Úvod Otvorená župa Zverejnenie zákaziek s nízkou hodnotou – Bratislavský samosprávny kraj

Zverejnenie zákaziek s nízkou hodnotou – Bratislavský samosprávny kraj

Zverejnenie zákaziek s nízkou hodnotou – Bratislavský samosprávny kraj

Popis zakázkyPredpokladaná hodnotaDátum zverejneniaDátum predloženiaVerejný obstarávateľKontaktná osobaStiahnutie podkladovLink
Učiteľská kapustnica stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK - cateringové služby Neuplatňuje sa z dôvodu zvoleného postupu pri zadávaní zákazky.14.11.202222.11.2022 do 09:00 hod.Bratislavský samosprávny krajMgr. Ľuboš Patúc, telefón: +421 248 264 212, mobil: +421 911 839 120, e-mail: lubos.patuc@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
Geodetické zameranie osi cyklotrasy a identifikácia pozemkov Neuplatňuje sa z dôvodu zvoleného postupu pri zadávaní zákazky.07.11.202215.11.2022 do 10:00 hod.Bratislavský samosprávny krajMgr. Ľuboš Patúc, telefón: +421 248 264 212, mobil: +421 911 839 120, e-mail: lubos.patuc@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
Geodetické zameranie drevín vo vybraných areáloch vo vlastníctve BSK - II. etapa Pozn: Dňa 6.10.2022 aktualizované podmienky účasti TaO spôsobilosti a predĺžená lehota na PP do 12.10.2022 do 10:00 hod.Neuplatňuje sa z dôvodu zvoleného postupu pri zadávaní zákazky.28.09.202212.10.2022 do 10:00 hod.Bratislavský samosprávny krajMgr. Ľuboš Patúc, telefón: +421 248 264 212, mobil: +421 911 839 120, e-mail: lubos.patuc@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
Zabezpečenie komplexných služieb podujatia „Interkulturálny tréning SK-AT“Výzva na vypracovanie ponuky za účelom stanovenia PHZ18.07.202221.7.2022 do 10:00 hod.Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaMgr. Zuzana Illiťová, Tel.: +421 2 4826 4849, Mobil: +421 911 109 047, mail: zuzana.illitova@region-bsk.sk Stiahnuť podklady
Vypracovanie projektového zámeru rozšírenia kolaboračnej platformy Programu INTERACT22 450,00 EUR bez DPH15.06.202227.06.2022 do 11:00 hod.Bratislavský samosprávny kraj Sabinovská 16 820 05 BratislavaIng. Katarína Vančová, tel. číslo: 02/48 264 207, e-mail: katarina.vancova@region-bsk.sk Stiahnuť podkladyLink
Technické zabezpečenie hybridného TEAM MEETINGU PS INTERACT III pre 50 osôb dňa 28.06.202210 354,93 EUR bez DPH31.05.202209.06.2022 do 10:00 hod.Bratislavský samosprávny krajIng. Katarína Vančová, tel. číslo: 02/48 264 207, e-mail: katarina.vancova@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
ČASTÁ - KRIŽOVATKA ULÍC HLAVNÁ A ZÁMOCKÁ46 080,54 EUR bez DPH23.05.202202.06.2022 do 10:00 hod.Bratislavský samosprávny krajMgr. Ľuboš Patúc, telefón: +421 248 264 212, mobil: +421 911 839 120, e-mail: lubos.patuc@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
ZRUŠENÉ Vypracovanie projektového zámeru rozšírenia kolaboračnej platformy Programu INTERACT22 450,00 EUR bez DPH28.04.202209.05.2022 do 11:00 hod.Bratislavský samosprávny kraj Sabinovská 16 820 05 BratislavaIng. Katarína Vančová, tel. číslo: 02/48 264 207, e-mail: katarina.vancova@region-bsk.sk Stiahnuť podkladyLink
Cateringové služby na slávnostné otvorenie cyklomosta VysoMarch4 525,75 EUR bez DPH25.04.202228.04.2022 do 09:00 hod.Bratislavský samosprávny krajMgr. Ľuboš Patúc, telefón: +421 248 264 212, mobil: +421 911 839 120, e-mail: lubos.patuc@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
Zabezpečenie TEAM MEETINGU PS INTERACT III pre 50 osôb v termíne 27.-29.06.202217 580,50 EUR bez DPH21.04.202202.05.2022 do 11:00 hod.Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaIng. Katarína Vančová, tel. číslo: 02/48 264 207, e-mail: katarina.vancova@region-bsk.sk Stiahnuť podkladyLink
Geodetické zameranie drevín vo vybraných areáloch vo vlastníctve BSK7 760,00 EUR bez DPH12.04.202220.04.2022 do 10:00 hod.Bratislavský samosprávny krajMgr. Ľuboš Patúc, telefón: +421 248 264 212, mobil: +421 911 839 120, e-mail: lubos.patuc@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
Zabezpečenie ubytovania v Bruseli pre zamestnancov odboru INTERACT, Úradu BSK v termíne 09.-11.05.2022 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku543,15 EUR bez DPH28.3.2022dňa 07.04.2022 do 10:00 h Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaSilvia Garajová, silvia.garajova@region-bsk.sk, t: +421 2 48 264 402Stiahnuť podklady
Zabezpečenie ubytovania vo Viedni pre zamestnancov odboru INTERACT, Úradu BSK v termíne 03.-04.05.2022 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Rakúsku649,99 EUR bez DPH28.3.2022dňa 06.04.2022 do 10:00 h Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaSilvia Garajová, silvia.garajova@region-bsk.sk, t: +421 2 48 264 402Stiahnuť podklady
Zabezpečenie ubytovania v Blede pre zamestnancov odboru INTERACT, Úradu BSK v termíne 20.-22.06.2022 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Slovinsku1 329,77 EUR bez DPH28.3.2022do 05.04.2022 do: 10:00 hBratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaSilvia Garajová, silvia.garajova@region-bsk.sk, t: +421 2 48 264 402Stiahnuť podklady
Zabezpečenie výučby anglického jazyka pre zamestnanca odboru INTERACT, ÚBSK3 106,80 EUR bez DPH14.03.2022do 23.03.2022 do 10:00 hod.Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaIng. Katarína Vančová, tel. číslo: 02/48 264 207, e-mail: katarina.vancova@region-bsk.sk Stiahnuť podkladyLink
Spracovanie Koncepcie rozvoja inštitucionálnej spolupráce v oblasti ochrany prírody a biodiverzity v prihraničnom regióne08.03.202217.03.2022 do 10:00 hod.Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaIng. Katarína Vančová, tel. číslo: 02/48 264 207, e-mail: katarina.vancova@region-bsk.sk Stiahnuť podkladyLink
Zabezpečenie 15. zasadnutia Monitorovacieho výboru pre PS INTERACT III a 9. zasadnutia Programovacieho výboru pre PS INTERACT IV 10 809,19 bez DPH 1.3.202208.03.2022Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaŽaneta Chylová; zaneta.chylova@region-bsk.sk; t: +421 2 48 264 195Stiahnuť podklady
Zabezpečenie leteckej prepravy a storno poistenia pre zahraničné pracovné cesty predsedu, podpredsedov a zamestnancov BSK48 472,30 EUR bez DPH17.02.202225.02.2022 do 10:00 hod. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaIng. Matej Meľo, tel. číslo: 02/48 264 139, e-mail: matej.melo@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
Zabezpečenie ubytovania v Paríži pre zamestnancov odboru INTERACT v termíne 21.-23.03.2022 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Francúzsku770,5416.02.202224.02.2022 do 12:00 h BSKSilvia Garajová, silvia.garajova@region-bsk.sk, t: +421 2 48 264 402Stiahnuť podklady
ZRUŠENÉ Spracovanie Koncepcie rozvoja inštitucionálnej spolupráce v oblasti ochrany prírody a biodiverzity v prihraničnom regióne15.02.202224.02.2022 do 10:00 hod.Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaIng. Katarína Vančová, tel. číslo: 02/48 264 207, e-mail: katarina.vancova@region-bsk.sk Stiahnuť podkladyLink
Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Paríž-Viedeň pre zamestnancov odboru INTERACT v termíne 21.-23.03.2022 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Francúzsku 1 154,88 EUR bez DPH 14.02.2022dňa 22.02.2022 do 12:00 hod. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaSilvia Garajová, silvia.garajova@region-bsk.sk, t: +421 2 48 264 402Stiahnuť podklady
Dodanie a montáž cyklosčítača v rámci cyklolávky VYSOMARCH pre potreby monitorovania cyklistickej dopravy.6 225,00 € bez DPH14.2.202225.2.2022 do 10:00 hod.Bratislavský samosprávny kraj Sabinovská 16, 820 05 BratislavaIng. Peter GašpárStiahnuť podkladyLink
