Úvod Sociálne veci ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC

ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC

Zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC

Zoznam zariadení

Centrum sociálnych služieb Pod Karpatmi
Hrnčiarska 37
902 01 Pezinok
Evidencia žiadostí o poskytovanie sociálnych služieb
Podmienky prijatia
Kontakt

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ
Hlavná 13
900 31 Stupava
Evidencia žiadostí o poskytovanie sociálnych služieb
Podmienky prijatia
Kontakt

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača
Pri vinohradoch 267
831 06 Bratislava
Evidencia žiadostí o poskytovanie sociálnych služieb
Podmienky prijatia
Kontakt

Centrum sociálnych služieb MEREMA
Pri starom mlyne 1
900 01 Modra
Evidencia žiadostí o poskytovanie sociálnych služieb
Podmienky prijatia
Kontakt

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO
Haanova 36 – 38
851 04 Bratislava
Evidencia žiadostí o poskytovanie sociálnych služieb
Podmienky prijatia
Kontakt

Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých
Lipského 13
841 01 Bratislava
Evidencia žiadostí o poskytovanie sociálnych služieb
Podmienky prijatia
Kontakt

GAUDEAMUS – zariadenie komunitnej rehabilitácie
Mokrohájska cesta 3
845 12 Bratislava
Evidencia žiadostí o poskytovanie sociálnych služieb
Podmienky prijatia
Kontakt

Zariadenie sociálnych služieb ROSA
Dúbravská cesta 1
845 29 Bratislava
Evidencia žiadostí o poskytovanie sociálnych služieb
Podmienky prijatia
Kontakt

Centrum sociálnych služieb Javorinská
Javorinská 7A
811 03 Bratislava
Evidencia žiadostí o poskytovanie sociálnych služieb
Podmienky prijatia
Kontakt

Zariadenie sociálnych služieb Pod hradom
Plavecké podhradie 19
906 36 Plavecké podhradie
Evidencia žiadostí o poskytovanie sociálnych služieb
Podmienky prijatia
Kontakt

Domov sociálnych služieb Rozsutec
Furmanská 4
841 03 Bratislava
Evidencia žiadostí o poskytovanie sociálnych služieb
Podmienky prijatia
Kontakt

Domov sociálnych služieb pre dospelých
SNP 38
900 84 Báhoň
Evidencia žiadostí o poskytovanie sociálnych služieb
Podmienky prijatia
Kontakt

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA
Tylova 21
831 04 Bratislava
Evidencia žiadostí o poskytovanie sociálnych služieb
Podmienky prijatia
Kontakt

Centrum sociálnych služieb Sibírka
Sibírska 69
831 02 Bratislava
Evidencia žiadostí o poskytovanie sociálnych služieb
Podmienky prijatia
Kontakt

Prejsť na obsah