Deň Dunaja 2024 bol plný inšpirácie a spoločného úsilia za ochranu našej nádhernej rieky

246

Tento rok sa Deň Dunaja oslavoval v Bratislave s veľkým nadšením a podporou organizácií, ktoré sa zameriavajú na ochranu životného prostredia. Podujatie sa konalo na Dvořákovom nábreží, konkrétne v klube Pink Whale a prilákalo množstvo návštevníkov, ktorí si prišli pripomenúť význam rieky Dunaj.

Začalo sa premietaním filmu „Dunaj spútaný v krajine, ktorý divákom priblížil príbeh a význam rieky Dunaj v našom regióne. Film poukázal na environmentálne výzvy a históriu tohto veľtoku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou života obyvateľov.

Po filme nasledovala panelová diskusia, na ktorej sa zúčastnili významní odborníci a aktivisti:

  • Zoltán Čunderlík z Bratislavského samosprávneho kraja (BSK)
  • Andrej Somora z o.z. Ochrana prírody Podunajska
  • Andrej Škrinár z Bratislavského Dunajského parku
  • Martina Paulíková z iniciatívy Za živé rieky a WWF Slovensko

Diskusia sa sústredila na tému krajiny, Dunaja a ľudí žijúcich v jeho okolí. Diskutujúci rozoberali ako využívame potenciál Dunaja na zlepšenie kvality života obyvateľov a návštevníkov a tiež riešili výzvy súvisiace s ochranou prírody a vody.

Zoltán Čunderlík z BSK, podpredseda BSK Juraj Štekláč a podpredseda BSK Martin Kuklovský svojou účasťou potvrdili silnú podporu a angažovanosť Bratislavského samosprávneho kraja v environmentálnych aktivitách a ochrane prírodných zdrojov.

Podujatie dopĺňala expozícia umeleckej skupiny IN SITU, ktorá odprezentovala výtvarné diela reagujúce na Dunaj. Návštevníci mohli obdivovať kreativitu umelcov. Tí svojimi dielami poukázali na krásu a krehkosť tohto prírodného fenoménu. Večer zakončil koncert skupiny Yedhaki, ktorý priniesol jedinečnú hudobnú atmosféru priamo na breh Dunaja.

Deň Dunaja 2024 bol úspešným podujatím, ktoré spojilo komunitu a zvýraznilo význam ochrany našich prírodných pokladov. Účastníci si odniesli nielen nové poznatky, ale aj krásne zážitky a pocit spolupatričnosti pri ochrane našej vzácnej rieky Dunaj.

Deň Dunaja sa každoročne slávi na počesť podpísania Dohovoru o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja, čo pripomína nielen úspechy v ochrane rieky, ale aj nové výzvy pre obyvateľov povodia. Tento rok bola akcia venovaná pamiatke Andreja Kovaríka, ochranára a kamaráta rieky Dunaj.