IPčko spustilo aktivity na prevenciu radikalizácie mladých aj kampaň Nevypočutý

587
IPčko spustilo aktivity na prevenciu radikalizácie mladých aj kampaň Nevypočutý
IPčko spustilo aktivity na prevenciu radikalizácie mladých aj kampaň Nevypočutý

Občianske združenie IPčko iniciovalo aktivity na prevenciu radikalizácie mladých. Zahŕňajú školenia pre pomáhajúce profesie, výjazdový intervenčný tím či triednické hodiny pre školy. Spustilo aj kampaň Nevypočutý.

„Denne sa rozprávame s mladými, ktorí sa cítia neprijatí a nepochopení. V online prostredí nachádzajú komunity, ktoré ich prijímajú takých, akí sú. Niektoré z nich však šíria extrémistickú ideológiu, ktorou ich dokážu postupne zmanipulovať. Výsledkom môžu byť aj tragické udalosti,“ upozornil riaditeľ IPčka Marek Madro.

Projekt Nevypočutý dáva možnosť mladým ľuďom pomenovať frustráciu a hnev či požiadať o pomoc a radu cez online odkazovač alebo hlasovú správu na WhatsAppe. Psychológovia z IPčka budú na odkazy odpovedať v živom vysielaní na online platforme Twitch, a to každý štvrtok o 19.00 h. Občianske združenie chce takisto v stredných školách na Slovensku vylepiť nálepky s QR kódom, ktorý mladých privedie na stránku odkazovača.

Okrem toho spustilo IPčko v spolupráci s Protiteroristickou centrálou Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru na celom Slovensku sériu trojdňových výcvikov krízovej intervencie pre pomáhajúce profesie. Týkajú sa psychológov, sociálnych pracovníkov, riaditeľov škôl, záchranných zložiek a ďalších. Školám ponúka aj služby intervenčného výjazdového tímu či triednické hodiny na tému radikalizácie.

V roku 2023 psychológovia IPčka vykonali 184.041 pomáhajúcich a krízových komunikácií, pričom v 579 z nich bola radikalizácia primárnou témou. Šikany sa týkalo 7172 kontaktov. Medziročný nárast o 279 percent zaznamenali v téme kyberšikany. V online priestore sa pracovníci IPčka s mladými zhovárali o radikalizácii 1726-krát.

Bratislavský samosprávny kraj aktívne pristupuje k téme radikalizácie so zámerom vytvárať tolerantnejšie a bezpečnejšie prostredie. Hoci BSK má isté kompetenčné obmedzenia, realizuje dlhodobé aktivity, ktoré smerujú k prevencii radikalizácie.

V rámci koncepcie rozvoja mládeže v školskom aj mimoškolskom prostredí implementuje plány a strategické dokumenty, ktoré majú za cieľ posilniť hodnoty tolerancie a prevencie extrémizmu.

Pri riešení konkrétnych situácií si BSK vyhľadáva partnerov, aby efektívne zvládol výzvy spojené s touto problematikou. Vytvárajú participatívne aktivity a nízkoprahové riešenia, ktoré zahŕňajú verejnosť a zvyšujú povedomie o dôležitosti boja proti radikalizácii.

Bratislavský kraj tak ukazuje, že i napriek obmedzeným kompetenciám môžu samosprávy aktívne prispievať k budovaniu odolnosti voči radikalizácii a podporovať inkluzívne prostredie pre všetkých.