Podateľňa

Pondelok 08:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Utorok 08:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Streda 08:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Štvrtok 08:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Piatok 08:00 – 12:00  

Podateľňa úradu funguje len cez podávacie okienko bez vstupu do jej priestorov.

Kancelária prvého kontaktu odboru sociálnych vecí:

Pondelok 08:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Utorok 08:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Streda 08:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Štvrtok –:– – –:– –:– – –:–
Piatok 08:00 – 12:00  

 
telefonický kontakt: 02/48 264 322
e-mailový kontakt: kancelariaprvehokontaktu@region-bsk.sk

Úradné hodiny odboru zdravotníctva

Pondelok 08:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Utorok 08:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Streda 08:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Štvrtok –:– – –:– –:– – –:–
Piatok 08:00 – 12:00  

Vyberte si odbor