Katalog adaptačných opatrení miest a obcí BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy

392
Stiahnuť
Prezrieť