Neprehliadnite!

Z dôvodu preventívnych opatrení voči šíreniu koronavírusu, BSK až do odvolania ruší úradné hodiny v budove úradu BSK. Podateľňa je otvorená v dole uvedených úradných hodinách. Pre kontaktovanie zamestnancov Úradu BSK využite iné formy komunikácie (elektronické podanie, e-mailová, príp. telefonická komunikácia).

Podateľňa

Pondelok 9:00 – 12:00  
Utorok 9:00 – 12:00  
Streda 9:00 – 12:00  
Štvrtok 9:00 – 12:00  
Piatok 9:00 – 12:00