Svetový deň duševného zdravia: Bratislavský kraj spojil sily s IPčkom pre pomoc mladým

867
Svetový deň duševného zdravia: Bratislavský kraj spojil sily s IPčkom pre pomoc mladým
Svetový deň duševného zdravia: Bratislavský kraj spojil sily s IPčkom pre pomoc mladým

V dnešnom hektickom svete si stále viac ľudí uvedomuje dôležitosť duševného zdravia. A nie je to prekvapujúce, naša emocionálna a psychická pohoda má priamy vplyv na náš celkový životný komfort. Z tohto dôvodu je dôležité si uvedomiť, že o našu duševnú pohodu sa môžeme postarať rovnako, ako o svoje fyzické zdravie. Aby sme zdôraznili túto dôležitosť, oslavujeme Svetový deň duševného zdravia, ktorý pripadá na 10. októbra.

V roku 1991 Svetová federácia za duševné zdravie (WFMH) vyhlásila 10. október za Svetový deň duševného zdravia, s cieľom zvýšiť informovanosť verejnosti v otázkach duševného zdravia na celom svete.

Svetový deň duševného zdravia prebieha 10. októbra každý rok, s cieľom zvýšiť povedomie o otázkach duševného zdravia na celom svete a mobilizovať úsilie na podporu duševného zdravia. Tento deň poskytuje príležitosť pre všetky zainteresované strany, pracujúce na otázkach duševného zdravia, hovoriť o svojej práci a o tom, čo je ešte potrebné urobiť, aby sa starostlivosť o duševné zdravie stala realitou pre ľudí. Zároveň upriamuje pozornosť na to, že duševné zdravie je pre človeka veľmi dôležité a preto by sa mu mala venovať rovnaká pozornosť a starostlivosť ako zdraviu telesnému.

Za najrozšírenejšie psychické ochorenie sa považuje depresia. Každoročne na Slovensku stúpa počet ľudí navštevujúcich psychiatrické ambulancie. Podľa štatistiky z Národného centra zdravotníckych informácií výskyt nových duševných porúch vzrastá približne o 23% ročne. 

Bratislavský kraj sa významným spôsobom zaujíma o duševné zdravie svojich občanov. Rozhodol sa spojiť sily s IPčkom – Psychologickým centrom, aby poskytol pomoc mladým ľuďom, ktorí sa stretávajú s duševnými problémami. Toto spojenie prináša rýchlu, bezplatnú a anonymnú pomoc pre tých, ktorí ju potrebujú.

IPčko: Pomoc pre mladých ľudí v Bratislavskom kraji

IPčko, Psychologické centrum, je miestom, kde mladí ľudia zo širokého okolia Bratislavského kraja môžu získať nevyhnutnú pomoc a podporu v oblasti duševného zdravia. Súčasný digitálny vek prináša so sebou mnoho výhod, ale aj nové výzvy a tlaky, ktorým čelia mladí ľudia.

Na stránke niesomok.sk, ktorá je súčasťou IPčka, nájdu mladí ľudia všetky potrebné informácie a zdroje, ktoré im môžu pomôcť pri zvládaní stresu, úzkosti, depresie a iných duševných ťažkostí. Táto platforma ponúka okamžitú pomoc a podporu, ktorá môže byť pre mladých ľudí v ťažkých časoch nepociteľná.

Pomenujme problém včas

Jedným z hlavných cieľov Svetového dňa duševného zdravia je odstrániť stigmu, ktorá často sprevádza duševné problémy. Zdôrazňuje sa, že duševné zdravie je rovnako dôležité ako fyzické zdravie, a preto nie je dôvod sa hanbiť, ak potrebujeme pomoc. Spolupráca Bratislavského kraja s IPčkom je významným krokom vpred v oblasti poskytovania pomoci pre mladých ľudí, ktorí ju potrebujú.

Dôležité je oslovovať problémy duševného zdravia včas a hľadať riešenia. Táto spolupráca otvára dvere k profesionálnej pomoci a je to dôkazom toho, že Bratislavský kraj sa zaujíma o dobro svojich občanov v každom aspekte ich života.

Duševné zdravie je dôležitou súčasťou nášho celkového zdravia a pohody. Spolupráca Bratislavského kraja s IPčkom a platformou niesomok.sk je krokom správnym smerom v zabezpečení podpory pre mladých ľudí v oblasti duševného zdravia. Je to výzva pre nás všetkých, aby sme sa starali nielen o svoje fyzické, ale aj duševné zdravie a podporovali ostatných v ich ceste k duševnej pohode.