Úvod Bratislavská regionálna dotačná schéma

Bratislavská regionálna dotačná schéma

Bratislavská regionálna dotačná schéma

Dotácie pre rok 2023

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja schválilo dňa 31.03.2023 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z BRDS:

BRDS Výzva KULTÚRA 2023

BRDS Výzva MLÁDEŽ 2023

BRDS Výzva ŠPORT 2023

BRDS Výzva ŽPaRV 2023

Dotácie: https://dotacie.region-bsk.sk/

Prihlasovacia stránka: https://dotacie.region-bsk.sk/loginGuest.aspx

Odporúčame žiadateľom, aby pri vypisovaní jednotlivých častí žiadosti o dotáciu priebežne ukladali menšie celky práce, vyhnú sa tak tomu, že systém nebude schopný kapacitne spracovať žiadosť. Napr.: pri písaní rozpočtu ukladajte každú jednu položku osobitne. Zabránite tak zbytočným problémom s podávaním žiadosti v posledných dňoch pred uzávierkou, kedy je systém preťažený.