Katalog adaptačných opatrení miest a obcí BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy

2704
Stiahnuť
Prezrieť