Katalog adaptačných opatrení miest a obcí BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy

746
Stiahnuť
Prezrieť