Chill zóna z participatívnych rozpočtov vďaka študentom SOŠ pedagogickej na Bullovej

1409

župné školy dostali príležitosť zapojiť sa do projektu BSK v zavádzaní participatívnych rozpočtov na svojich školách. žiaci a učitelia zo Strednej odbornej školy na Bullovej ulici v bratislavskej Dúbravke sa toho zhostili na výbornú a zveľadili si vo svojich priestoroch krásnu chill out zónu.

Od septembra majú žiaci ale aj zamestnanci školy možnosť naplno využívať novo-vybudovaný priestor chill zóny na relax, štúdium či priateľské rozhovory. Málo kto však vie, alebo tuší, ako tento skvelý študentský priestor vznikol a aká usilovná práca sa za ním skrýva.

Ako vznikla chill zóna
Projekt chill zóny bol zrealizovaný z finančných prostriedkov: Participatívne rozpočty BSK 2023 a finančného príspevku od organizácie Change for Slovakia fond. Koordinátorka projektových aktivít PaedDr. Veronika Maková sa prihlásila do výzvy na realizáciu participatívnych projektov, ktorých hlavnou myšlienkou je zoznámiť žiakov s projektovým riadením od úplného začiatku, t.j. predloženie návrhu, vypracovanie konkrétneho plánu projektu a zastrešenie až po konečnú realizáciu.
PaedDr. Maková, ako projektová koordinátorka, oslovila žiakov školského parlamentu a spolu so žiačkou 3. BC triedy, Natáliou Sofiou Uhlárikovou, absolvovali celodenný worskshop k tvorbe participatívnych projektov.
Natália Sofia Uhláriková sa do role koordinátorky za študentov postavila veľmi zodpovedne a svedomito a hneď nasledujúci deň zvolala zasadnutie študentského parlamentu. Členov parlamentu zasvätila do tajov projektového riadenia. Prostredníctvom zástupcov tried vyzbierala námety/návrhy od všetkých žiakov našej školy s cieľom zistiť, aké oblasti na rozvoj našej školy sú pre žiakov dôležité.
Na základe hore uvedeného, každý zástupca triedy odprezentoval v parlamente návrhy za svojich spolužiakov. Následne školský parlament vyhodnotil tieto predložené návrhy (trvalej udržateľnosti a prínosu pre školu) a vytvoril 2 projektové zámery. Na tejto fáze sa podieľali najmä Erik Pilo (2. DE) a Agátka Fabšičová (2. A).

1. projektový zámer sa týkal zveľadenia chill zóny. Cieľom tohto projektového zámeru bolo vytvorenie multifunkčného priestoru, ktorý by slúžil na oddych, vzájomné spoznávanie sa, vytváranie spoločných zážitkov a efektívne trávenie voľného času.
2. projektový zámer sa týkal vybavenia prázdnej kuchynky kuchynským riadom, spotrebičmi a zariadením priestoru, kde by sa mohli žiaci, ktorí nenavštevujú školskú jedáleň v príjemnom a útulnom prostredí naobedovať (prihriať si jedlo, naservírovať si jedlo na tanier atď.) a tak predchádzať obedovaniu v laviciach v triede.
Tieto dva projekty po odsúhlasení koordinátorkou projektových aktivít, PaedDr. Makovou postúpili do hlasovania.

Hlasovania sa zúčastnila celá škola (hlas mali študenti aj pedagógovia). Zvíťaziť mohol však len 1 projektový zámer, ktorý bol podporený sumou 500€. Projektový zámer s názvom zveľadenie chill zóny získal 110 hlasov a umiestnil sa na 1. mieste. Projektový zámer vybavenie kuchynky získal 42 hlasov a umiestnil sa na 2. mieste.

Následne prebehla samotná realizácia projektu pod facilitáciou koordinátorky (nákup kresiel, stoličiek, stolíkov, knižnice, skriniek, vankúšov, matracov, rastlín, antistresových hračiek, spoločenských hier atď). So samotnou realizáciou chill zóny (skladanie skriniek, stolov, stoličiek, rozmiestňovanie nábytku, organizácia priestoru, vybavenie chill zóny) pomáhali koordinátorom nielen žiaci 3.BC triedy (27 žiakov a žiačok) a 2.A triedy (10 žiačok), ale aj samotný správca školy, pedagógovia a odborní zamestnanci (p. Mikeš, Mgr. Kohútová, Mgr. Strážovská a Mgr. Chabadová)
Koordinátorka projektových aktivít oslovila organizáciu Change for Slovakia fond, aby získala ďalšie financie v sume 500 € na dokončenie chill zóny s dovybavením kuchynky a priestoru, ktorý primárne slúži pre žiakov ako študovňa v popoludňajších hodinách.

Výsledok tejto usilovnej práce si môžete pozrieť na priložených fotografiách.