Adresné a neadresné doručovanie časopisu Bratislavského samosprávneho kraja52 534,67 EUR bez DPH08.02.202215.02.2022 do 12:00 hod.Bratislavský samosprávny krajMgr. Ľuboš Patúc, telefón: +421 248 264 212, mobil: +421 911 839 120, e-mail: lubos.patuc@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
Odstránenie náletových drevín a zmladzovanie krov v Malinovskom parku (k. ú. Malinovo)69 754,87 bez DPH14.1.2022 21.1.2022 do 10:00 hod.Bratislavský samosprávny krajIng. Peter GašpárStiahnuť podkladyLink
Revízia krytov civilnej obrany v objektoch Bratislavského samosprávneho kraja 06.12.202120.12.2021 do 11:00 hod.Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaIng. Katarína Vančová, tel. číslo: 02/48 264 207, e-mail: katarina.vancova@region-bsk.sk Stiahnuť podkladyLink
Dokumentácia meračských prác pre DUR „Vinohradnícka dopravná cyklistická trasa 1. a 2. etapa39 695,20 EUR bez DPH26.11.20216.12.2021 do 10:00 hod.Bratislavský samosprávny krajIng. Peter GašpárStiahnuť podkladyLink
Mapy: Malé Karpaty Juh, Devín, Kamzík; Malé Karpaty stred, Záruby, Plavecký hrad; Cyklomapa Pomoravie; Cyklomapa Bratislava14 138,67 EUR bez DPH26.11.202101.12.2021 do 10:00 hod.Bratislavský samosprávny krajMgr. Ľuboš Patúc, telefón: +421 248 264 212, mobil: +421 911 839 120, e-mail: lubos.patuc@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
Stavebné úpravy RD Modra + zdvíhacia plošina103 788,72 EUR bez DPH26.11.20216.12.2021 do 10:00 hod.Bratislavský samosprávny krajIng. Peter GašpárStiahnuť podkladyLink
ZÁKAZKA ZRUŠENÁ!!! Mapy: Malé Karpaty Juh, Devín, Kamzík; Malé Karpaty stred, Záruby, Plavecký hrad; Cyklomapa Pomoravie; Cyklomapa Bratislava14 138,67 EUR bez DPH15.11.202119.11.2021 do 10:00 hod.Bratislavský samosprávny krajMgr. Ľuboš Patúc, telefón: +421 248 264 212, mobil: +421 911 839 120, e-mail: lubos.patuc@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
Nákup plotra pre zamestnancov Úradu BSK - GIS 3 408,43 EUR bez DPH11.11.2021do 18.11.2021 do 10:00 hod. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaIng. Matej Meľo, tel. číslo: 02/48 264 139, e-mail:matej.melo@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
Výkon auditu kybernetickej bezpečnosti podľa Zákona 69/2018 o kybernetickej bezpečnosti v § 29 ods. 18 761,25 EUR bez DPH11.11.202118.11.2021 do 09:00 hod. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaIng. Matej Meľo, tel. číslo: 02/48 264 139, e-mail:matej.melo@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
Dodanie a montáž štúdia BSK25 533,33 EUR bez DPH11.11.202116.11.2021 do 14:00 hod.Bratislavský samosprávny krajMgr. Ľuboš Patúc, telefón: +421 248 264 212, mobil: +421 911 839 120, e-mail: lubos.patuc@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
ZRUŠENÉ Revízia krytov civilnej obrany v objektoch Bratislavského samosprávneho kraja 11.11.202123.11.2021 do 11:00 hod.Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaIng. Katarína Vančová, tel. číslo: 02/48 264 207, e-mail: katarina.vancova@region-bsk.sk Stiahnuť podkladyLink
Medové balíčky8 956,67 EUR bez DPH05.11.202110.11.2021 do 10:00 hod.Bratislavský samosprávny krajMgr. Ľuboš Patúc, telefón: +421 248 264 212, mobil: +421 911 839 120, e-mail: lubos.patuc@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
Oprava telocvične12 129,33 EUR bez DPH03.11.202111.11.2021 do 11:00 hod.Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaIng. Katarína Vančová, tel. číslo: 02/48 264 207, e-mail: katarina.vancova@region-bsk.sk Stiahnuť podkladyLink
Nákup skenera pre zamestnancov Úradu BSK - GIS 5 731,34 EUR bez DPH29.10.202108.11.2021 do 09:00 hod. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaIng. Matej Meľo, tel. číslo: 02/48 264 139, e-mail:matej.melo@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
Podrobná diagnostika vybraných mostných objektov67 589,50 EUR bez DPH28.10.202108.11.2021 do 13:00 hod.Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaIng. Katarína Vančová, tel. číslo: 02/48 264 207, e-mail: katarina.vancova@region-bsk.sk Stiahnuť podkladyLink
Interaktívny dotykový stôl pre Malokarpatskú knižnicu v Pezinku26.10.202103.11.2021 do 12:00 hod.Bratislavský samosprávny krajMgr. Ľuboš Patúc, telefón: +421 248 264 212, mobil: +421 911 839 120, e-mail: lubos.patuc@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
Vytvorenie envirotematických vzdelávacích programov pre odborníkov v oblasti ochrany prírody a základné školy v Bratislavskom kraji na tému Dunaj- Szigetköz Natúrpark-CHKO Dunajské Luhy.52 941,67 EUR bez DPH26.10.202104.11.2021 do 14:00 hod.Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaIng. Katarína Vančová, tel. číslo: 02/48 264 207, e-mail: katarina.vancova@region-bsk.sk Stiahnuť podkladyLink
Nákup diárov a zápisníkov s potlačou3 500,00 EUR bez DPH26.10.202102.11.2021 do 10:00 hod.Bratislavský samosprávny krajMgr. Ľuboš Patúc, telefón: +421 248 264 212, mobil: +421 911 839 120, e-mail: lubos.patuc@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
ZRUŠENÉ Oprava telocvične12 129,33 EUR bez DPH19.10.202129.10.2021 do 11:00 hod.Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaIng. Katarína Vančová, tel. číslo: 02/48 264 207, e-mail: katarina.vancova@region-bsk.sk Stiahnuť podkladyLink
ZRUŠENÉ Vytvorenie envirotematických vzdelávacích programov pre odborníkov v oblasti ochrany prírody a základné školy v Bratislavskom kraji na tému Dunaj- Szigetköz Natúrpark-CHKO Dunajské Luhy52 941,67 EUR bez DPH19.10.202128.10.2021 do 14:00 hod.Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaIng. Katarína Vančová, tel. číslo: 02/48 264 207, e-mail: katarina.vancova@region-bsk.sk Stiahnuť podkladyLink
Zabezpečenie premietacej techniky a príslušenstva pre potreby divadla ASTORKA KORZO´90 v Bratislave -15.10.202125.10.2021 do 13:00 hod.Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaIng. Katarína Vančová, tel. číslo: 02/48 264 207, e-mail: katarina.vancova@region-bsk.sk Stiahnuť podkladyLink
ZRUŠENÉ Revízia krytov civilnej obrany v objektoch Bratislavského samosprávneho kraja -15.10.202102.11.2021 do 13:00 hod.Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaIng. Katarína Vančová, tel. číslo: 02/48 264 207, e-mail: katarina.vancova@region-bsk.sk Stiahnuť podkladyLink
Zabezpečenie zvukovej techniky a príslušenstva pre potreby divadla ASTORKA KORZO´90 v Bratislave -15.10.202125.10.2021 do 15:00 hod.Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaIng. Katarína Vančová, tel. číslo: 02/48 264 207, e-mail: katarina.vancova@region-bsk.sk Stiahnuť podkladyLink
ZRUŠENÉ Zabezpečenie svetelnej techniky a príslušenstva pre potreby divadla ASTORKA KORZO´90 v Bratislave -15.10.202125.10.2021 do 10:00 hod.Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaIng. Katarína Vančová, tel. číslo: 02/48 264 207, e-mail: katarina.vancova@region-bsk.sk Stiahnuť podkladyLink
Nákup nástrojov pre SOŠ Ivanská cesta 21 14.10.202125.10.2021 do 11:00 hod.Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaIng. Katarína Vančová, tel. číslo: 02/48 264 207, e-mail: katarina.vancova@region-bsk.sk Stiahnuť podkladyLink
Informačný systém pre potreby odboru zdravotníctva 50 400,00 EUR bez DPH13.10.202118.10.2021 do 15:00 hod. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaIng. Matej Meľo, tel. číslo: 02/48 264 139, e-mail: matej.melo@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
