Úvod Sociálne veci Prerozdelenie testov a OOPP zo SŠHR

Prerozdelenie testov a OOPP zo SŠHR

Prerozdelenie testov a OOPP zo SŠHR

 1. Distribúcia OOPP zo Správy štátnych hmotných rezerv do ZSS v pôsobnosti BSK – marec/apríl 2020
 2. Prerozdelenie OOPP zo SŠHR pre neverejných a verejných poskytovateľov SS zriadených/založených obcou/mestom – 04_2020
 3. Prerozdelenie OOPP zo SŠHR pre neverejných a verejných poskytovateľov SS a subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí – 05_2020
 4. Prerozdelenie OOPP zo SŠHR pre neverejných a verejných poskytovateľov SS a subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí – 06_2020
 5. Prerozdelenie rýchlotestov na COVID – 19 a OOPP zo SŠHR pre verejných poskytovateľov SS v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK – 08_2020
 6. Prerozdelenie rýchlotestov na COVID – 19 a OOPP zo SŠHR pre neverejných a verejných poskytovateľov SS založených_zriadených obcou_mestom – 09_2020
 7. Prerozdelenie rýchlotestov na COVID-19 zo SŠHR pre neverejných a verejných poskytovateľov SS zriadených_založených obcou_mestom_VÚC – 10_2020
 8. Prerozdelenie skríningových testov na COVID-19 zo SŠHR pre neverejných a verejných poskytovateľov SS založených_zriadených obcou_mestom_VÚC – 10_2020
 9. Prerozdelenie OOPP zo SŠHR pre neverejných a verejných poskytovateľov SS a subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí 10_2020
 10. Celoplošné testovanie 29.10.-01.11.2020-odovzdanie skríningových testov zo SŠHR pre neverejných a verejných poskytovateľov ss zriadených_založených obcou_mestom
 11. Celoplošné testovanie 29.10.-01.11.2020-odovzdanie skríningových testov zo SŠHR pre verejných poskytovateľov SS v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK
 12. Celoplošné testovanie 06.11.-08.11.2020-odovzdanie skríning. testov, certifikátov a OOPP zo SŠHR pre neverejných a verejných poskytovateľov ss zriadených_založených obcou_mestom
 13. Celoplošné testovanie 06.11.-08.11.2020-odovzdanie skríning. testov, certifikátov a OOPP zo SŠHR pre verejných poskytovateľov SS v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK
 14. Priebežné testovanie 11_2020-odovzdanie skríning. testov a OOPP zo SŠHR pre neverejných a verejných poskytovateľov ss zriadených_založených obcou_mestom_VÚC
 15. Priebežné testovanie 12_2020 a 01_2021-odovzdanie skríning. testov a OOPP zo SŠHR pre neverejných a verejných poskytovateľov ss zriadených_založených obcou_mestom_VÚC
 16. Prerozdelenie OOPP zo SŠHR pre neverejných a verejných poskytovateľov ss zriadených_založených obcou_mestom_VÚC – 01_2021
 17. Priebežné testovanie 01_2021-odovzdanie skríningových testov zo SŠHR pre neverejných a verejných poskytovateľov ss zriadených_založených obcou_mestom_VÚC
 18. Priebežné testovanie 02_2021-odovzdanie skríning. testov a OOPP zo SŠHR pre neverejných a verejných poskytovateľov ss zriadených_založených obcou_mestom_VÚC
 19. Ďalšie priebežné testovanie 02_2021-odovzdanie skríning. testov a OOPP zo SŠHR pre neverejných a verejných poskytovateľov ss zriadených_založených obcou_mestom_ VÚC
 20. Priebežné testovanie 03_2021-odovzdanie skríning. testov a OOPP zo SŠHR pre neverejných a verejných poskytovateľov ss zriadených_založených obcou_VÚC
 21. Ďalšie priebežné testovanie 03_2021-odovzdanie skríning. testov zo SŠHR pre neverejných a verejných poskytovateľov ss zriadených_založených obcou_ VÚC
 22. Priebežné testovanie 04_2021-odovzdanie skríning. testov a OOPP zo SŠHR pre neverejných a verejných poskytovateľov ss zriadených_založených obcou_ VÚC
 23. Ďalšie priebežné testovanie 04_2021-odovzdanie skríning. testov a OOPP zo SŠHR pre neverejných a verejných poskytovateľov ss zriadených_založených obcou_ VÚC
