Katalog adaptačných opatrení miest a obcí BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy

1371
Stiahnuť
Prezrieť