Tradičné podujatie Deň župných škôl sa uskutoční v nákupno-zábavnom centre Bory Mall

2347

Tradičné podujatie Deň župných škôl sa uskutoční v nákupno-zábavnom centre Bory Mall a už po dvanásty raz ho pripravil BSK. Na verejnom podujatí sa budúci stredoškoláci aj rodičia môžu oboznámiť s ponukou vyše 50 stredných škôl v kraji. Vďaka tomu sa ľahšie zorientujú v širokej ponuke a môžu si vybrať správnu školu – teda takú, ktorá ich zaujme a bude baviť. Podujatie otvorí predseda BSK Juraj Droba s brífingom o 9:30 hodine.

Chemici, kuchári, pekári, informatici, elektrotechnici, kvetinári či kaderníci na jednom mieste. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) opätovne pripravil prezentáciu stredných škôl. Obľúbené podujatie Deň župných škôl sa uskutoční v piatok 13.10.2023 v bratislavskom nákupno-zábavnom centre Bory Mall. Žiaci základných škôl, rodičia, pedagógovia, výchovní poradcovia, ako aj široká verejnosť môžu stredoškolákom a pedagógom župných stredných škôl klásť počas dňa zvedavé a zaujímavé otázky.

„Výber strednej školy je jedno z najdôležitejších rozhodnutí mladého človeka. A nie je nič lepšie, ako sa stretnúť osobne priamo s pedagógmi i žiakmi a získať informácie z prvej ruky. Toto podujatie organizujeme už dvanástykrát. Som presvedčený, že aj vďaka tomu si žiaci vedia zvoliť tú najlepšiu školu pre svoju budúcnosť. Považujem za dôležité, aby sa mladí ľudia vedeli po škole nielen zamestnať, ale aby ich budúca profesia aj bavila. Výberu treba preto venovať dostatočnú pozornosť,“ povedal predseda BSK Juraj Droba.

Deň župných škôl v Bory Mall je určený pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl, ako aj zanietených, odhodlaných a kvalifikovaných učiteľov, pedagogických poradcov, rodičov, ale aj pre širokú verejnosť. Cieľom je bližšie sa oboznámiť so strednými školami, zorientovať sa v ponuke a umožniť žiakom ľahšie si vybrať správnu školu – teda takú, ktorá ich zaujme a bude baviť.

Bratislavská župa modernizuje stredné odborné školy

„Dopyt po absolventoch stredných odborných škôl je veľmi veľký, hoci záujem o štúdium tomu ešte donedávna nezodpovedal. Preto župa krok za krokom investuje do stredných škôl a premieňa ich na modernejšie a atraktívnejšie. Aj vďaka tomu záujem o stredné odborné školy kontinuálne rastie,“ doplnil Juraj Droba.

Župa spustila rozsiahle modernizácie na viacerých školách v kraji. Nové priestory aj vybavenie má Stredná odborná škola technológií a remesiel na Ivanskej ceste v Bratislave či Stredná odborná škola informačných technológií na Hliníckej v Bratislave. Tesne pred ukončením je projekt na Spojenej škole v Ivanke pri Dunaji, kde vznikne Centrum odborného vzdelávania a prípravy (COVP) pre oblasť poľnohospodárstva a rozvoja vidieka. Župa tiež modernizuje COVP na Harmincovej ulici v Dúbravke, ktoré poskytne žiakom SOŠ gastronómie a hotelových služieb na Farského ulici atraktívne a moderné priestory na prax, podobné podnikateľskému prostrediu. V Rači zase vzniká zmodernizované centrum na Strednej odbornej škole polygrafickej.

Župa okrem priestorov na vzdelávanie modernizuje aj športoviská. „V areáli Strednej športovej školy na Ostredkovej ulici sme žiakom aj verejnosti odovzdali atletický štadión. Nachádza sa v bratislavskom Ružinove. Porovnateľný je s profesionálnymi štadiónmi. Je prispôsobený predovšetkým potrebám športovej školy, ale tiež chceme, aby slúžil aj verejnosti,“ uzavrel bratislavský župan Juraj Droba.

Informácie o všetkých župných školách nájdete tu: Stredná pre mňa – Bratislavskykraj.sk Rovnako si tu môžete stiahnuť brožúru Končíš základku? Vyber si strednú podľa seba!