Archív

Archív

Dotácie

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Výzvy

Rok 2022 (ukončené)

Výzvy 2020 (ukončené)

Rok 2019 (ukončené)

Rok 2018 (ukončené)

Schéma De Minimis (štátna pomoc)

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

KRITÉRIÁ HODNOTENIA ŽIADOSTÍ NA ROK 2022