Informačný systém pre potreby odboru zdravotníctva - zrušená50 400,00 EUR bez DPH05.10.202112.10.2021 do 09:00 hod. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaIng. Matej Meľo, tel. číslo: 02/48 264 139, e-mail:matej.melo@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
Stavebný dozor investora – Zateplenie objektu školy / Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava11 880,00 EUR bez DPH05.10.202113.10.2021 do 15:00 hod.Bratislavský samosprávny krajMgr. Ľuboš Patúc, telefón: +421 248 264 212, mobil: +421 911 839 120, e-mail: lubos.patuc@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
Výroba a potlač prezentačno – reklamných systémov7 561,90 EUR bez DPH04.10.202108.10.2021 do 15:00 hod.Bratislavský samosprávny krajMgr. Ľuboš Patúc, telefón: +421 248 264 212, mobil: +421 911 839 120, e-mail: lubos.patuc@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
Výkon auditu kybernetickej bezpečnosti podľa Zákona 69/2018 o kybernetickej bezpečnosti v § 29 ods. 1 - ZRUŠENÉ 8 761,25 EUR bez DPH.01.10.202108.10.2021 do 09:00 hod. Bratislavský samosprávny kraj Sabinovská 16 820 05 BratislavaIng. Matej Meľo, tel. číslo: 02/48 264 139 e-mail: matej.melo@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
ZRUŠENÉ Vytvorenie envirotematických vzdelávacích programov pre odborníkov v oblasti ochrany prírody a základné školy v Bratislavskom kraji na tému Dunaj- Szigetköz Natúrpark-CHKO Dunajské Luhy.52 941,67 EUR bez DPH30. 09. 202111. 10. 2021 do 13:00 hod.Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaIng. Katarína Vančová, tel. číslo: 02/48 264 207, e-mail: katarina.vancova@region-bsk.sk Stiahnuť podkladyLink
Nákup nástrojov pre SOŠ Ivanská cesta 2120. 09. 202129. 09. 2021 do 16:00 hod.Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaIng. Katarína Vančová, tel. číslo: 02/48 264 207, e-mail: katarina.vancova@region-bsk.sk Stiahnuť podkladyLink
Zabezpečenie prípravy výročných kultúrnych podujatí – Konferencia BSK k Dňom Európskeho kultúrneho dedičstva20.09.202123.09.2021 do 10:00 hod.Bratislavský samosprávny krajMgr. Ľuboš Patúc, telefón: +421 248 264 212, mobil: +421 911 839 120, e-mail: lubos.patuc@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
Rozšírenie licencií FortiGate firewallov o (UTM) BUNDLE na 36 mesiacov13 804,30 EUR bez DPH14.9.202122.09.2021 do 10:00 hod. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaIng. Matej Meľo, tel. číslo: 02/48 264 139, e-mail:matej.melo@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
Dodávka a inštalácia technológie pre chemické ošetrenie bazénovej vody– merací a regulačný prístroj na analýzu parametrov vody a elektrolyzéra do 6-dráhového bazéna pre Komplexné centrum hydroterapie v Bratislave, GAUDEAMUS - ZKR, Mokrohájska cesta 3, 812 45 Bratislava30 981,33 EUR bez DPH14. 09. 202127. 09. 2021 do 10:00 hod.Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaIng. Katarína Vančová, tel. číslo: 02/48 264 207, e-mail: katarina.vancova@region-bsk.sk Stiahnuť podkladyLink
Múzeum Ferdiša Kostku, Stupava - Príprava na sanáciu vlhkosti časti objektov6 579,96 EUR bez DPH13. 09. 202122. 09. 2021 do 10:00 hod.Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaIng. Katarína Vančová, tel. číslo: 02/48 264 207, e-mail: katarina.vancova@region-bsk.sk Stiahnuť podkladyLink
Zabezpečenie obeda v súvislosti s organizačnou prípravou Dňa Európskej spolupráce 2021 v rámci aktivity: Upratovanie brehu rieky Moravy pri Cyklomoste Slobody_30.08.202103.09.2021 (piatok) do 12:00 h od.Bratislavský samosprávny kraj, Odbor INTERACT, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava Stanislava Tomanová, email: stanislava.tomanova@region-bsk.sk, t: +421 2 48 264 114Stiahnuť podklady
„Zabezpečenie autobusovej prepravy osôb v súvislosti s organizačnou prípravou Dňa Európskej spolupráce 2021 v rámci aktivity: Upratovanie brehu rieky Moravy pri Cyklomoste Slobody“_25.8.202131.08.2021 (utorok) do 12:00 hod. Bratislavský samosprávny kraj, Odbor INTERACT, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava Stanislava Tomanová, t: +421 2 48 264 402, stanislava.tomanova@region-bsk.skStiahnuť podklady
ZRUŠENÉ Dodávka a inštalácia technológie pre chemické ošetrenie bazénovej vody– merací a regulačný prístroj na analýzu parametrov vody a elektrolyzéra do 6-dráhového bazéna pre Komplexné centrum hydroterapie v Bratislave, GAUDEAMUS - ZKR, Mokrohájska cesta 3, 812 45 Bratislava30 981,33 EUR bez DPH27. 08. 202106. 09. 2021 do 11:00 hod.Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaIng. Katarína Vančová, tel. číslo: 02/48 264 207, e-mail: katarina.vancova@region-bsk.sk Stiahnuť podkladyLink
Poradenská služba pre riadenie ľudských zdrojov Programu INTERACT69 000,00 EUR bez DPH5.8.202127.08.2021 do 11:00 hod. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaIng. Matej Meľo, tel. číslo: 02/48 264 139, e-mail:matej.melo@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
Úprava vnútorných priestorov Spojenej školy, Pankúchova 6, Bratislava166 662,57 EUR bez DPH26.07.202102.08.2021 do 10:00 hod. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaIng. Matej Meľo, tel. číslo: 02/48 264 139, e-mail: matej.melo@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
Údržba cykloturistických trás na území BSK na rok 202143 471,02 EUR bez DPH21.07.202129.07.2021 do 10:00 hod.Bratislavský samosprávny krajMgr. Ľuboš Patúc, telefón: +421 248 264 212, mobil: +421 911 839 120, e-mail: lubos.patuc@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
Spracovanie scenára a realizačného projektu pre expozíciu v novozriadenom Ekocentre Čunovo - Sýpka-19.07.202127.07.2021 do 09:00 hod. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaIng. Matej Meľo, tel. číslo: 02/48 264 139, e-mail: matej.melo@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
ZRUŠENÉ - Nákup nástrojov pre SOŠ Ivanská cesta 2153 179,75 EUR bez DPH, pre časť A: 3 021,02 € bez DPH, pre časť B: 1 328,62 € bez DPH, pre časť C: 4 527,27 € bez DPH, pre časť D: 6 407,40 € bez DPH, pre časť E: 36 694,34 € bez DPH, pre časť F: 1 201,10 € bez DPH16.07.202128.07.2021 do 16:00 hod.Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaIng. Katarína Vančová, tel. číslo: 02/48 264 207, e-mail: katarina.vancova@region-bsk.sk Stiahnuť podkladyLink
ZRUŠENÉ - Múzeum Ferdiša Kostku, Stupava - Príprava na sanáciu vlhkosti časti objektov6 579,96 EUR bez DPH16.07.202123.07.2021 do 10:00 hod.Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaIng. Katarína Vančová, tel. číslo: 02/48 264 207, e-mail: katarina.vancova@region-bsk.sk Stiahnuť podkladyLink
Štatutárny audit individuálnej účtovnej závierky Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2021 a za rok 2022, štatutárny audit konsolidovanej účtovnej závierky Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2021 a za rok 2022 a štatutárny audit súladu konsolidovanej výročnej správy s auditovanou konsolidovanou účtovnou závierkou. 33 000,00 EUR bez DPH12.07.202120.07.2021 do 10:00 hod.Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaIng. Katarína Vančová, tel. číslo: 02/48 264 207, e-mail: katarina.vancova@region-bsk.sk Stiahnuť podkladyLink
Analýza legislatívnych rozdielov medzi Slovenskou republikou a Rakúskom68 250,00 EUR bez DPH12.07.202121.07.2021 do 10:00 hod.Bratislavský samosprávny krajMgr. Ľuboš Patúc, telefón: +421 248 264 212, mobil: +421 911 839 120, e-mail: lubos.patuc@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
