Archív

Archív

VÝZVY 2020 (UKONČENÉ)

VÝZVY 2019 (UKONČENÉ)

VÝZVY 2018 (UKONČENÉ)

SCHÉMA DE MINIMIS (štátna pomoc)

ROK 2020

SCHÉMA MINIMÁLNEJ POMOCI BSK DM 6_2017 v zneni dodatku č. 3_PMU_máj 2020

ROK 2019

2019_Schéma DM-92017 poskytovanej v SR prostredníctvom BSK na rozvoj vidieka v zneni dodatku c_2 (26_6_2019)

2019_Schéma DM-62017 poskytovanej v SR prostredníctvom BSK v zneni dodatku c_2 (26_6_2019)

ROK 2018

2018_Schéma DM-92017 poskytovanej v SR prostredníctvom BSK na rozvoj vidieka v zneni dodatku c.1 (4_6_2018)

2018_Schéma DM-62017poskytovanej v SR prostredníctvom BSK v zneni dodatku c_1 (4_6_2018)

ROK 2017

2017_Schéma DM-92017 poskytovanej v SR prostredníctvom BSK na rozvoj vidieka DM 9_2017 (21_9_2017)

2017_Schéma DM-62017 poskytovanej v SR prostredníctvom BSK (13_9_2017)

Schéma minimálnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Bratislavského samosprávneho kraja (schéma DM – 6/2017)

Schéma minimálnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Bratislavského samosprávneho kraja na rozvoj vidieka (schéma DM – 9/2017)