Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Všeobecne záväzné nariadenie BSK 5/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v znení Všeobecne záväzného nariadenia BSK č. 4/2021 – VZN č. 4-2021

logo_BK_ochrana_zona – na stiahnutie

logo_BK_cierne – na stiahnutie logo_BK_farba – na stiahnutie logo_BK_modre – na stiahnutie

logo_BK_biele – na stiahnutie