ZRUŠENÉ Múzeum Ferdiša Kostku, Stupava - Príprava na sanáciu vlhkosti časti objektov6 579,96 EUR bez DPH06.07.202114. 07.2021 do 10:00 hod.Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaIng. Katarína Vančová, tel. číslo: 02/48 264 207, e-mail: katarina.vancova@region-bsk.sk Stiahnuť podkladyLink
ZÁKAZKA ZRUŠENÁ!!! Údržba cykloturistických trás na území BSK na rok 202143 471,02 EUR bez DPH02.07.202114.07.2021 do 10:00 hod.Bratislavský samosprávny krajMgr. Ľuboš Patúc, telefón: +421 248 264 212, mobil: +421 911 839 120, e-mail: lubos.patuc@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
Právne služby a právne poradenstvo v oblasti zdravotníctva15 000,00 EUR bez DPH01.07.202108.07.2021 do 10:00 hod.Bratislavský samosprávny krajMgr. Ľuboš Patúc, telefón: +421 248 264 212, mobil: +421 911 839 120, e-mail: lubos.patuc@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
Projektové práce / Úprava interiéru budovy SŠ, Pankúchova 6, Bratislava17.06.202123.06.2021 do 12:00 hod.Bratislavský samosprávny krajMgr. Ľuboš Patúc, telefón: +421 248 264 212, mobil: +421 911 839 120, e-mail: lubos.patuc@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
Znižovanie populácie komárov biologickými prostriedkami41 665,40 EUR bez DPH11.6.202118.06.2021 do 09:00 hod. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaIng. Matej Meľo, tel. číslo: 02/48 264 139, e-mail: matej.melo@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
ZÁKAZKA ZRUŠENÁ!!!! Analýza legislatívnych rozdielov medzi Slovenskou republikou a Rakúskom68 250,00 EUR bez DPH10.06.202121.06.2021 do 10:00 hod.Bratislavský samosprávny krajMgr. Ľuboš Patúc, telefón: +421 248 264 212, mobil: +421 911 839 120, e-mail: lubos.patuc@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
Modernizácia parkovacieho systému pre Úrad BSK10 294,00 EUR bez DPH09.06.202117.06.2021 do 10:00 hod.Bratislavský samosprávny krajMgr. Ľuboš Patúc, telefón: +421 248 264 212, mobil: +421 911 839 120, e-mail: lubos.patuc@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
Adaptačný plán Bratislavského samosprávneho kraja na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy68 300,00 EUR bez DPH24.05.2021do 01.06.2021 do 10:00 hod. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaIng. Matej Meľo, tel. číslo: 02/48 264 139, e-mail:matej.melo@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
Predĺženie platnosti licencií Eset Endpoint Protection Standard na obdobie 36 mesiacov pre 300 používateľov6 026,60 EUR bez DPH20.05.2021do 25.05.2021 do 10:00 hod. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaIng. Matej Meľo, tel. číslo: 02/48 264 139, e-mail:matej.melo@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
Zabezpečenie výučby francúzskeho jazyka pre zamestnancov odboru INTERACT, ÚBSK7 321,20 EUR bez DPH20.05.202127.05.2021 do 14:00 hod.Bratislavský samosprávny krajMgr. Ľuboš Patúc, telefón: +421 248 264 212, mobil: +421 911 839 120, e-mail: lubos.patuc@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
Zabezpečenie výučby anglického jazyka pre zamestnanca odboru INTERACT na obdobie rokov 2021 - 20223 147,00 EUR bez DPH13. 05. 202121. 05. 2021 do 11:00 hod.Bratislavský samosprávny krajIng. Katarína Vančová, tel. číslo: 02/48 264 207, e-mail: katarina.vancova@region-bsk.sk Stiahnuť podkladyLink
Tvorba video spotov pri príležitosti 30. výročia Interreg a EC Day 202140 685,00 EUR bez DPH12.05.202121.05.2021 do 12:00 hod.Bratislavský samosprávny krajMgr. Ľuboš Patúc, telefón: +421 248 264 212, mobil: +421 911 839 120, e-mail: lubos.patuc@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
ZRUŠENÉ Slaboprúd - COVP Farského 9, Harmincova 154 386,60 EUR bez DPH30. 04. 2021do 11. 05. 2021 do 10:00 hod.Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaIng. Katarína Vančová, tel. číslo: 02/48 264 207, e-mail: katarina.vancova@region-bsk.sk Stiahnuť podkladyLink
Vybudovanie športového areálu162 962,42 EUR bez DPH31. 03. 2021do 14. 04. 2021 do 14:00 hod.Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaIng. Katarína Vančová, tel. číslo: 02/48 264 207, e-mail: katarina.vancova@region-bsk.sk Stiahnuť podkladyLink
Spracovanie Koncepcie rozvoja inštitucionálnej spolupráce v oblasti ochrany prírody a biodiverzity v prihraničnom regióne29. 03. 2021do 08. 04. 2021 do 11:00 hod. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaIng. Katarína Vančová, tel. číslo: 02/48 264 207, e-mail: katarina.vancova@region-bsk.skStiahnuť podklady
Zabezpečenie výučby slovenského jazyka pre anglicky hovoriacich zamestnancov odboru INTERACT na obdobie rokov 2021 - 20226 339,25 EUR bez DPH.15.03.2021do 22.03.2021 do 11:00 hod. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaIng. Matej Meľo, tel. číslo: 02/48 264 139, e-mail: matej.melo@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
Zabezpečenie zdravotnej služby5.3.2021do 09.03.2021 do 09:00 hod. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaIng. Matej Meľo, tel. číslo: 02/48 264 139, e-mail:matej.melo@region-bsk.skStiahnuť podklady
Ambulantný informačný systém3.3.2021do 08.03.2021 do 09:00 hod. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaIng. Matej Meľo, tel. číslo: 02/48 264 139, e-mail:matej.melo@region-bsk.skStiahnuť podklady
Zabezpečenie IKT zariadení pre vakcinačné centra02.03.2021do 04.03.2021 do 12:00 hod. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaIng. Matej Meľo, tel. číslo: 02/48 264 139, e-mail: matej.melo@region-bsk.skStiahnuť podklady
Výrub suchých stromov a odstránenie náletových drevín a drevnej hmoty v Malinovskom parku (k. ú. Malinovo)26. 02. 202105. 03. 2021 do 11:00 hod.BSKIng. Katarína Vančová, tel. číslo: 02/48 264 207, e-mail: katarina.vancova@region-bsk.sk Stiahnuť podkladyLink
Meranie hrúbok konštrukčných vrstiev vozoviek so zachytením skutkového stavu vozovky a okolitého prostredia57 925,00 EUR bez DPH08.02.202112.02.2021 do 10:00 hod.Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaIng. Matej Meľo, tel. číslo: 02/48 264 139, e-mail:matej.melo@region-bsk.skStiahnuť podklady
Oprava a servis služobných vozidiel Úradu BSK30 000,00 EUR bez DPH05.02.202112.02.2021 do 10:00 hod.BSKMgr. Ľuboš Patúc, telefón: +421 248 264 212, mobil: +421 911 839 120, e-mail: lubos.patuc@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
Nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov5.2.202111.02.2021 do 10:00 hod.BSKMgr. Ľuboš Patúc, telefón: +421 248 264 212, mobil: +421 911 839 120, e-mail: lubos.patuc@region-bsk.skStiahnuť podklady
Adaptačný plán Bratislavského samosprávneho kraja na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy 67 950,00 EUR bez DPH 01.02.202109.02.2021 do 11:00 hod.BSKSoňa Vodilková, tel. číslo: 02/48 264 216, e-mail: sona.vodilkova@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
Prieskum verejnej mienky o názoroch obyvateľov prihraničných sídiel na slovensko-rakúsku spoluprácu20 263,33 € bez DPH 28.01.202108.02.2021 do 11:00 hod.BSKSoňa Vodilková, tel. číslo: 02/48 264 216, e-mail: sona.vodilkova@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
ZRUŠENÉ Spracovanie Koncepcie rozvoja inštitucionálnej spolupráce v oblasti ochrany prírody a biodiverzity v prihraničnom regióne28.01.202108.02.2021 do 11:00 hod.BSKIng. Katarína Vančová, tel. číslo: 02/48 264 207, e-mail: katarina.vancova@region-bsk.sk Stiahnuť podkladyLink
Rekonštrukcia priestorov šatní RCB Pezinok8 642,16 EUR bez DPH18.12.202029.12.2020 do 10:00 hod.BSKMgr. Ľuboš Patúc, telefón: +421 248 264 212, mobil: +421 911 839 120, e-mail: lubos.patuc@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
