Úvod Otvorená župa Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Osoba zodpovedná za prijímanie, preverovanie, vybavovanie a evidenciu podnetov

Ing. Milan Slezák

hlavný kontrolór

Zásady uplatňovania zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja.

Oznam protispoločenskej činnosti je možné podať:

  • elektronickou poštou, zaslanou na adresu kontrolor@region-bsk.sk
  • poštou zaslanou na Úrad BSK, pričom je na obálke potrebné uviesť upozornenie “DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ”. Takto označený podnet musí podateľňa Úradu BSK bez otvorenia bezodkladne doručiť hlavnému kontrolórovi.

Poštová adresa

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
Hlavný kontrolór
Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25

Hlavné menu

Aktuálne správy

Prejsť na obsah