Katalog adaptačných opatrení miest a obcí BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy

563
Stiahnuť
Prezrieť