Vyúčtovanie

Vyúčtovací formulár pre rok 2023 je dostupný na nasledujúcich stránkach:

Dotácie: https://dotacie.region-bsk.sk/

Prihlasovacia stránka: https://dotacie.region-bsk.sk/loginGuest.aspx