INDIVIDUÁLNE DOTÁCIE

Poskytovanie dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja vychádza zo Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 zo dňa 21.9.2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja.

NEPREHLIADNITE!

Na rok 2019 je pre individuálne dotácie vyčlenených 383 820,29 €, čo je 15% z finančných prostriedkov vyčlenených na dotačné programy BSK.
  • Žiadosti je možné podávať priebežne počas roka do 30. septembra 2019
  • O podpore projektu a výške pridelenej dotácie rozhoduje predseda BSK
  • Výška poskytnutej dotácie je minimálne 300 a maximálne 5 000 €

Žiadosti je potrebné elektronicky registrovať na DOTAČNOM PORTÁLI BSK a následne fyzicky doručiť spolu s povinnými prílohami na Úrad BSK.

ROZKLIKNI NA VÄČŠÍ FORMÁT ↓

Aktuálne správy

Participatívny rozpočet otvorený už len do pondelka

Žiadatelia o dotáciu pre malé komunitné projekty na všeobecne prospešné a verejnoprospešné projekty majú čas požiadať bratislavskú župu o podporu z Participatívneho rozpočtu už len do pondelka 20. mája 2019. Víťazné projekty, o ktorých opäť rozhodne hlasovaním...

O 15% vyšší záujem o župné školy

Do prijímacieho konania pre školský rok 2019/2020 sa na stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) prihlásilo o 1 268 žiakov viac ako v minulom roku. V praxi tak ide o vyše 15% nárast z 8 368 záujemcov v minulom roku na 9 636...

Participatívny rozpočet otvorený už len do pondelka

Žiadatelia o dotáciu pre malé komunitné projekty na všeobecne prospešné a verejnoprospešné projekty majú čas požiadať bratislavskú župu o podporu z Participatívneho rozpočtu už len do pondelka 20. mája 2019. Víťazné projekty, o ktorých opäť rozhodne hlasovaním...