Multifunkčné miestnosti s modernými IT technológiami nemajú len firmy. Nájdete ich aj na Strednej odbornej škole v Rači

537
SOŠ IT Hlinícka
Model lode vytlačený na 3D tlačiarni

Pri výbere strednej školy zohrávajú rôzne faktory. Raz ovplyvňujú smerovanie rodičia či kamaráti, inokedy záujmy. Ak je to elektrotechnika a informačné technológie, určite skvelou voľbou je Stredná odborná škola informačných technológií v Bratislave, ktorá má vyše 30-ročnú tradíciu vzdelávania. V utorok 11.6.2024 ju navštívili predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba, riaditeľka odboru školstva Jana Zápalová a poradca predsedu oblasť školstva Polat Elalmis.

„Stredná odborná škola informačných technológií je dôkazom, že kvalitné a moderné vzdelávanie nie je len výsadou firiem, ale aj stredných odborných škôl. Multifunkčné miestnosti vybavené najmodernejšou IT technológiou poskytujú našim študentom podmienky, aké potrebujú na to, aby sa stali špičkovými odborníkmi v oblasti informačných technológií a elektrotechniky. Či už pôjdu po strednej škole priamo do praxe, alebo na vysokú školu, o absolventov je vysoký záujem,“ uviedol na návšteve školy Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.

Škola ponúka zaujímavé a v súčasnosti požadované študijné odbory. Okrem tých tradičných z oblasti pôšt a telekomunikácií škola žiakov pripravuje aj v študijnom odbore mechanik počítačových sietí a mechanik elektrotechnik. V tomto školskom roku má škola aj duálne vzdelávanie.

Od roku 2012 škola pôsobí ako centrum odborného vzdelávania a prípravy pre elektrotechniku a informačné technológie. COVP Bratislavský samosprávny kraj komplexne zrekonštruoval. Vďaka tomu majú žiaci vytvorené lepšie podmienky pre kvalitné vzdelávanie. K dispozícii majú multifunkčné miestnosti s najmodernejšou IT technológiou, optickú dielňu, CISCO dielňu, dielňu LAN sietí, dielňu elektrotechniky, silnoprúdovej techniky, CNC pracovisko, nové učebne IKT, učebňu cudzích jazykov, ako aj učebňu celoživotného vzdelávania. Rovnako sa zmodernizovalo fyzikálne laboratórium a odborná učebňa elektrotechnických meraní.

Žiaci majú možnosť vykonávať praktické vyučovanie vo firmách, môžu absolvovať výmenné pobyty v zahraničí a zamestnať sa hneď po ukončení štúdia. Škola sa profiluje na prípravu kvalifikovaných odborníkov z oblasti informačných technológií, výpočtovej techniky, elektrotechniky, poštových a bankových činností. Uplatnenie absolventov školy je možné vo firmách elektrotechnického priemyslu zaoberajúcich sa výpočtovou technikou, elektrotechnikou, u mobilných operátorov, v poštových a bankových službách i súkromnom sektore. Rovnako môžu absolventi pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

Fotoalbum: Stredná odborná škola Hlinícka, Bratislava-Rača (11.6.2024)