Voľné miesta pre druhé kolo prijímacieho konania na stredné školy na školský rok 2024/2025

4607
Škola pre mimoriadne nadané deti Skalická cesta

Druhé kolo prijímacieho konania na nenaplnený počet miest na stredných školách bude dňa 18. júna 2024.

Ďalšie voľné miesta môžu byť na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti RÚŠS, súkromných a cirkevných zriaďovateľov.

K dnešnému dňu je na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK voľných viac ako 600 miest. Tieto čísla sa ale ešte stále menia, je potrebné sledovať webové stránky škôl.