Doprava

Pôsobnosť Odboru dopravy v oblasti cestnej dopravy a dráh vyplývajú zo zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave a dráhach v znení neskorších predpisov a v oblasti pozemných komunikácií zo zákona č. 135/1961 o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Dopravné licencie – autobusová doprava
Dopravné licencie – mestské dráhy
Povolenia na prevádzkovanie mestských dráh

Regionálna správa ciest

Správu a údržbu na cestách II. a III. triedy Bratislavského samosprávneho kraja v celkovej dĺžke viac ako 511 km zabezpečuje spoločnosť Regionálne cesty Bratislava a.s., Čučoriedková 6, Bratislava (www.rcba.sk) v nasledovnom členení:

  • Cesty II. triedy v dĺžke 178,939 km: v okrese Malacky (90,955 km), v okrese Pezinok (59,220 km) a v okrese Senec (28,764 km)
  • Cesty III. triedy v dĺžke 332,738 km: v okrese Malacky (116,485 km), v okrese Pezinok (75,966 km), v okrese Senec (140,287 km)
  • Mosty na cestách II. triedy – 66: z toho v okrese Malacky (36), v okrese Pezinok (26) a v okrese Senec (4)
  • Mosty na cestách III. triedy – 64: z toho v okrese Malacky (25), v okrese Pezinok (23) a v okrese Senec (16)

Hlavná navigácia

Cestovné poriadky

Aktuálne správy

Viac