Nákup časozberných kamier vrátane príslušenstva k nim a príslušenstva pre drony6 907,42 EUR bez DPH17.12.202028.12.2020 do 10:00 hod.BSKMgr. Ľuboš Patúc, telefón: +421 248 264 212, mobil: +421 911 839 120, e-mail: lubos.patuc@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
Zabezpečenie výučby anglického jazyka pre zamestnancov odboru INTERACT na obdobie rokov 2021 - 20223 379,52 EUR bez DPH17. 12. 2020do 11. 01. 2021 do 11:00 hod.Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaIng. Katarína Vančová, telefón: 02/48 264 207, e-mail: katarina.vancova@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
Bavlnené ochranné rúška s logom INTERACT1 450,75 EUR bez DPH27.11.202003.12.2020 do 10:00 hod.BSKMgr. Ľuboš Patúc, telefón: +421 248 264 212, mobil: +421 911 839 120, e-mail: lubos.patuc@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
Výrub a odvoz suchých, nebezpečných stromov a orez suchých konárov stromov v Malinovskom parku z dôvodu zabezpečenia prevádzkovej bezpečnosti (k. ú. Malinovo)20 795,00 EUR bez DPH26.11.20202.12.2020 do 14:00 hod.BSK Soňa Vodilková, tel. číslo: 02/48 264 216, e-mail: sona.vodilkova@region-bsk.sk Stiahnuť podkladyLink
Vyhotovenie a dodanie brožúr, letákov a iných tlačiarenských výrobkov8 044,61 EUR bez DPH25.11.202027.11.2020 do 10:00 hod.BSKMgr. Ľuboš Patúc, telefón: +421 248 264 212, mobil: +421 911 839 120, e-mail: lubos.patuc@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
Diáre, nástenne kalendáre a stolové kalendáre6 033,33 EUR bez DPH25.11.202027.11.2020 do 12:00 hod.BSKMgr. Ľuboš Patúc, telefón: +421 248 264 212, mobil: +421 911 839 120, e-mail: lubos.patuc@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
Prezentačné lamino a papierové tašky s potlačou3 994,62 EUR bez DPH24.11.202027.11.2020 do 10:00 hod.BSKMgr. Ľuboš Patúc, telefón: +421 248 264 212, mobil: +421 911 839 120, e-mail: lubos.patuc@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
Zelené opatrenia na budove Úradu Bratislavského samosprávneho kraja102 017,59 EUR bez DPH24.11.2020do 08.12.2020 do 10:00 hod. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaIng. Matej Meľo, tel. číslo: 02/48 264 139, e-mail: matej.melo@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
Koncepcia zvyšovania priepustnosti a bezpečnosti vybraných križovatiek na cestách II. a III. triedy na území Bratislavského samosprávneho kraja62 250,00 EUR bez DPH 19.11.202030.11.2020 - 12,00 hod.Bratislavský samosprávny krajMgr. Lucia Lorencová, tel. číslo: 02/48 264 224, e-mail: lucia.lorencova@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
Vykonanie dátovej analýzy na Úrade BSK a návrh IT platformy na zber, zverejňovanie a analýzu otvorených dát69 775,00 EUR bez DPH18. 11. 202026. 11. 2020 do 11:00 hod.BSKIng. Katarína Vančová, telefón: 02/48 264 207, e-mail: katarina.vancova@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
UKONČENÉ Zabezpečenie vzduchotechniky pre potreby divadla ASTORKA KORZO´90 v Bratislave5 306,61 EUR bez DPH13. 11. 202020. 11. 2020 do 11:00 hod.BSKIng. Katarína Vančová, telefón: 02/48 264 207, e-mail: katarina.vancova@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
ZÁKAZKA ZRUŠENÁ!!! Prezentačné lamino a papierové tašky s potlačou3 994,62 EUR bez DPH11.11.202016.11.2020 do 10:00 hod.BSKMgr. Ľuboš Patúc, telefón: +421 248 264 212, mobil: +421 911 839 120, e-mail: lubos.patuc@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
ZÁKAZKA ZRUŠENÁ!!! Diáre, nástenne kalendáre a stolové kalendáre6 033,33 EUR bez DPH11.11.202016.11.2020 do 12:00 hod.BSKMgr. Ľuboš Patúc, telefón: +421 248 264 212, mobil: +421 911 839 120, e-mail: lubos.patuc@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
Koncepcia rozvoja športu a mládeže v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja 2021-202563 000,00 EUR bez DPH10.11.202023.11.2020 - 12,00 hod.BSKMgr. Lucia Lorencová, tel. číslo: 02/48 264 224, e-mail: lucia.lorencova@region-bsk.sk Stiahnuť podkladyLink
Adaptačný plán Bratislavského samosprávneho kraja na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy - ZRUŠENÉ67 950,00 EUR bez DPH 10.11.202023.11.2020 - 12,00 hod.BSKMgr. Lucia Lorencová, tel. číslo: 02/48 264 224, e-mail: lucia.lorencova@region-bsk.sk Stiahnuť podkladyLink
Návrh metodiky merania a priebežného vyhodnocovania úrovne sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na úrovní okresov a obcí s využitím metodiky „Social Progress Index“49 566,67 EUR bez DPH06.11.202016.11.2020 - 12,00 hod.BSKMgr. Lucia Lorencová, tel. číslo: 02/48 264 224, e-mail: lucia.lorencova@region-bsk.sk Stiahnuť podkladyLink
Koncepcia rozvoja verejnej osobnej dopravy v BSK63 046,67 EUR bez DPH 06.11.202016.11.2020 - 12,00 hod.Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaMgr. Lucia Lorencová, tel. číslo: 02/48 264 224, e-mail: lucia.lorencova@region-bsk.sk Stiahnuť podkladyLink
Tlač knihy fotografií „Bratislavský kraj“13 652,00 EUR bez DPH03.11.202009.11.2020 do 10:00 hod.BSKMgr. Ľuboš Patúc, telefón: +421 248 264 212, mobil: +421 911 839 120, e-mail: lubos.patuc@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
ZRUŠENÉ Priechod pre cyklistov hraničný priechod Berg, Viedenská cesta, Bratislava30 442,08 EUR bez DPH26. 10. 202006. 11. 2020 do 12:00 hod. predĺžené do 13. 11. 2020 do 12:00 hod.BSKIng. Katarína Vančová, telefón: 02/48 264 207, e-mail: katarina.vancova@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
Výroba a potlač prezentačno – reklamných systémov7 848,64 EUR bez DPH26.10.202030.10.2020 do 11:00 hod.BSKMgr. Ľuboš Patúc, telefón: +421 248 264 212, mobil: +421 911 839 120, e-mail: lubos.patuc@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
Stratégia "Bratislava SMART Region"63 100,00 EUR bez DPH20. 10. 202002. 11. 2020 do 11:00 hod.BSKIng. Katarína Vančová, telefón: +421 248 264 207, e-mail: katarina.vancova@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
Informačná a prezentačná brožúra - Končíš základku8 386,80 EUR bez DPH07.10.202013.10.2020 do 09:00 hod.BSKMgr. Ľuboš Patúc, telefón: +421 248 264 212, mobil: +421 911 839 120, e-mail: lubos.patuc@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
Vytvorenie scenára pre Expozíciu židovského kultúrneho dedičstva Bratislavského samosprávneho kraja42 666,66 EUR bez DPH13. 10. 202026. 10.2020 do 10:00 hod.BSKIng. Katarína Vančová, telefón: +421 248 264 207, e-mail: katarina.vancova@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2022-20268 386,80 EUR bez DPH08. 10. 202022. 10. 2020 do 15:00 hod.BSKIng. Katarína Vančová, telefón: +421 248 264 207, e-mail: katarina.vancova@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
ZÁKAZKA ZRUŠENÁ!!! Zabezpečenie autobusovej prepravy osôb v súvislosti s organizačnou prípravou ECO eventu - sadenie stromčekov, ktorý sa uskutoční od 19.10. - 23.10.20201 177,78 EUR bez DPH06.10.202009.10.2020 do 12:00 hod.BSKStanislava Tomanová; stanislava.tomanova@region-bsk.sk; t: +421 2 48 264 114Stiahnuť podklady
ZÁKAZKA ZRUŠENÁ!!! Termálna dvojšošovková infračervená detektorová kamera21 322,50 EUR bez DPH06.10.202013.10.2020 do 10:00 hod.BSKMgr. Ľuboš Patúc, telefón: +421 248 264 212, mobil: +421 911 839 120, e-mail: lubos.patuc@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
ZÁKAZKA ZRUŠENÁ!!! Tvorba video spotov pri príležitosti 30. výročia Interreg a EC Day 202043 261,25 EUR bez DPH24.09.202009.10.2020 do 12:00 hod.BSKMgr. Ľuboš Patúc, telefón: +421 248 264 212, mobil: +421 911 839 120, e-mail: lubos.patuc@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
