Úvod Regionálny rozvoj Stratégie Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja BSK na roky 2021-2027 s výhľadom do roku 2030

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja BSK na roky 2021-2027 s výhľadom do roku 2030

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja BSK na roky 2021-2027 s výhľadom do roku 2030

Bratislavský samosprávny kraj začal od mája 2019 intenzívne pracovať na tvorbe Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021-2027 s výhľadom do roku 2030 (ďalej len „PHRSR BSK“). Je to kľúčový dokument, ktorý nastavuje smer a priority rozvoja kraja a zároveň slúži ako nástroj na čerpanie verejných prostriedkov a eurofondov na nasledujúcich 10 rokov. Práve vďaka PHRSR BSK je kraj schopný efektívne nastavovať opatrenia a príslušné aktivity, do ktorých by mali smerovať financie aj z Európskej únie. Vychádza z poznania aktuálnej situácie a problémov kraja, možných rizík a ohrození vo väzbe na existujúce stratégie a koncepcie. Jeho cieľom je zabezpečiť kontinuálny rozvoj kraja po zohľadnení problémov a očakávaní obcí, miest, súkromného sektora a iných socioekonomických partnerov BSK. Tvorí ho analytická časť, strategicko-programová časť, realizačno-finančná časť a príloha, v podobe akčného plánu. Súčasťou je aj SWOT analýza, ktorá špecificky definuje silné a slabé stránky kraja, možné príležitosti, ktoré môže BSK využiť a ohrozenia, ktorým sa musí vyvarovať.

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja na roky 2021-2027 s výhľadom do roku 2030

PHRSR BSK 2021 – 2027 Analytická časť (časť A-B)

PHRSR BSK 2021 – 2027 Strategicko-programová časť (časť C)

PHRSR BSK 2021 – 2027 Realizačno-finančná časť (časť D-E)

PHRSR BSK 2021 – 2027 Akčné plány (Príloha)

PHRSR BSK 2021 – 2027 Skrátená verzia SK

PHRSR BSK 2021 – 2027 Skrátená verzia EN

Kontakty

Ing. Matúš Krnčok
Vedúci Inštitútu regionálnej politiky Bratislavského kraja
Tel. č.: 02/4826 4198
Mobil: +421 948 124 031
E-mail: matus.krncok@region-bsk.sk Zobraziť ďalšie kontakty >

Aktuálne správy