Takmer 400 projektov získalo podporu z dotačnej schémy Bratislavského kraja

1238
Takmer 400 projektov získalo podporu z dotačnej schémy Bratislavského kraja
Takmer 400 projektov získalo podporu z dotačnej schémy Bratislavského kraja

Pre rok 2023 vyčlenil Bratislavský samosprávny kraj zo svojho rozpočtu pre Bratislavskú regionálnu dotačnú schému (BRDS) sumu 1 500 000 eur. Žiadatelia sa o podporu v štyroch oblastiach mohli uchádzať od 3.4.2023 do 25.4.2023. Celkovo bolo doručených 599 žiadostí na podporu verejného života v Bratislavskom kraji. 

Ochrana životného prostredia a rozvoj vidieka 

V aktuálnom ročníku BRDS bude podporených 47 projektov, ktoré si rozdelia sumu 500 000 eur. 25 projektov je v oblasti turizmu a 22 v oblasti verejnej infraštruktúry a životného prostredia.

Mládež

Sumou 100 000 eur bude podporených z BRDS 29 projektov. Celkovo bolo podaných 53 žiadostí. Podpora bude zameraná na prevenciu a ochranu duševného zdravia, organizovanie pravidelných aktivít so zameraním na mládež vo veku do 30 rokov, ako aj na rozvoj informačnej, digitálnej a mediálnej gramotnosti, či kritického myslenia.

Šport 

Pre túto výzvu bolo alokovaných 400 000 eur. Doručených bolo 190 žiadostí, z ktorých bolo schválených 143, a to 102 v oblasti podpory zameranej na organizovanie pravidelných pohybových aktivít detí a mládeže do 23 rokov, vrátane zdravotne znevýhodnených športovcov a 41 v oblasti podpory organizovania športových akcií a podujatí pre organizovanú i neorganizovanú verejnosť.

Kultúra

Na rok 2023 bolo pre túto výzvu vyčlenených 500 000 eur. Celkovo bolo podaných 291 žiadostí. Podporu získalo 155 projektov, z toho 42 v oblasti neprofesionálne umenie, 21 v podoblasti scénické umenie, 19 v podoblasti vizuálne umenie, 26 v podoblasti hudobné umenie, 4 v podoblasti literatúra, 23 v oblasti medziodborové aktivity, 14 v oblasti pamäťové, fondové a zbierkové aktivity a 6 v oblasti ochrana hmotného kultúrneho dedičstva.

Všetky podporené projekty sú zverejnené tu: https://bratislavskykraj.sk/urad-bsk/dotacie/archiv/