Úvod OpenData

OpenData

OpenData

Bratislavský samosprávny kraj zverejňuje OpenData v ľahko dostupnej forme, ktorej rozumie nielen človek, ale aj bežný počítačový program. Informácie na tejto podstránke sú zhromažďované v datasetoch a zverejňujeme ich v štruktúre XML a CSV. Datasety môžu byť použité na informatívne a analytické účely. Nie je možné použiť ich na právne úkony. Datasety sú aktualizované každých 24 hodín.

  1. FaktúryXML | CSV 
  2. ObjednávkyXML | CSV
  3. Cestovné poriadkyJDF | GTFS
  4. Zariadenia BSKCSV
  5. Výkaz o školskom internáteCSV
  6. Výkaz o strednej školeCSV
  7. Výkaz o stredisku praktického vyučovaniaCSV