Katalog adaptačných opatrení miest a obcí BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy

955
Stiahnuť
Prezrieť