ZRUŠENÉ Priechod pre cyklistov hraničný priechod Berg, Viedenská cesta, Bratislava30 442,08 EUR bez DPH06. 10. 202020. 10. 2020 do 15:00 hod.BSKIng. Katarína Vančová, telefón: +421 248 264 207, e-mail: katarina.vancova@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
Mapa: Malé Karpaty – stred, Červený Kameň, Zochova chata4 870,00 EUR bez DPH24.09.202029.09.2020 do 10:00 hod.BSKMgr. Ľuboš Patúc, telefón: +421 248 264 212, mobil: +421 911 839 120, e-mail: lubos.patuc@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
Zabezpečenie stravovania pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov DSSaZPS Pezinok252 860,1011.9.202022.09.2020 do 14:00 hod.Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaIng. Matej Meľo, e-mail: matej.melo@region-bsk.sk, tel. číslo: 02/48 264 139Stiahnuť podkladyLink
ZRUŠENÉ Zabezpečenie vzduchotechniky pre potreby divadla ASTORKA KORZO´90 v Bratislave5 306,61 EUR bez DPH21. 09. 202029. 09. 2020 do 11:00 hod.BSKIng. Katarína Vančová, e-mail: katarina.vancova@region-bsk.sk, tel. číslo: 02/48 264 207Stiahnuť podkladyLink
Zabezpečenie zavedenia systému riadenia kvality na vybranej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK podľa modelu Common Assessment Framework (CAF)31 834,00 19.08.202028.08.2020 do 11:00 hod. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaIng. Matej Meľo, tel. číslo: 02/48 264 139, e-mail: matej.melo@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
Šikmá schodisková plošina11 365,00 EUR bez DPH13.08.202019.08.2020 do 10:00 hod.BSKMgr. Ľuboš Patúc, telefón: +421 248 264 212, mobil: +421 911 839 120, e-mail: lubos.patuc@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
Softvér pre COVP Hlinícka 1, Bratislava4 109,50 EUR bez DPH29.07.202005.08.2020 do 10:00 hod.BSKMgr. Ľuboš Patúc, telefón: +421 248 264 212, mobil: +421 911 839 120, e-mail: lubos.patuc@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
Technická štúdia ako podklad pre vypracovanie zámeru EIA 60 000 EUR bez DPH24.06.202002.07.2020 do 12:00 hod.BSKMgr. Lucia Lorencová, tel. číslo: 02/48 264 224, e-mail: lucia.lorencova@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
Zabezpečenie archeologického výskumu podľa § 35 ods. 3 písm. d), predstihového výskumu podľa § 35 ods. 4 písm. a), záchranného výskumu podľa § 35 ods. 4 písm. b) zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších prepisov - „Stavebné úpravy NKP – Kaštieľ a sýpka, adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum“ 14 750,50 EUR bez DPH17. 07. 202024. 07. 2020 do 11:00 hod., predĺžené do 31. 07. 2020 do 11:00 hod.BSKIng. Katarína Vančová tel. číslo: 02/48 264 207, e-mail: katarina.vancova@region-bsk.sk, Mgr. Lucia Lorencová, tel. číslo: 02/48 264 224, e-mail: lucia.lorencova@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
Zabezpečenie zvukovej techniky a príslušenstva pre potreby divadla ASTORKA KORZO´90 v Bratislave 9 802,65 EUR bez DPH16. 07. 202023. 07. 2020 do 13:00 hod.BSKIng. Katarína Vančová, tel. číslo: 02/48 264 207, e-mail: ktarina.vancova@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
Zabezpečenie svetelného pultu pre potreby divadla ASTORKA KORZO´90 v Bratislave23 693,33 EUR bez DPH14. 07. 202021 07. 2020 do 10:00 hod.BSKIng. Katarína Vančová, katarina.vancova@region-bsk.sk, tel.č. +421 248264207Stiahnuť podkladyLink
Bavlnené ochranné rúška s logom INTERACT625,00 EUR bez DPH17.06.202023.06.2020 do 10:00 hod.BSKMgr. Ľuboš Patúc, telefón: +421 248 264 212, mobil: +421 911 839 120, e-mail: lubos.patuc@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
Umývací podlahový stroj - manipulačné zariadenie pre Komplexné centrum hydroterapie v meste Bratislava, GAUDEAMUS-ZKR, Mokrohájska cesta 3, 812 45 Bratislava / ZRUŠENÉ4 679,08 EUR bez DPH23.06.202001.07.2020 do 12:00 hod.BSKMgr. Lucia Lorencová, telefón: +421 248 264 224, e-mail: lucia.lorencova@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
Umývací podlahový stroj - manipulačné zariadenie pre Komplexné centrum hydroterapie v meste Bratislava, GAUDEAMUS-ZKR, Mokrohájska cesta 3, 812 45 Bratislava - nová súťaž4 967,67 EUR bez DPH04.11.202012.11.2020 do 12:00 hod.BSKMgr. Lucia Lorencová, telefón: +421 248 264 224, e-mail: lucia.lorencova@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
Údržba a servis chladiaceho systému Úradu BSK5 667,00 EUR bez DPH16.06.202019.06.2020 do 12:00 h.BSKMgr. Aneta Micenková, 02/ 4826 4155 aneta.micenkova@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
Znižovanie populácie komárov biologickými prostriedkami22 500,00 EUR bez DPH11.06.202018.06.2020 do 10:00 hod.BSKMgr. Ľuboš Patúc, telefón: +421 248 264 212, mobil: +421 911 839 120, e-mail: lubos.patuc@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
Kancelársky nábytok5 295,46 EUR bez DPH05. 06. 202012. 06. 2020 do 09:00 hod.BSKIng. Katarína Vančová, katarina.vancova@region-bsk.sk, tel.č. +421 248264207, +421 911 056 276Stiahnuť podkladyLink
Geodetické práce / vypracovanie geometrických plánov k majetkoprávnemu vysporiadaniu pozemkov pod cestami II. a III. triedy49 800,- EUR bez DPH04.05.202013.05.2020 do 12:00BSKMgr. Aneta Micenková aneta.micenkova@region-bsk.sk, tel.č. 02/48 264 155 Stiahnuť podkladyLink
Mobilná aplikácia- Monitoring potenciálnych liahnísk komárov na území BSK09.04.202024.04.2020 do 09:00 h.BSKIng. Viera PotankováStiahnuť podkladyLink
Meracie prístroje pre COVP Hlinícka 1, Bratislava 62 432,98 EUR bez DPH17.03.202027.3.2020 do 10:00BSKIng. Matej Meľo, matej.melo@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink
Zabezpečenie ubytovania v Bruseli, Belgicko pre 1 zamestnanca Úradu BSK v termíne 23.-24.03.2020 ZRUŠENÉ 138,32 €26.2.202003.03.2020 do 14:00 h BSKSilvia Garajová; silvia.garajova@region-bsk.sk; t: +421 2 48 264 402
Zabezpečenie spiatočnej letenky do Bruselu, Belgicko pre 1 zamestnanca Úradu BSK v termíne 23.-24.03.2020 ZRUŠENÉ 745,49 €26.2.202003.03.2020 do 13:00 hod. BSKSilvia Garajová; silvia.garajova@region-bsk.sk; t: +421 2 48 264 402
Zabezpečenie stretnutie programovacej skupiny a skupiny na prípravu vývoja eMS v Bruseli, Belgicko v dňoch 30.-31.03.2020 ZRUŠENÉ7 289,04 € bez DPH26.2.202002.03.2020 do 23:59BSKIng. Daša Mohnaczká, dasa.mohnaczka@region-bsk.sk, +421 2 48 264 236Stiahnuť podklady
Zabezpečenie výučby anglického jazyka pre zamestnanca odboru INTERACT3 401,72 EUR bez DPH26.02.202009.03.2020 do 10:00BSKIng. Katarína Vančová, katarina.vancova@region-bsk.sk, +421 2 48 264207Stiahnuť podkladyLink
Zabezpečenie leteckej prepravy pre zahraničné pracovné cesty Úradu BSK41 460,82 EUR bez DPH26.02.202006.03.2020 do 10:00BSKIng. Matej Meľo, matej.melo@region-bsk.sk, +421 2 48 264 139Stiahnuť podkladyLink
Technické zabezpečenie tlmočenia a ozvučenia počas seminára COTER v Bratislave26.02.202006.03.2020 do 12:00 BSKIng. Jana Mazúchová, jana.mazuchova@region-bsk.sk, +421 2 48 264 143Stiahnuť podklady
Zariadenia pre COVP Ivanská cesta 2153 675,27 EUR bez DPH19.02.202028.02.2020 do 12:00BSKMgr. Ľuboš Patúc, lubos.patuc@region-bsk.sk, +421 2 48 264 212Stiahnuť podklady
Pracovné regály pre COVP Ivanská cesta 2126 020,40 EUR bez DPH19.02.202028.02.2020 do 12:00BSKMgr. Ľuboš Patúc, lubos.patuc@region-bsk.sk, +421 2 48 264 212Stiahnuť podklady
Manipulačné zariadenia pre COVP Ivanská cesta 2138 083,00 EUR bez DPH19.02.202028.02.2020 do 12:00BSKMgr. Ľuboš Patúc, lubos.patuc@region-bsk.sk, +421 2 48 264 212Stiahnuť podklady
