Európska cesta židovského kultúrneho dedičstva a mnohé ďalšie. Ich potenciál spočíva najmä v sieťovaní a spájaní lokalít do jedného celku. Známe atrakcie tak môžu pritiahnuť pozornosť aj k tým menej známym lokalitám. O rastúcom význame kultúrnych ciest pre rozvoj turizmu a regiónov svedčí aj ich začleňovanie do rozvojových stratégií Európskych makroregiónov, certifikovanie stále nových kultúrnych trás Rady Európy a otvorenie samostatnej iniciatívy s názvom Routes4U. Viac informácií nájdete na webe CENTROPE.

Stupavský kaštieľ
Stupavský kaštieľ
Devín
Devín
Bíňa, Rotunda
Bíňa, Rotunda

Kultúrne trasy Rady Európy na Slovensku

Zvláštnu kategóriu tematických kultúrnych ciest predstavujú Európske kultúrne trasy certifikované Radou Európy. Tento titul sa už od roku 1987 udeľuje kultúrnym trasám európskeho významu, ktoré spájajú aspoň tri krajiny v Európe.  Okrem toho musia certifikované trasy spĺňať viacero kritérií, ako je rozvoj európskej spolupráce v oblasti výskumu a vývoja; podpora kultúrnej pamäte, histórie a európskeho dedičstva; rozvoj kultúrnych a vzdelávacích výmen mladých Európanov; súčasnej kultúrnej a umeleckej praxe; turizmu a trvalej udržateľnosti. Slovensko je v súčasnosti zapojené do troch certifikovaných Európskych kultúrnych trás – Cesta sv. Martina z Tours (2005), Transromanica (2007) a Cesta železnej opony (2019), hoci náš potenciál je omnoho vyšší. Viac informácií nájdete tu.

Foto: Cultural Routes of the Council of Europe programme
Cesta sv. Martina z Tours Foto: Cultural Routes of the Council of Europe programme
Tematická cesta Železnej opony Foto: Cultural Routes of the Council of Europe programme
Tematická cesta popri Železnej opone Foto: Cultural Routes of the Council of Europe programme