1. december: Deň boja proti AIDS

1050

Prvého decembra si každoročne pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Jeho symbolom je červená stužka.

Aktuálne čísla na Slovensku

Od začiatku roka do konca októbra bolo na Slovensku zaznamenaných a diagnostikovaných 58 nových prípadov HIV infekcie. Za toto obdobie bol diagnostikovaný a hlásený jeden prípad syndrómu získanej imunitnej nedostatočnosti a jedno úmrtie pacienta s HIV infekciou. U cudzincov bolo hlásených 21 nových prípadov HIV infekcie. Slovensko patrí v ostatných rokoch k členským štátom Európskej únie s najnižším výskytom HIV infekcie. Najviac infikovaných žije v Bratislavskom kraji.

Od začiatku monitorovania v roku 1985 do konca októbra eviduje Slovensko 1253 prípadov infekcie. U 127 osôb prešlo HIV do štádia AIDS. Za toto obdobie zomrelo na Slovensku na HIV 75 ľudí, z toho 56 v štádiu AIDS.

Dôležitá je skorá diagnostika

Skorá diagnostika a včasná liečba znamenajú pre osobu s HIV infekciou dlhší a kvalitnejší život – dochádza k zníženiu prenosu vírusu na iné osoby, k zmenám sexuálneho správania a správania pri injekčnom užívaní drog. Testovanie na prítomnosť anti-HIV protilátok by ľudia s podozrením na HIV infekciu nemali odkladať. V súčasnosti je už infekcia HIV liečiteľná, ale stále ide o nevyliečiteľné ochorenie. Najúčinnejším prostriedkom na zabránenie šírenia HIV/AIDS je prevencia.

Vyšetrenie anti–HIV protilátok je v Slovenskej republike prístupné každému. Testovanie ponúka Národné referenčné centrum pre prevenciu HIV/AIDS na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, Poradne pre problematiku HIV/AIDS pri vybraných regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v Slovenskej republike (RÚVZ v SR), oddelenia klinickej mikrobiológie nemocníc či testovacie centrum HIV Checkpoint v Bratislave. O odber krvi na testovanie je možné požiadať aj všeobecného lekára.

Čo je to HIV / AIDS

HIV je vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti. Tento vírus napáda imunitný systém človeka, a tak znižuje obranyschopnosť voči ochoreniam. Pokračuje, že terminálnym štádiom HIV infekcie je ochorenie AIDS – syndróm imunitnej nedostatočnosti, keď sa objavujú mnohé zdravotné ťažkosti, oportúnne infekcie a onkologické ochorenia.

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva / TASR