Zabezpečenie ubytovania v Bruseli, Belgicko pre 4 zamestnancov Úradu BSK v termíne 30.-31.03.2020 Informácia o zmene zákazky: Zabezpečenie ubytovania v Bruseli, Belgicko pre 3 zamestnancov Úradu BSK v termíne 30.-31.03.2020 ZRUŠENÉ563,52 € bez DPH Zmena výšky PHZ: 422,64 € bez DPH 14.02.202004.03.2020 do 14:00 h BSKSilvia Garajová; silvia.garajova@region-bsk.sk; t: +421 2 48 264 402
Zabezpečenie spiatočných leteniek do Bruselu, Belgicko pre 4 zamestnancov Úradu BSK v termíne 30.-31.03.2020 Informácia o zmene zákazky: Zabezpečenie spiatočných leteniek do Bruselu, Belgicko pre 3 zamestnancov Úradu BSK v termíne 30.-31.03.2020 ZRUŠENÉ2903,28 € bez DPH Zmena výšky PHZ: 2177,46 € bez DPH14.02.202026.02.2020 do 13:00BSKSilvia Garajová, silvia.garajova@region-bsk.sk, +421 2 48 264 402
Operatívne hodnotenie programu INTERACT60 000,00 EUR bez DPH29.01.202005.02.2020BSK Ing. Martin Filičko, +421 911 292 287, mfilicko@p-m.skStiahnuť podklady
Zabezpečenie ubytovania do Bruselu pre 1 zamestnanca Úradu BSK v termíne 12-13.2.2020150,00 EUR bez DPH29.01.202004.02.2020 do 12:30BSK Stanislava Tomanová, +421 2 48 264 114, stanislava.tomanova@region-bsk.sk
Zabezpečenie spiatočnej letenky do Bruselu pre 1 zamestnanca Úradu BSK v termíne 12-13.2.2020750,00 EUR bez DPH29.01.202004.02.2020 do 12:30BSK Stanislava Tomanová, +421 2 48 264 114, stanislava.tomanova@region-bsk.sk
Zabezpečenie ubytovania v Bruseli, Belgicko pre 3 zamestnancov Úradu BSK v termíne 25.-26.03.2020 ZRUŠENÉ421,71 EUR bez DPH28.01.202013.02.2020 do 14:00BSKSilvia Garajová, +421 2 48 264 402, silvia.garajova@region-bsk.sk
Zabezpečenie spiatočných leteniek do Bruselu, Belgicko pre 3 zamestnancov Úradu BSK v termíne 25.-26.03.2020 ZRUŠENÉ2237,46 EUR bez DPH28.01.202005.02.2020 do 13:00BSK Silvia Garajová, +421 2 48 264 402, silvia.garajova@region-bsk.sk
Zabezpečenie výučby francúzskeho jazyka pre zamestnancov odboru INTERACT8.156,00 EUR bez DPH28.01.202004.02.2020 do 15:00BSK Ing. Katarína Vančová, +421 2 48 264 207, katarina.vancova@region-bsk.skStiahnuť podklady
Zabezpečenie kancelárskeho nábytku do podateľne Úradu BSK2.053,66 EUR bez DPH20.01.202027.01.2020 do 15:00BSKIng. Katarína Vančová, +421 2 48 264 207, katarina.vancova@region-bsk.skStiahnuť podklady
Zabezpečenie ubytovania v Bruseli, Belgicko pre 2 zamestnancov Úradu BSK v termíne 16.-17.01.2020279,88 EUR bez DPH13.12.201919.12.2019 do 13:30BSKSilvia Garajová, +421 2 48 264 402, silvia.garajova@region-bsk.sk
Zabezpečenie spiatočných leteniek do Bruselu, Belgicko pre 2 zamestnancov Úradu BSK v termíne 16.-17.01.20201 482,28 EUR bez DPH13.12.201919.12.2019 do 13:30BSKSilvia Garajová, +421 2 48 264 402, silvia.garajova@region-bsk.sk
Tlač zborníka z konferencie BSK “100 rokov Bratislavskej župy”4 160,00 EUR bez DPH10.12.201913.12.2019 do 10:00BSKMgr. Ľuboš Patúc, +421 2 48 264 212, lubos.patuc@region-bsk.skStiahnuť podklady
Recepčný pult s nadstavbou, stôl a skriňa na triedenie pošty do podateľne na prízemí Úradu BSK2 200,00 EUR bez DPH04.12.201909.12.2019 do 15:00BSK Ing. Katarína Vančová, +421 2 48 264 207, katarina.vancova@region-bsk.skStiahnuť podklady
Kancelárske kreslá a konferenčné stoličky5 520,00 EUR bez DPH04.12.201909.12.2019 do 14:00BSKIng. Jana Mazúchová, +421 2 48 264 143, jana.mazuchova@region-bsk.skStiahnuť podklady
Zabezpečenie ubytovania v Las Palmas, Španielsko pre 8 zamestnancov Úradu BSK v termíne 27.-31.01.20203 919,44 EUR bez DPH04.12.201911.12.2019 do 15:00BSKStanislava Tomanová, +421 2 48 264 114, stanislava.tomanova@region-bsk.sk
Zabezpečenie spiatočnej letenky do Las Palmas, Španielsko pre 1 zamestnanca Úradu BSK v termíne 27.01.-01.02.2020535,96 EUR bez DPH04.12.201911.12.2019 do 13:30BSKSilvia Garajová, +421 2 48 264 402, silvia.garajova@region-bsk.sk
Zabezpečenie spiatočných leteniek do Las Palmas, Španielsko pre 7 zamestnancov Úradu BSK v termíne 27.-31.01.20202 273,67 EUR bez DPH04.12.201911.12.2019 do 13:30BSKSilvia Garajová, +421 2 48 264 402, silvia.garajova@region-bsk.sk
Zabezpečenie výroby prezentačno-informačných tabuliek – DIBOND3 400,62 EUR bez DPH25.11.201928.11.2019BSKMgr. Ľuboš Patúc, +421 2 48 264 212, lubos.patuc@region-bsk.skStiahnuť podklady
Diáre a stolové kalendáre na rok 20201 680,00 EUR bez DPH19.11.201925.11.2019BSK Mgr. Ľuboš Patúc, +421 2 48 264 212, lubos.patuc@region-bsk.skStiahnuť podklady
Informačná a propagačná brožúra3 550,00 EUR bez DPH19.11.201925.11.2019BSKMgr. Ľuboš Patúc, +421 2 48 264 212, lubos.patuc@region-bsk.skStiahnuť podklady
Operatívne hodnotenie programu INTERACT - ZRUŠENÉ60 000,00 €18.11.201928.11.2019BSKIng. Martin Filičko, +421 911 292 287, mfilicko@p-m.skStiahnuť podklady
Zabezpečenie ubytovania vo Frankfurte, Nemecko pre 1 zamestnanca Úradu BSK v termíne 11.-12.12.2019132,21 €11.11.201918.11.2019 do 13:30BSKSilvia Garajová, +421 2 48 264 402, silvia.garajova@region-bsk.sk
Zabezpečenie spiatočnej letenky do Frankfurtu, Nemecko pre 1 zamestnanca Úradu BSK v termíne 11.-12.12.2019465,40 €11.11.201918.11.2019 do 13:30BSKSilvia Garajová, +421 2 48 264 402, silvia.garajova@region-bsk.sk
Geodetické práce / Vypracovanie geometrických plánov k majetkovoprávnemu vysporiadaniu16 664,50 € bez DPH05.11.201913.11.2019 do 10:00BSK Mgr. Veronika Václaviková, +421 2 48 264 213, veronika.vaclavikova@region-bsk.skStiahnuť podklady
Zabezpečenie ubytovania v Budapešti pre 1 zamestnanca Úradu BSK v termíne 11.-14.11.2019345,29 € bez DPH28.10.201904.11.2019 do 13:30BSKStanislava Tomanová, +421 2 48 264 114, stanislava.tomanova@region-bsk.sk
Zabezpečenie ubytovania v Antverpách pre zamestnanca Úradu BSK v termíne 18.-21.11.2019412,70 € bez DPH22.10.201929.10. 2019 do 13:30BSKStanislava Tomanová, +421 2 48 264 114, stanislava.tomanova@region-bsk.sk
Zabezpečenie spiatočnej letenky do Bruselu pre zamestnanca Úradu BSK v termíne 18. – 21.11.2019614,44 EUR22.10.201929.10.2019 do 12:30BSK Stanislava Tomanová, +421 2 48 264 114, stanislava.tomanova@region-bsk.sk
Zabezpečenie ubytovania v Antverpách pre 2 zamestnancov Úradu BSK v termíne 18.-20.11.2019549,68 EUR22.10.201929.10.2019 do 13:30BSKStanislava Tomanová, +421 2 48 264 114, stanislava.tomanova@region-bsk.sk
Zabezpečenie spiatočnej letenky do Bruselu pre 2 zamestnancov Úradu BSK v termíne 18.-20.11.20191228,88 EUR22.10.201929.10.2019 do 12:30BSKStanislava Tomanová, +421 2 48 264 114, stanislava.tomanova@region-bsk.sk
Zabezpečenie ubytovania v Bukurešti, Rumunsku pre štyroch zamestnancov Úradu BSK v termíne 02.-04.12.20191060,00 EUR17.10.201924.10. 2019 do 13:30BSKSilvia Garajová, +421 2 48 264 402, silvia.garajova@region-bsk.sk
Zabezpečenie spiatočných leteniek do Bukurešti pre štyroch zamestnancov Úradu BSK v termíne 02.-04.12.2019933,60 EUR17.10.201924.10. 2019 do 13:30BSKSilvia Garajová, +421 2 48 264 402, silvia.garajova@region-bsk.sk
Dopracovanie funkcionality implementovanej kolaboračnej platformy Interact formou dovývoja na mieru vyvinutých modulov riešenia57 526,66 EUR17.10.201928.10. 2019 do 10:00BSKIng. Matej Meľo, +421 2 48 264 139, matej.melo@region-bsk.sk
Zabezpečenie ubytovania v Luxembursku pre 2 zamestnancov Úradu BSK v termíne 13.-15.11.2019569,44 EUR10.10.201917.10. 2019 do 13:30BSKStanislava Tomanová, +421 2 48 264 114, stanislava.tomanova@region-bsk.sk
Zabezpečenie ubytovania v Luxembursku pre 2 zamestnancov Úradu BSK v termíne 13.-15.11.2019734,10 EUR10.10.201917.10.2019 do 13:30BSKStanislava Tomanová, +421 2 48 264 114, stanislava.tomanova@region-bsk.sk
Zabezpečenie spiatočnej letenky do Luxemburska pre 2 zamestnancov Úradu BSK v termíne 13.-15.11.2019734,10 EUR10.10.201917.10. 2019 do 12:30BSKStanislava Tomanová, +421 2 48 264 114, stanislava.tomanova@region-bsk.sk
