Archív

Archív

Dotácie

Rok 2023

Schéma minimálnej pomoci poskytovanej v SR prostredníctvom BSK v znení dodatku č. 6

BRDS 2023 – kultúra – zoznam schválených dotácií – 1.neprofesionalne umenie

BRDS 2023 – kultúra – zoznam schválených dotácií – 2.1 scenicke umenie

BRDS 2023 – kultúra – zoznam schválených dotácií – 2.2 vizuálne umenie

BRDS 2023 – kultúra – zoznam schválených dotácií – 2.3 hudobne umenie

BRDS 2023 – kultúra – zoznam schválených dotácií – 2.4 Literatura

BRDS 2023 – kultúra – zoznam schválených dotácií – 3. medziodborove aktivity

BRDS 2023 – kultúra – zoznam schválených dotácií – 4. pamäťové, fondové a zierkové aktivity

BRDS 2023 – kultúra – zoznam schválených dotácií – 5. ochrana hmotného kultúrneho dedičstva

BRDS 2023 – mládež – zoznam schválených dotácií

BRDS 2023 – šport – zoznam schválených dotácií – oblasť 1

BRDS 2023 – šport – zoznam schválených dotácií – oblasť 2

BRDS 2023 – ŽPa RV – zoznam schválených dotácií – oblasť 1

BRDS 2023 – ŽPa RV – zoznam schválených dotácií – oblasť 2

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Výzvy

Rok 2023 (ukončené)

Rok 2022 (ukončené)

Výzvy 2020 (ukončené)

Rok 2019 (ukončené)

Rok 2018 (ukončené)

Schéma De Minimis (štátna pomoc)

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017