Čo pre vás robíme?

Oddelenie životného prostredia BSK patrí pod Odbor územného plánovania, GIS a životného prostredia, rieši otázky životného prostredia v súvislosti s územnoplánovacími podkladmi a územnoplánovacou dokumentáciou miest, obcí a regiónu (SEA) a poskytuje odborné stanoviská v rámci posudzovania vplyvov na ŽP navrhovaných činností (EIA) v zmysle Zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Monitoring potenciálnych liahnisk komárov v Bratislavskom samosprávnom kraji

0
Úrad BSK na začiatku roku 2018 obstaral dokument s názvom „Monitoring potenciálnych liahnisk komárov v BSK“. Monitoring liahnísk realizovala Prírodovedecká Fakulta Univerzity Komenského v...

Koncepčné materiály

Súvisiace právne predpisy a dokumenty na stiahnutie

Kontakty

Ing. arch. Mária Rajecká
riaditeľka odboru
Tel.: 02/4826 4601
E-mail: maria.rajecka@region-bsk.sk

Zobraziť ďalšie kontakty >

Komisia životného prostredia, regionálneho rozvoja a územného plánovania

Mgr. Martin Vlačiky, PhD.
predseda komisie
E-mail: martin.vlaciky@gmail.com

Elektronické služby

  • Informovanie o životnom prostredí
  • Pripomienkovanie návrhu územného plánu regiónu
  • Zverejňovanie územného plánu

Aktuálne články

viac