Župa predstavila úspory v rozpočte. Dôvodom je koronakríza

4508

Podľa predbežných prepočtov príde do konca roka Bratislavský samosprávny kraj (BSK) o osem miliónov eur. O tom, kde tieto výpadky vykryť, rozhodnú na konci mesiaca poslanci. Župa predstavila návrh šetrenia.

„Inštitút finančnej politiky  vydal prognózu, podľa ktorej Bratislavskú župu čaká výpadok daňových príjmov vo výške 8 miliónov eur. Aby sme však mohli naďalej fungovať a poskytovať obyvateľom kraja všetky dôležité služby, musíme pristúpiť k úprave rozpočtu a niektoré plánované aktivity odložiť. Poslancom sme predložili návrh, ktorý počíta s tromi oblasťami úspor – s presunom plánovaných investičných projektov, regulovaním dotačných prostriedkov a s úsporami v prevádzke,“ zhrnul predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Poslancami pôvodne schválený rozpočet na rok 2020 rátal s daňovými príjmami vo výške 104,5 milióna eur, no už v apríli bol pre pandémiu COVID-19 výber daní nižší o 6%. Samosprávne kraje nemajú vlastné nástroje na výber peňazí, preto sú závislé na výbere daní z príjmov fyzických osôb.

Bratislavská župa počíta s úsporami vo výške osem miliónov eur a v tomto duchu navrhuje upraviť svoj rozpočet. Presun peňazí sa týka desiatich programov rozpočtu zo štrnástich. O takmer 1,4 milióna eur navrhuje župa znížiť výdavky v rámci spolufinancovania projektov EÚ na tento rok. Zníženie výdavkov je dôsledkom zreálnenia harmonogramu investičných plánov, záväzky budú presunuté do ďalších rokov. Realizácia aktivít projektov, a teda samotné čerpanie eurofondov, nie je ohrozené. Posunutím realizácie niektorých rekonštrukcií sa o takmer dva milióny sa zníži aj rozpočet na investície do majetku.

Bežná a zimná údržba ciest nebude v roku 2020 obmedzená, župa však poslancom v materiáli navrhuje zníženie investičného plánu v oblasti cestnej infraštruktúry o 1,07 milióna eur, ktoré posunie začiatok dvoch veľkých plánovaných rekonštrukcií, a to úseky Šenkvice – Blatné a Bernolákovo – Nová Dedinka. Navrhovaný materiál o zmene rozpočtu BSK pre rok 2020 ráta aj s opatrením, ku ktorému už pristúpili viaceré kraje, a tým je pozastavenie poskytovania dotácií z vlastných príjmov kraja tretím osobám. Návrh tak ráta so zrušením výziev v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (BRDS) a s neotvorením výziev v rámci Participatívneho rozpočtu či Územných dotácií.

„Nie sme v situácii, že môžeme takmer dva milióny z rozpočtu rozdať ako dotácie. Nielenže nám to nedovoľujú finančné možnosti, ale drvivá väčšina projektov nebude môcť byť realizovaná z protipandemických i časových dôvodov. V tejto chvíli potrebujeme zabezpečiť najmä zákonom stanovené služby. Verím, že sa k Bratislavskej regionálne dotačnej schéme v budúcom roku vrátime. Uvedomujem si situáciu v treťom sektore, no v prvom rade musíme poskytovať kvalitné vzdelanie, sociálne služby i regionálnu dopravu pre obyvateľov,“ vysvetlil Juraj Droba.

Výrazne ovplyvnený pandémiou je aj cestovný ruch. Vzhľadom na prísne obmedzenia nebolo možné realizovať veľkú časť plánovaných projektov a podujatí. Župa už avizovala pozastavenie dvoch populárnych turistických projektov Malokarpatský expres a Vláčik Záhoráčik. V kapitole Cestovný ruch sa počíta s úsporami vo výške bezmála 300 tisíc eur. Pandemické obmedzenia sa dotkli aj fungovania kultúrnych inštitúcií celkové šetrenie v programe Kultúra je tak navrhnuté vo výške 320 tisíc eur. Rovnako sa pre obmedzenie fungovania v štandardnom režime počíta s úsporou aj v programe Sociálne služby, kde je navrhované zníženie výdavkov na úrovni 700 tisíc eur. Z podobného dôvodu sú navrhnuté aj opatrenia v programe Vzdelávanie, kde sa pre opatrenia výrazne obmedzili aktivity nad rámec originálnych kompetencií. To prinesie úsporu 800 tisíc eur. Šetriť bude aj samotný úrad BSK na svojom fungovaní, teda na odmeňovaní zamestnancov, kde sa očakáva úspora 100 tisíc eur.

Jediné navýšenie rozpočtu, ktoré župa navrhuje, je v oblasti dopravy, teda v prímestskej doprave. Tá je zabezpečovaná aj počas pandémie, no vzhľadom na zníženú mobilitu obyvateľstva a potrebu denného presunu do školy či do práce, výrazne klesli tržby. Župa tak navrhuje navýšiť rozpočet na prímestskú dopravu sumou 500 tisíc eur.

Poslanci zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja budú o finálnej podobe rozpočtových opatrení rozhodovať 29. mája na svojom pracovnom zasadnutí.

Kompletné znenie materiálov nájdete tu:
https://bratislavskykraj.sk/zastupitelstvo/poslanecke-komisie/poslanecke-komisie-14-maj-2020