Schodolez pre SOŠ Hlinícka 1, Bratislava6 750,00 EUR bez DPH07.10.201914.10.2019BSKIng. Matej Meľo, +421 2 48 264 139, matej.melo@region-bsk.skStiahnuť podklady
Reklamné služby / Prenájom middleboardu3 100,00 EUR bez DPH02.10.201907.10.2019BSK Mgr. Ľuboš Patúc, +421 2 48 264 212, lubos.patuc@region-bsk.skStiahnuť podklady
Zabezpečenie zasadnutia Monitorovacieho výboru pre PS INTERACT III a Programovacieho výboru pre INTERACT IV v Rumunsku pre približne 55 osôb.10 619,00 EUR bez DPH23.09.201926.09.2019BSK Žaneta Chylová, +421 2 48 264 195, zaneta.chylova@region-bsk.skStiahnuť podklady
Zabezpečenie spiatočnej letenky do Bruselu pre zamestnanca Úradu BSK dňa 15.10.2019741,56 EUR bez DPH23.09.201901.10.2019 do 12:30BSKSilvia Garajová, +421 2 48 264 402, silvia.garajova@region-bsk.sk
Zabezpečenie ubytovania v Madride, Španielsku pre troch zamestnancov Úradu BSK v termíne 16.-17.10.2019407,19 EUR bez DPH11.09.201919.09.2019 do 13:30BSKSilvia Garajová, +421 2 48 264 402, silvia.garajova@region-bsk.sk
Zabezpečenie spiatočných leteniek do Madridu pre troch zamestnancov Úradu BSK v termíne 16.-17.10.2019586,89 EUR bez DPH11.09.201919.09. 2019 do 13:30BSKSilvia Garajová, +421 2 48 264 402, silvia.garajova@region-bsk.sk
Zabezpečenie ubytovania v Bruseli pre zamestnanca Úradu BSK v termíne 08.-09.10.2019139,84 EUR bez DPH09.09.201917.09.2019 do 12:30BSK Silvia Garajová, +421 2 48 264 402, silvia.garajova@region-bsk.sk
Zabezpečenie spiatočnej letenky do Bruselu pre zamestnanca Úradu BSK v termíne 08.-09.10.2019710,44 EUR bez DPH09.09.201917.09.2019 do 12:30BSKSilvia Garajová, +421 2 48 264 402, silvia.garajova@region-bsk.sk
Tričká s krátkym rukávom s potlačou231,40 EUR bez DPH09.09.201912.09.2019 do 10:00BSKMgr. Eva Krutá, 02/48 264 171, eva.kruta@region-bsk.sk
Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň-Malta-Viedeň pre zamestnanca odboru INTERACT v termíne 09. – 12. 09. 2019, z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste na Malte (Valletta)564,54 EUR bez DPH26.08.201902.09.2019 do 12:00BSKSilvia Garajová, 02/48264 402, silvia.garajova@region-bsk.sk
Zabezpečenie ubytovania vo Vallette / Slieme / St. Julians pre zamestnanca odboru INTERACT v termíne 09. – 12. 09. 2019, z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste na Malte433,64 EUR bez DPH26.08.201902.09.2019 do 12:00BSKSilvia Garajová, 02/48264 402, silvia.garajova@region-bsk.sk
Zabezpečenie komplexných služieb pobytu s názvom „Creative study tour“8 460,41 EUR bez DPH23.08.201902.09.2019 do 12:00BSKJana Mazúchová, +421 2 48 264 143, jana.mazuchova@region-bsk.skStiahnuť podklady
Zabezpečenie stretnutia programovacej skupiny pre INTERACT IV v Španielsku pre približne 35 osôb.9 228,85 EUR bez DPH22.08.201930.8.2019BSKHelena Hlubocká, +421 2 48 264 636, helena.hlubocka@region-bsk.skStiahnuť podklady
Zabezpečenie cateringu pre 15 účastníkov stretnutia hosťujúcich inštitúcií PS INTERACT III v termíne 30. 09. 2019, Viedeň, Rakúsko1290,00 EUR bez DPH20.08.201926.08.2019 do 23:59BSKVeronika Pospíšilová, 02/48264 236, veronika.pospisilova@region-bsk.sk
Kuchynské linky a kuchynské stoly4 300,00 EUR bez DPH08.08.201914.08.2019 do 13:00BSKMgr. Ľuboš Patúc, +421 2 48 264 212, lubos.patuc@region-bsk.skStiahnuť podklady
Zabezpečenie večere pre 15 účastníkov stretnutia hosťujúcich inštitúcií PS INTERACT III v termíne 30. 09. 2019, Viedeň, Rakúsko850,75 EUR bez DPH05.08.201909. 08. 2019 do 12:00BSKVeronika Pospíšilová, 02/48264 236, veronika.pospisilova@region-bsk.sk
Cykloturistické značenie a orientačné mapy pre potreby projektu SacraVelo22 456,50 EUR bez DPH29.07.201908.08.2019 do 12:00BSKMgr. Ľuboš Patúc, +421 2 48 264 212, lubos.patuc@region-bsk.skStiahnuť podklady
Externá evaluácia BRDS na podporu kultúry a konzultačná pomoc pri tvorbe stratégie rozvoja kultúry v Bratislavskom kraji na roky 2021 – 202518 000,00 EUR bez DPH26.07.201902.08.2019 do 12:00BSKMgr. Ľuboš Patúc, +421 2 48 264 212, lubos.patuc@region-bsk.skStiahnuť podklady
Reklamné predmety – Fľaše na pitie9 000,00 EUR bez DPH25.07.201931.07.2019 do 09:00BSK Mgr. Ľuboš Patúc, +421 2 48 264 212, lubos.patuc@region-bsk.skStiahnuť podklady
Zabezpečenie ubytovania vo Viedni, Rakúsko pre zamestnanca odboru INTERACT, Úradu BSK v termíne 06.-07.08.2019128,77 EUR bez DPH23.07.201930.07.2019 do 12:30BSK Veronika Pospíšilová, +421 2 48 264 236, veronika.pospisilova@region-bsk.sk
„Mobilné hlasové služby“56 000,00 EUR bez DPH18.07.201924.7.2019 do 12:00BSK Mgr. Aneta Micenková, aneta.micenkova@region-bsk.skStiahnuť podklady
Informačný systém pre potreby odboru zdravotníctva50 400,00 EUR bez DPH10.07.201926.7.2019 do 10:00BSK Ing. Matej Meľo, matej.melo@region-bsk.skStiahnuť podklady
Nákup 2ks firewallov na ochranu perimetra29 834,00 EUR bez DPH10.07.201918.7.2019 do 10:00BSKIng. Matej Meľo, matej.melo@region-bsk.skStiahnuť podklady
Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň-Brusel-Viedeň pre riaditeľku odboru INTERACT v termíne 30. 07. 2019 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku (Brusel)do 676,53 EUR01.07.201908.07.2019 do 14:00BSK Odbor INTERACTVeronika Pospíšilová, 02/48264 236, veronika.pospisilova@region-bsk.sk
Nákup bielej techniky a kuchynských spotrebičov pre Úrad BSK25.06.201927.06.2019 do 13:00BSK Mgr. Ľuboš Patúc, 02/48 264 212, lubos.patuc@region-bsk.skStiahnuť podklady
Zabezpečenie spiatočnej letenky do Bruselu pre zamestnanca Úradu BSK dňa 09.07.2019do 712,30 EUR25.06.201902.07.2019 do 12:00BSK Silvia Garajová, +421 2 48 264 402, silvia.garajova@region-bsk.sk
Zabezpečenie ubytovania v Bruseli / Leuvene pre zamestnanca odboru INTERACT v termíne 24. – 25. 07. 2019, z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgickudo 164,49 EUR24.06.201901. 07. 2019 do 12:00BSKVeronika Pospíšilová, 02/48264 236, veronika.pospisilova@region-bsk.sk
Zabezpečenie ubytovania v Bruseli / Leuvene pre zamestnanca odboru INTERACT v termíne 24. – 25. 07. 2019, z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgickudo 164,49 EUR24.06.201901.07.2019 do 12:00BSKVeronika Pospíšilová, 02/48264 236, veronika.pospisilova@region-bsk.sk
Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň-Brusel-Viedeň pre zamestnanca odboru INTERACT v termíne 24. – 25. 09. 2019, z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku (Brusel)do 376,34 EUR24.06.201901.07.2019 do 12:00BSKVeronika Pospíšilová, 02/48264 236, veronika.pospisilova@region-bsk.sk
Zabezpečenie ubytovania vo Viborgu pre zamestnanca odboru INTERACT v termíne 07. – 11. 07. 2019, z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Dánskudo 442,45 EUR21.06.201928.06.2019 do 12:00BSKVeronika Pospíšilová, 02/48264 236, veronika.pospisilova@region-bsk.sk
Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň-Billund-Viedeň pre zamestnanca odboru INTERACT v termíne 07. – 11. 07. 2019, z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Dánsku (Viborg)do 237,71 EUR21.06.201928.06.2019 do 12:00BSKVeronika Pospíšilová, 02/48264 236, veronika.pospisilova@region-bsk.sk
Stavebný dozor investora na Rekonštrukciu a investičnú podporu COVP Farského 9 20.06.201927.06.2019 do 15:00BSKMgr. Ľuboš Patúc, 02/48 264 212, lubos.patuc@region-bsk.skStiahnuť podklady
Koncepcia rozvoja verejnej osobnej dopravy v BSK -ZÁKAZKA ZRUŠENÁ63 046,67 EUR bez DPH 04.11.202016.11.2020 - 12,00 hod.Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 BratislavaMgr. Lucia Lorencová, tel. číslo: 02/48 264 224, e-mail: lucia.lorencova@region-bsk.skStiahnuť podkladyLink