 24. Priebežné testovanie 05_2021-odovzdanie skríning. testov a OOPP zo SŠHR a MPSVR SR pre neverejných a verejných poskytovateľov ss zriadených_založených obcou_ VÚC
 25. Priebežné testovanie 06_2021-odovzdanie skríning. testov a OOPP zo SŠHR a MPSVR SR pre neverejných a verejných poskytovateľov ss zriadených_založených obcou_ VÚC
 26. Priebežné testovanie 09_2021-odovzdanie skríning. testov a OOPP zo SŠHR a MPSVR SR pre neverejných a verejných poskytovateľov ss zriadených_založených obcou_ VÚC
 27. Priebežné testovanie 10_2021-odovzdanie skríning. testov zo SŠHR a MPSVR SR pre neverejných a verejných poskytovateľov ss zriadených_založených obcou_ VÚC
 28. Ďalšie priebežné testovanie 10_2021-odovzdanie skríning. testov zo SŠHR a MPSVR SR pre neverejných a verejných poskytovateľov ss zriadených_založených obcou_ VÚC
 29. Priebežné testovanie 11_2021-odovzdanie skríning. testov a OOPP zo SŠHR a MPSVR SR pre neverejných a verejných poskytovateľov ss zriadených_založených obcou_ VÚC
 30. Ďalšie priebežné testovanie 11_2021-odovzdanie skríning. testov zo SŠHR a MPSVR SR pre neverejných a verejných poskytovateľov ss zriadených_založených obcou_ VÚC
 31. Priebežné testovanie 12_2021-odovzdanie skríning. testov a OOPP zo SŠHR a MPSVR SR pre neverejných a verejných poskytovateľov ss zriadených_založených obcou_VÚC
 32. Ďalšie priebežné testovanie 12_2021-odovzdanie OOPP zo SŠHR a MPSVR SR pre neverejných a verejných poskytovateľov ss zriadených_založených obcou_VÚC
 33. Priebežné testovanie 01_2022-odovzdanie skríning. testov a OOPP zo SŠHR a MPSVR SR pre neverejných a verejných poskytovateľov ss zriadených_založených obcou_VÚC
 34. Priebežné testovanie 02_2022-odovzdanie skríning. testov a OOPP zo SŠHR a MPSVR SR pre neverejných a verejných poskytovateľov ss zriadených_založených obcou_VÚC
 35. Priebežné testovanie 03_2022-odovzdanie skríning. testov a OOPP zo SŠHR a MPSVR SR pre neverejných a verejných poskytovateľov ss zriadených_založených obcou_VÚC
 36. Priebežné testovanie 05-06_2022-odovzdanie skríning. testov a OOPP zo SŠHR a MPSVR SR pre neverejných a verejných poskytovateľov ss zriadených_založených obcou_VÚC
 37. Priebežné testovanie 07_2022-odovzdanie skríning. testov a OOPP zo SŠHR a MPSVR SR pre neverejných a verejných poskytovateľov ss zriadených_založených obcou
 38. Priebežné testovanie 08_2022-odovzdanie skríning. testov a OOPP zo SŠHR a MPSVR SR pre neverejných a verejných poskytovateľov ss zriadených_založených obcou
 39. Priebežné testovanie 09-10_2022-odovzdanie skríning. testov a OOPP zo SŠHR a MPSVR SR pre neverejných a verejných poskytovateľov ss zriadených_založených obcou
 40. Priebežné testovanie 11_2022-odovzdanie skríning. testov a OOPP zo SŠHR a MPSVR SR pre neverejných a verejných poskytovateľov ss zriadených_založených obcou
 41. Priebežné testovanie 01_2023-odovzdanie skríning. testov a OOPP zo SŠHR a MPSVR SR pre neverejných a verejných poskytovateľov ss zriadených_založených obcou
 42. Priebežné testovanie 02-03_2023-odovzdanie skríning. testov a OOPP zo SŠHR a MPSVR SR pre neverejných a verejných poskytovateľov ss zriadených_založených obcou
 43. Odovzdanie OOPP – 042023 – zo SŠHR a MPSVR SR pre neverejných a verejných poskytovateľov ss zriadených_založených obcou_mestom_VUC
 44. Odovzdanie OOPP na obdobie od 06-2023 zo SŠHR a MPSVR SR pre neverejných a verejných poskytovateľov sociálnych služieb zriadených_založených obcou_mestom_VÚC
 45. Odovzdanie OOPP na obdobie od 10-2023 zo SŠHR a MPSVR SR pre neverejných a verejných poskytovateľov sociálnych služieb zriadených_založených obcou_mestom_VÚC