Úvod Otvorená župa Centrálne verejné obstarávanie

Centrálne verejné obstarávanie

Centrálne verejné obstarávanie

Bratislavský samosprávy kraj (ďalej len „BSK“) ako centrálna obstarávacia organizácia zabezpečuje centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní na vybraný okruh bežne dostupných komodít pre vlastnú potrebu a potreby organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

V zmysle uvedeného BSK prostredníctvom vlastného webového sídla informuje širokú verejnosť a tým aj potencionálnych záujemcov/účastníkov o vyhlásených, resp. plánovaných zákazkách na dotknuté komodity postupom zriadenia DNS („Dynamický nákupný systém“) alebo verejnej súťaže pre jednotlivé komodity.

Informácie o prebiehajúcich zákazkách sú dostupné na stránke BSK ako aj v profile BSK na stránke Úradu pre verejné obstarávanie.   

Aktuálne pripravované, vyhlásené alebo zriadené DNS:

 1. Nákup príslušenstva multifunkčných tlačiarenských zariadení – tonerov pre Bratislavský samosprávny kraj a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti
 2. Čistiace, dezinfekčné prostriedky a hygienické potreby pre Úrad BSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK
 3. Nákup výpočtovej techniky a príslušenstva pre Ú BSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti
 4. Nákup nábytku pre Bratislavský samosprávny kraj a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

Aktuálne pripravované, vyhlásené alebo zriadené verejné súťaže:

 1. Nákup pohonných hmôt a doplnkových služieb pre služobné motorové vozidlá prostredníctvom palivových kariet
 2. Kancelárske potreby pre Ú BSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti (v štádiu prípravy)
 3. Nákup elektrickej energie
 4. Nákup plynu
 5. Nákup stravných poukážok
 6. Orez stromov (v štádiu prípravy)
 7. Nákup potravín pre OvZP (v štádiu prípravy)

Hlavné menu

Aktuálne správy