Rozvoj pohybových schopností a ochrana duševného zdravia detí a žiakov

495
Rozvoj pohybových schopností a ochrana duševného zdravia detí a žiakov
Rozvoj pohybových schopností a ochrana duševného zdravia detí a žiakov

Rezort školstva v roku 2023 podporil Športovú akadémiu Mateja Tótha, ktorá ročne trénuje tisíce detí. Účelovo viazaná dotácia vo výške 131 500 eur bola poskytnutá na rozvoj školského športu. Určená je na športové aktivity žiakov v základných a materských školách v rámci pravidelných mimoškolských činností zameraných na zlepšenie zdravia a pohybových schopností a zručností žiakov pri výchove v oblasti telesného a duševného zdravia.

Športová akadémia učí deti systematicky a správne športovať, mať z pohybu radosť, ktorá pretrvá do dospelosti. Tréningy v akadémii prebiehajú počas celého školského roka formou cvičení, ktoré sú zakomponované do hier a súťaží. Deti sú rozdelené do dvoch kategórií, a to 4 – 6-ročné v materskej škole a 7 -11-ročné v základnej škole.

Bratislavská župa otvára novú éru športovísk. V Dúbravke predstavila unikátny športovo-rekreačný areál

Moderný športovo-rekreačný areál sa nachádza pri župnej Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej Karola Adlera, ale otvorený bude aj športovým klubom a verejnosti. Manažérom športoviska je Bratislavská župa. Tá zabezpečí, aby bolo dlhodobo udržiavané, čisté a strážené.

Novinkou je centrálny rezervačný systém, vďaka ktorému si môžu obyvatelia zarezervovať konkrétne športovisko na konkrétny čas. Využívanie ihrísk bude spoplatnené, pričom všetky prostriedky zostanú škole a budú použité na zabezpečenie správy, údržby a čistenia areálu. Verejnosť však bude mať k dispozícii v rámci každého dňa aj časové sloty, kedy si môže zašportovať úplne zadarmo.